Zavrnitev odstopa prijave AKOS

Novinarskego častno razsodišče je 23. 2. 2023 prejelo odstop prijave – domnevna kršitev določil Kodeksa novinarjev Slovenije naslovljene na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki je 13. 2. 2023 prejela prijavo domnevnih kršitev v elektronskih medijih, in sicer na spletnih straneh https://prava.si in http://portal24.si. Prijavitelj je v prijavi navedel, da je avtor članka objavil več neresnic in drugih netočnih, žaljivih ter nepreverjenih navedb in mu kršil pravico do odgovora na postavljena vprašanja. V nadaljevanju je prijavitelj navedel, da je na novinarja oz. odgovornega urednika medijev preko pooblaščenca naslovil zahtevek za umik članka, do česar ni prišlo.

Prijavitelj je opozoril tudi na kršenje pravice do popravka na https://prava.si, ki sicer zadeva objavo drugega prispevka oz. popravka. Agencija je zapisala, da ker se prijava nanaša na domnevne kršitve etičnih standardov oziroma določil Kodeksa novinarjev Slovenije, jo v tem delu pošilja v obravnavo in presojo.

Razsodišče je 2. marca 2023 opravilo razpravo o odstopu prijave. Sklenilo je, da pritožbe ne more sprejeti v obravnavo. Novinarsko častno razsodišče ni državni organ, ampak organ samoregulacije. Kot takšen nima primerljivih preiskovalnih in inšpekcijskih pooblastil kot AKOS.

Gre tudi za vprašanje volje pritožnika, ki se je pritožil AKOS kot organu, ki ima vsa ta pooblastila in tudi pričakuje, da o tem v okviru svojih pooblastil odloči. Razsodišče tudi ne moremo širiti pritožbe preko volje pritožnika. Če bi se pritožnik želel pritožiti na Novinarsko častno razsdodišče, bi to možnost verjetno že izkoristil.

Poleg tega Novinarsko častno razsodišče obravnava domnevne kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije, ki morajo biti primerno obrazložene, predvsem pa mora pritožnik spoštovati 30 dnevnih rok, v katerem mora biti pritožba vložena od objave prispevka.

Pritožba se nanaša na prispevka objavljena 17. 12. 2022, pritožbo je pritožnik na AKOS oddal 13. 2. 2023, torej tudi pritožba na AKOS ni bila vložena znotraj roka, ki ga zahteva Pravilnik o delu razsodišča.