Zavržba pritožbe Anje Zagoričnik Jarm proti Staši Pust (Žurnal24)

Novinarsko častno razsodišče je 27. 1. 2023 prejelo pritožbo Anje Zagoričnik Jarm, v kateri novinarki Žurnala24 Staši Pust pri mediju: Žurnal24 v prispevku z naslovom “Predstojnik porodnišnice: Raje niti ne pomislim, da se zaplet zgodi v prometni konici”, ki je bil 28. 12. 2022 objavljen na portalu zurnal24.si, očita kršenje 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožuje se tudi zoper objavo na Facebooku z naslovom “Smrt otroka pri porodu doma: Ko najsrečnejši trenutek postane nočna mora”, ki je neposredna povezava na prvi prispevek.

Razsodišče je ugotovilo, da pritožba ni ustrezna za začetek postopka, zato je pritožnico pozvalo, da jo dopolni, in sicer, da navede, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni in s čim. Kršitve naj bodo obrazložene. Obvezna je tudi izjava, da pritožnik v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

Glede pritožbe zoper objavo na Facebooku Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da je ne more obravnavati, ker v skladu s Pravilnikom o delu razsodišča obravnava le vsebine, ki so objavljene v mediji, vpisanih v razvid medijev.

Ker pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, jo je razsodišče v skladu z 9. in 12. členom Pravilnika o delu razsodišča, zavrglo.