Zavržba pritožbe Simona Gregorna proti Anji P. Jerič (MMC RTVS)

Novinarsko častno razsodišče je 26. 2. 2023 prejelo pritožbo Simona Gregorna, ki se je pritožil zoper novinarko ANJO P. JERIČ zaradi po njegovem mnenju neprofesionalno napisanega članka na MMC z naslovom: Ko slovenske potnike pripelje pred Keopsovo piramido, je odziv vedno enak: “Uauuuuuu!”. Članek naj bi favoriziral določeno turistično agencijo, ker jo večkrat navaja z imenom, čeprav ta agencija ni edini ponudnik tovrstnih potovanj v Sloveniji. Nikjer v članku ni omenjeno, da je to plačani PR članek.

Razsodišče je ugotovilo, da pritožba ni ustrezna za začetek postopka, zato je pritožnika pozvalo, da jo dopolni, in sicer, da navede, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni in s čim. Kršitve naj bodo obrazložene. Obvezna je tudi izjava, da pritožnik v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

Ker pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, jo je razsodišče v skladu z 9. in 12. členom Pravilnika o delu razsodišča, zavrglo.