Franc Pukšič proti novinarki Senki Dreu, Štajerski tednik

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Sonja Merljak Zdovc, Irena Brejc, Ranka Ivelja in Sanja Gornjec je na seji 5. aprila 2023 v primeru Franc Pukšič proti novinarki Štajerskega tednika Senki Dreu ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeks).

Primer: Franc Pukšič proti novinarki Senki Dreu, Štajerski tednik

Pritožnik Franc Pukšič se je, ko je bil še župan občine Destrnik, pritožil zaradi prispevka novinarke Senke Dreu »Bo levanjsko križišče črna gradnja?«, objavljenega 6. septembra 2022 v časopisu Štajerski tednik.

Povzetek pritožbe

Pritožnik piše, da je novinarka v navedenem prispevku poročala o izredni seji občinskega sveta občine Destrnik, na kateri ni bila prisotna. Seje niso snemali ali neposredno prenašali, zato je novinarka po mnenju pritožnika izjave, ki so objavljene v prispevku, lahko pridobila le osebno od opozicijskega svetnika Branka Horvata. Ker ni preverjala točnosti informacij, je po mnenju pritožnika kršila 1. člen kodeksa. Franc Pukšič piše, da so po njegovem mnenju obtožbe, da bo križišče v Levanjcih črna gradnja, hude obtožbe, za katere bi morala novinarka pridobiti njegov (županov) odziv, zato je kršila 3. člen kodeksa. Kršila naj bi tudi 5. člen kodeksa, ker bralcev ni opozorila, da objavlja nepotrjene informacije.

Franc Pukšič novinarki očita, da ni pridobila njegovega odziva na izjavo svetnika Horvata, objavljenega v prispevku, ki je predmet pritožbe: »Zdaj nadstrešek za lanišnico in prešo, gre za manj kot 50 kvadratnih metrov prostora, ki je večinoma odprt in stoji na nekaj stebrih, skupaj z opornim zidom stane skoraj 80 tisoč evrov, kar je občutno preveč in ne zdrži pojasnila, da so takšne pač zdaj cene.« Pritožnik dodaja, da »takšno enostransko poročanje v prispevku vzbuja pri bralcih vtis negospodarnega poslovanja občine«. Prav tako meni, da ni imel možnosti pojasniti, da je omenjena investicija sofinancirana tudi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 20 tisoč evrov. Pukšič zaključi, da »zato informacije, predstavljene v prispevku, nikakor ne držijo«.

V dopolnitvi pritožbe je pritožnik še podrobneje pojasnil, zakaj meni, da je novinarka prekršila 1. člen. Zapisal je: »Ta navedba (govorica) ne drži, ker v znesku 80 tisoč evrov ni upoštevano, da sta nadstrešek za lanišnico in prešo sofinancirana iz projekta LAS, in sicer v višini 19.032 evrov za prešo in 22.030 evrov za lanišnico, tako da je resnični strošek občine nižji za cca. 40.000 evrov, kot ga navaja novinarka v svojem prispevku.« V nadaljevanju piše, da novinarka ni preverjala točnosti informacij, ki jih je navajala na podlagi izjav svetnika Branka Horvata, in dodaja, da bi lahko ob vsem tem dopisala, da je bil znesek nižji, če upoštevamo sredstva, pridobljena iz projektov LAS.

V prispevku in v njegovem naslovu se novinarka sprašuje, ali bo levanjsko križišče črna gradnja, pritožnik pa ocenjuje, da to pri bralcu vzbuja vtis, da občina krši predpise s področja gradbene zakonodaje. V pritožbi je izpostavljena izjava svetnika Branka Horvata, ki je vključena v obravnavani prispevek: »Ampak tistega DIIP-a svetniki nismo sprejeli in uradno ni v veljavi. Če bo torej kljub temu začel gradnjo, bo to zelo sporno, saj bo gradil na črno.« Pritožnik opozarja tudi na zapis pod fotografijo križišča v naselju Levanjci, da »…bo zloglasno križišče v Levanjcih črna gradnja, če zanj ne bodo sprejeli investicijske dokumentacije«. Po mnenju pritožnika je novinarka kršila 3. člen kodeksa, saj so navedeni zapisi o črni gradnji hude obtožbe, zaradi katerih bi morala pridobiti odziv župana, »ker so ga te informacije zadevale«. Franc Pukšič v pritožbi piše, da bi, če bi novinarka pridobila njegov odziv na navedbe opozicijskega svetnika Branka Horvata, pojasnil, da gre pri gradnji križišča v Levanjcih za investicijsko-vzdrževalna dela, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato se ta investicija nikakor ne more šteti za črno gradnjo.

