Gašper Tominc proti Eriki Pečnik Ladika (TV Slovenija)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Nataša Štefe, Irena Brejc, Sonja Merljak Zdovc, Peter Merc, Ranka Ivelja in Sanja Gornjec (članice in člani), je na seji 12. januarja 2023 v primeru Gašper Tominc proti Eriki Pečnik Ladika ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Gašper Tominc proti Eriki Pečnik Ladika (TV Slovenija)

Gašper Tominc, nekdanji urednik glasila Naš časopis (v nadaljevanju NČ), se je pritožil zaradi prispevka novinarke Erike Pečnik Ladika z naslovom Spor okoli občinskega časopisa (https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174883221?s=tv), objavljenega 27. junija 2022 v oddaji Slovenska kronika na TV Slovenija. Očita ji kršitev 1. in 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa). Pritožnik novinarki očita, da je kršila 1. člen:

– ker ni preverila točnosti zbranih informacij, saj naslov Spor okoli občinskega časopisa ne odraža dejanskega stanja. Spora o NČ ni, časopis izhaja v nakladi 14.000 izvodov, ima 42.000 potencialnih bralcev, novinarka pa gledalcem tega ni predočila, pritožb na vsebino ni, če imata dva občana drugačno mnenje, pa to še ni spor;
– ker novinarkina sogovornika v prispevku nista pisca člankov, kakor ju je predstavila, temveč zadnje čase pišeta pisma bralcev;
– ker mu je novinarka v telefonskem pogovoru, ko je snemala izjavo, svoja sogovornika predstavila kot »snovalca časopisa«, čemur je pritožnik »ostro nasprotoval«. V izjavi je povedal, da gre za predstavnika lokalne politike;
– ker je iz »spora« izpeljala, da se na Občini Vrhnika (v nadaljevanju OV) »… zapleta zaradi lokalnega časopisa«. To ne odraža dejanskega stanja. V OV kot tudi na območju preostalih štirih občin (to so Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer in Borovnica) ni zapletov;
– ker bi informacijo, da »urednik, kot pravijo, objavlja predvsem vsebine, naklonjene občinski oblasti, prostora za mnenje opozicije, pa je bore malo«, novinarka morala preveriti, saj ne odraža dejanskega stanja. Pritožnik dodaja seznam pisem bralcev, ki sta jih v štirih letih napisala novinarkina sogovornika v prispevku – koliko je bilo objavljenih, koliko ne ter zakaj ne. Poudarja, da je bil razlog večine zavrnitev objav neskladnost s Programsko zasnovo NČ. Novinarkina sogovornika Marjan Geohelli in Marko Močnik sta v NČ med leti 2019 in 2022 objavila 16 pisem bralcev, objavo treh pa jima je urednik zavrnil. Nazadnje je junija 2022 zavrnil pismo Marka Močnika z naslovom Zdrahe na KPV. Kot razlog zavrnitve pritožnik navaja neskladje s programsko zasnovo NČ, ki določa, da »o isti temi pisci mnenjskih prispevkov razpravljajo največ dvakrat«. Urednik ima v skladu z določili aktov NČ pravico zavrniti nenaročene prispevke. Tega novinarka ni preverila in je tendenciozno navajala »pravijo«, »trdijo« in »govorijo«;
– ker je v prispevku ustvarila vtis, da sta razpis za urednika objavila OV in ZIC, čeprav ga je 11-članska Komisija za izdajanje glasila NČ, v kateri so samo trije predstavniki OV, in ker je objavila, da so razpis aprila objavili leto in pol po tistem, ko so urednika imenovali »za pet let«;
– ker je dejala »je pa zanimivo«, kar je komentar novinarke, ki namiguje, da gre za nedokazane nečednosti;
– ker je objavila »Tako tudi ne bo več sedel na dveh stolih: kot urednik in hkrati tajnik komisije, ki urednika imenuje,« ni pa pojasnila, da pritožnik samo opravlja administrativna dela za Komisijo;
– ker pritožnik ne nastopa v vlogi urednika in v vlogi tistega, ki urednika imenuje, saj kot zapisnikar nima odločevalske/glasovalne vloge.

