Inštitut 8. marec proti Gašperju Petovarju, TV Slovenija

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Sanja Gornjec, Irena Brejc, Sonja Merljak Zdovc, Ranka Ivelja in Peter Merc je na seji 13. aprila 2023 v primeru Inštitut 8. marec proti novinarju Gašperju Petovarju ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Inštitut 8. marec proti Gašperju Petovarju

Petnajstčlanski programski odbor Inštituta 8. marec (v nadaljevanju pritožnik) je v imenu inštituta in njegove direktorice Nike Kovač novinarju TV Slovenija Gašperju Petovarju očital kršitvi 4. in 10. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa). V prispevku z naslovom Napad na Niko Kovač, objavljenem v TV Dnevniku 26. 10. 2022, je z izkrivljenim poročanjem in manipuliranjem izrečenega na tiskovni konferenci inštituta, po mnenju pritožnika, namerno škodoval ugledu prizadete direktorice Inštituta 8. marec in njegovim članicam in članom.

Na konferenci za medije so članice spregovorile o verbalnem in fizičnem nasilju, ki ju pogosto doživljajo zaradi svojega javnega delovanja. Pri oblikovanju prispevka je novinar izbral zgolj tisti delček daljše izjave Nike Kovač, iz katerega je bilo mogoče napačno sklepati, da zaradi fizičnega napada nase pričakuje privilegirano obravnavo policije. Celotna izjava Nike Kovač se glasi: »Hvaležni smo za vsakogar, ki izraža podporo, ta podpora veliko pomeni. Treba bi se bilo odzvati na vsak fizični napad, ki se zgodi na kogarkoli. Jaz imam pač to srečo, da sem bolj javno izpostavljena in zaradi tega verjamem, da bodo postopki na koncu tekli hitreje, ker ljudje tako funkcionirajo. In to ni prav.«

Novinar je stavku iz drugega dela izjave Nike Kovač (»Jaz imam pač to srečo, da sem bolj javno izpostavljena in zaradi tega verjamem, da bodo postopki na koncu tekli hitreje, ker ljudje tako funkcionirajo«), dodal stavek policista, da policija nikoli ni delala razlik in jih tudi ne bo. Njena izjava je govorila ravno o nasprotnem, da je treba vsak poskus nasilja resno obravnavati. Kakršnokoli razlikovanje med žrtvami nasilja je zanjo povsem nesprejemljivo. Po mnenju pritožnika se je novinar namerno odločil spremeniti pomen in poudarek izjave fizično napadene direktorice Inštituta in vsebino povedanega: nikakor ni želela javnosti sporočiti, da pričakuje privilegirano obravnavo pred organi pregona, kot je bil z manipulacijo v montaži ustvarjen vtis v prispevku. Ravno nasprotno. O nasilju je na tej konferenci za medije dan po mučnem dogodku spregovorila zato, ker je javno izpostavljena oseba in bodo morda njena svarila pred vsakim nasiljem do kogarkoli, fizičnim ali verbalnim, v javnosti in pri organih pregona bolje slišana, kot so anonimna.

Novinarju Petovarju pritožnik očita namerno kršitev 10. člena kodeksa, ker montaža (in napoved) prispevka ne smeta potvarjati vsebine (izrečenega na tiskovni konferenci) dogodka. Iz daljše izjave Nike Kovač, navaja pritožnik, je javnosti predstavil zgolj tisti del, ki mu je omogočil potvoriti resnično vsebino izrečenega. Javnost je tako dobila vtis, da si napadena direktorica inštituta želi posebne obravnave policije, kar ne drži. Prispevek pritožnik ocenjuje kot namerno škodovanje ugledu tako osebe Nike Kovač kot inštituta, čigar poslanstvo je prav boj za pravičnejšo družbo in zmanjševanje neenakosti med ljudmi.

Novinarju očitajo tudi kršitev 4. člena kodeksa, ki prepoveduje zamolčanje ključnih informacij za razumevanje obravnavane teme. Kratki izseki iz izjave in odgovorov na novinarska vprašanja Nike Kovač na tiskovni konferenci v novinarjevi kompoziciji televizijskega prispevka sporočajo javnosti ravno nasprotno od tistega, kar so tam želeli povedati. Nezanemarljivo dejstvo je, je navedel pritožnik, da so verbalni in celo fizični napadi na članice in člane Inštitua 8. marec, o katerih je bilo govora na tej konferenci, posledica medijskega zavajanja v zvezi z njihovim delom, z namenom očrniti njihovo dejavnost v očeh javnosti. V zadnjih letih so na različnih medijskih portalih širili laži o njihovem delovanju in manipulacije z namenom škodovati njihovim prizadevanjem in ugledu v družbi. Pritožnik meni, da vse to prispeva k porastu nasilja, ki ga vsakodnevno doživljajo v Inštitutu, in ga zato izredno skrbi, da se zdaj z manipulacijo resnice ukvarjajo tudi v osrednjem javnem mediju v državi. Zaskrbljeni so za prihodnost neodvisnega novinarskega poročanja.

Novinar Gašper Petovar se na pritožbo ni odzval.

SKLEP:

Gašper Petovar je kršil 4. in 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Po ogledu omenjenega TV prispevka na RTV SLO si je razsodišče ogledalo tudi posnetek poteka konference za novinarje, ki so jo tega dne sklicale članice in člani Inštituta 8. marec (vir: topnews, 26. 10. 2022) pred parlamentom, vse izjave Nike Kovač in predstavnika policije. Pri presoji je NČR upoštevalo kontekst prispevka, ki je nastal dan po odmevnem fizičnem napadu na Niko Kovač v središču mesta, ki ga je predsednica Inštituta po nasvetu odvetnika prijavila policiji. Članice in člani Inštituta 8. marec so na vsaj uro dolgi tiskovni konferenci, ob prisotnosti zastopnika policije, napad ostro obsodili in se zavzeli za takojšnje ukrepanje organov pregona ob vsakem podobnem poskusu nasilja. NČR pritrjuje pritožniku, da je Gašper Petovar tiskovno konferenco Inštituta, izseke izjav direktorice inštituta iz nekaj njenih konkretnih odgovorov na vprašanja drugih novinarjev uporabil tako, da je potvoril njihovo sporočilo in jih uporabil za svojo interpretacijo dogodka, kar izrecno prepoveduje 10. člen kodeksa. Iz odgovorov na konkretna vprašanja novinarjev je izbral delčke stavkov kot »Jaz imam pač to srečo, da sem bolj javno izpostavljena in zaradi tega verjamem, da bodo postopki na koncu tekli hitreje, ker ljudje tako funkcionirajo«, odrezal zaključek (»in to ni prav!«), ki izjavo Nike Kovač osmislijo. Nepopolni izjavi, ki gledalca napelje na misel, da si direktorica želi posebne obravnave, je v naslednjem kadru dodal trditev policije, da med žrtvami ne dela razlik, da bo tudi ta napad ustrezno raziskala. Novinar je z montažo potvoril osnovno sporočilo članic in članov Inštituta.

Sporočila direktorice Inštituta in drugih o tem, zakaj so sklicali novinarsko konferenco in kaj želijo z njo doseči, novinar v prispevku sploh ni predstavil. Zamolčal je bistveni del tiskovne konference, ključen za razumevanje teme, namreč da so javno obsodili fizično in besedno nasilje nad vsemi udeleženci v javnem dialogu in niso zahtevali privilegija za svojo direktorico. S tem je kršil 4. člen kodeksa. Iz njegovega prispevka sporočilo Inštituta 8. marec javnosti ni jasno razvidno.