V dopolnitvi pritožbe, h kateri ga je pozval NČR, Franc Pukšič pojasnjuje, da novinarka o križišču ne podaja točne informacije, ali bo v primeru nesprejetja investicijske dokumentacije levanjsko križišče res črna gradnja, prav tako pa točnosti te informacije ne preverja. »Novinarka ni preverila, da gre pri križišču v Levanjcih za investicijsko-vzdrževalna dela, kjer gradbeno dovoljenje ni potrebno, tako da križišče nikakor ne more biti črna gradnja, zato je njena informacija netočna,« piše v dopolnitvi pritožbe. Dodaja, da bi točnost informacije novinarka lahko preverila na upravni enoti, gradbenem oddelku ali pri Francu Pukšiču osebno.

Ker pri županu ni preverjala resničnosti teh informacij, bi po mnenju pritožnika bralce morala opozoriti, da objavlja nepotrjene informacije. Ker tega ni storila, ji pritožnik, nekdanji župan občine Destrnik, očita kršitev 5. člena.

Senka Dreu odgovarja in pojasnjuje
Novinarka Senka Dreu v odgovoru na pritožbo zavrača vse očitke Franca Pukšiča. Najprej pojasni, da je na omenjeni izredni seji občinskega sveta ni bilo, ker o njej mediji niso bili obveščeni in da župan tudi po seji ni podal izjave o obravnavanih temah. »Zaradi nezadovoljstva z mojim pisanjem, ki po njegovem ni bilo dovolj afirmativno zanj in preveč na strani opozicije, mi je Franc Pukšič že pred časom nehal odgovarjati na vprašanja, zastavljena bodisi osebno, po telefonu ali elektronski pošti, poleg tega sem bila z njegove strani večkrat deležna groženj in javnega šikaniranja,« je v odgovoru zapisala novinarka. Pri pisanju o seji se je opirala na že prej znane podatke in informacije, ki jih je pridobila na sejah, na katerih so večkrat obravnavali križišče v Levanjcih, in na izjave svetnikov (Braneta Horvata, Roberta Simoniča in Branka Goričana).

Senka Dreu poudarja, da v prispevku nikjer ne trdi, da bo investiciji (nadstreška za lanišnico in prešo) v celoti krila občina. V prispevku navaja svetnika, ki govori o tem, koliko bo gradnja stala, in temu znesku Pukšič ne oporeka. Po otvoritvi sredi avgusta 2022 je objavila članek, v katerem je naložbi podrobneje predstavila in opisala tudi vire financiranja.

O krožišču Levanjci je novinarka poročala od februarja 2022, ko je Pukšič občinskemu svetu prvič predstavil projekt izgradnje krožišča, nato še dvakrat v marcu, po enkrat aprila in maja. V odgovoru je novinarka priložila tudi kopije teh člankov, iz katerih je razvidno, da so svetniki petkrat zapored zavrnili gradnjo krožišča kot nesmotrno. Na izredni seji avgusta 2022, ki jo omenja v obravnavanem članku, je Pukšič predlagal rebalans proračuna, v njem pa tudi križišče v Levanjcih, ki ni več krožišče. Novinarka razlaga, da župan Pukšič ni nikdar povedal, da za spremenjeno investicijo (namesto krožišča križišče) ni potreben DIIP, ker gre za investicijsko-vzdrževalna dela, kar je prvič izvedela šele iz županove pritožbe na NČR. »Na seji je namreč svetnikom dejal, da za križišče velja kar investicijska dokumentacija za krožišče,« je zapisala novinarka. V zaključku odgovora na pritožbo še enkrat poudarja, da so svetniki to investicijo petkrat zavrnili, zato je bil na podlagi dostopnih informacij »pomislek svetnika Horvata, da bo šlo za črno gradnjo, več kot na mestu«.

SKLEP:

Novinarka ni kršila 1. in 5. člena kodeksa, prekršila pa je 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenija.