24. člen kodeksa naj bi novinarka kršila, ker je prispevek pripravila potem, ko je kot urednik zavrnil objavo pisma bralca Marka Močnika o dogajanju v Komunalnem podjetju Vrhnika (KPV). Pritožnik pojasnjuje, da je objavo zavrnil v skladu s Programsko zasnovo NČ, ker je šlo za »ponavljajočo se temo«. Močnik je v pismu povzemal televizijski prispevek, ki ga je o KPV pripravila novinarka, ta pa je nato pripravila prispevek o NČ in vanj vključila sogovornika, ki mu NČ ni objavil pisma o njenem prispevku o KPV.

Pritožnik je pritožbi priložil povezavo do spornega prispevka, magnetogram prispevka in Programsko zasnovo NČ.

Novinarka Erika Pečnik Ladika je odgovorila na pritožbo.
Novinarka v odgovoru poudarja, da je pritožba podobna pritožbi OV in da je podrobnosti pojasnila že v odgovoru na pritožbo OV, v tem odgovoru pa je svoj zagovor le povzela:
1. člen: Naslova prispevka ni napisala ona. Poimenovanje »pisci besedil o dogajanju na Vrhniki« je ustrezen. Tudi dikcije »Na Občini Vrhnika se zapleta zaradi lokalnega časopisa« ni napisala ona. Izraz »kot pravijo« ni trditev, da tako je. Ni izrekla, da sta razpis za mesto urednika objavila OV ali ZIC. Glede na to, da je urednik obenem tajnik Komisije, ki urednika imenuje, novinarka vztraja pri izrečenem v prispevku, da sedi na dveh stolih.

24. člen: Ni vpletena v dogodke na Vrhniki, jo pa njeni viri informirajo o dogajanju v kraju.

Novinarka je odgovoru priložila tekst besedila, ki ga je napisala za napoved prispevka, uredništvo oziroma voditelj v studiu pa ga je spremenil, in magnetogram prispevka.

SKLEP:

Novinarka Erika Pečnik Ladika ni kršila 1. in 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Razsodišče je prejelo tri vsebinsko podobne, mestoma identične pritožbe zoper prispevek Spor okoli občinskega časopisa, katerega avtorica je Erika Pečnik Ladika. Pritožili so se trije povezani pritožniki: Gašper Tominc, bivši urednik glasila, katerega glavna ustanoviteljica je Občina Vrhnika, zaposlen pri izdajatelju, Javnem zavodu Občine Vrhnika Zavod Ivana Cankarja, katerega ustanoviteljica je prav tako Občina Vrhnika; Javni zavod Občine Vrhnika Zavod Ivana Cankarja in Občina Vrhnika. Razsodišče je naprej razsodilo v primeru Občine Vrhnika.
O kršitvah 1. člena kodeksa je NČR ob vsebinsko enakih očitkih pritožnika, župana Občine Vrhnika Daniela Cukjatija, že razsodilo v zadevi Občina Vrhnika proti Eriki Pečnik Ladika (Spor okoli občinskega časopisa) in ugotovilo, da novinarka ni kršila 1. člena kodeksa. Pritožnik Gašper Tominc je svoji pritožbi kot dodaten očitek o kršitvi 1. člena navedel podatke o objavljenih in neobjavljenih prispevkih (pismih) ter o razlogih za neobjavo pisem bralcev dveh novinarkinih sogovornikov v prispevku. V skladu s temi navedbami naj bi urednik v letih 2019-2022 avtorjema Močniku in Geohelliju objavil 16 pisem bralcev, objavo treh pa je zavrnil. Razsodišče ugotavlja, da je vsa tri pisma zavrnil v prvi polovici leta 2022. To pomeni, da je novinarka imela utemeljen razlog, da je trdila, da imajo pisci besedil omejene možnosti za objavljanje člankov oziroma da je prostora za mnenja opozicije bore malo. Zato ni kršila 1. člena kodeksa.

Novinarka ni kršila 24. člena kodeksa, ker je prispevek pripravila potem, ko je pritožnik zavrnil objavo pisma Marka Močnika, češ da gre za »ponavljajočo se temo« o dogajanju v Komunalnem podjetju Vrhnika (KPV). V njem je povzemal vsebino prispevka, ki ga je novinarka objavila na TV Slovenija. Razsodišče ugotavlja, da novinarka ni vpletena v dogodke na Vrhniki, kar tudi sama poudarja. Novinar, ki spremlja dogajanje, kar obsega tudi odzive na njegovo delo, zgolj zaradi tega ne more biti v konfliktu interesov.