Obrazložitev:
Pritožnik navaja izjavo občinskega svetnika Horvata o investiciji v nadstreška za lanišnico in prešo, zaradi katere novinarki očita kršitev 1. člena kodeksa, pri tem pa ne navede, kaj ne drži v zapisu, da je šlo za manj kot 50 kvadratnih metrov prostora, ki je večinoma odprt in stoji na nekaj stebrih, in da stane skupaj z opornim zidom skoraj 80 tisoč evrov. Franc Pukšič se pritožuje, ker ni imel možnosti pojasniti, da je omenjena investicija sofinacirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 20 tisoč evrov, ko ugotavlja, da »zato informacije, predstavljene v prispevku, nikakor ne držijo«. Franc Pukšič v pritožbi (in v njeni dopolnitvi) ni ovrgel resničnosti navedenega zneska 80 tisoč evrov, prav tako ni navedel tehtnih razlogov, s katerimi bi razsodišče prepričal, da je bilo objavljeno svetnikovo mnenje o ceni investicije, ki naj bi bila previsoka, huda obtožba. Tega ne spremeni niti podatek, da je bil projekt sofinanciran. S tem se namreč njegova cena ne spremeni, sofinanciranje pa tudi ni bilo predmet novinarske obravnave v prispevku. Razsodišče v tem delu zato ni ugotovilo kršitev 1. in 3. člena kodeksa.

Novinarka v podpisu pod fotografijo in v objavljeni izjavi omenja, da naj bi bilo levanjsko križišče črna gradnja, če ne bo sprejete ustrezne dokumentacije (DIIP, dokument identifikacije investicijskega projekta). NČR pri tem izpostavlja, da novinarka dobro pozna tematiko križišča v Levanjcih, saj je o tem napisala več člankov. Po novinarkinih zagotovilih tudi svetniki, s katerimi se je pogovarjala, niso vedeli, da gre pri gradnji križišča po novem za investicijsko-vzdrževalna dela, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno. Župan Pukšič naj bi jim na izredni seji celo povedal, da za spremenjeno investicijo v križišče »velja kar investicijska dokumentacija za krožišče«, kot piše novinarka, ki je bila na podlagi znanih in zbranih podatkov o krožišču prepričana, da informacije, ki jih objavlja, držijo. Zato tudi pri pisanju o krožišču oz. križišču razsodišče ne ugotavlja kršitve 1. člena kodeksa, saj je novinarka v dobri veri navajala podatke, pri katerih ni imela tehtnega razloga, da bi vanje dvomila, kar pa je tudi posledica netransparentnega delovanja župana, ki javnosti (medijev) ni ustrezno obveščal o sklicu, vsebini, poteku izredne seje in sprejetih odločitvah.

NČR ocenjuje, da bi morala novinarka kljub vsemu naštetemu, ko omenja možnost, da bi šlo pri gradnji krožišča za črno gradnjo, če ne bo sprejete ustrezne dokumentacije, poskusiti pridobiti odziv župana, saj je to, da bi župan predlagal ali podpiral investicijo, ki bi bila črna gradnja, zanj huda obtožba. Občinski svetnik v izjavi, ki je objavljena v prispevku, pravi: »Ampak tistega DIIP-a svetniki nismo sprejeli in uradno ni v veljavi. Če bo torej kljub temu začel gradnjo, bo to zelo sporno, saj bo gradil na črno.« To je novinarka ponovila tudi v podpisu pod fotografijo, in sicer da bo križišče v Levanjcih črna gradnja, če zanj ne bodo sprejeli investicijske dokumentacije. Novinarka je zato, ker ni poskusila pridobiti odziva župana, prekršila 3. člen kodeksa, ni pa 3. člena kršila z naslovom, ki je postavljen kot vprašanje (Ali bo levanjsko križišče črna gradnja?).

Iz novinarkinega odgovora je še razvidno, da ni vedela, da objavlja nepotrjene informacije o krožišču (križišču), zato ni prekršila 5. člena kodeksa.

NČR izraža zaskrbljenost zaradi županove komunikacije z novinarko, ki jo ta opisuje v odzivu na pritožbo, in sicer da ji ni odgovarjal na novinarska vprašanja, da ji je grozil in jo javno šikaniral.