Sindikat novinarjev Slovenije proti Igorju Pirkoviču, TV Slovenija

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Sonja Merljak Zdovc, Katarina Vučko, Irena Brejc, Sanja Gornjec in Peter Merc (članice in člani), je na seji 18. maja 2023 v primeru Sindikat novinarjev Slovenije, zanj Mojca Zabukovec, proti novinarju in uredniku Igorju Pirkoviču (RTV Slovenija), razsodilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeksa).

Primer: Sindikat novinarjev Slovenije, zanj Mojca Zabukovec, proti novinarju in uredniku Igorju Pirkoviču (RTV Slovenija)

Sindikat novinarjev Slovenije, zanj Mojca Zabukovec (v nadaljevanju pritožnik), se je na NČR obrnil s pritožbo zaradi prispevka v oddaji TV Dnevnik, ki je bila predvajana 26. septembra 2022, na stavkovni dan novinarskih sindikatov.

Pritožnik je novinarju in uredniku uredništva za nove medije RTV Igorju Pirkoviču (v nadaljevanju novinar) očital, da je kršil 4., 10. in 15. člen Kodeksa.

Zadevni prispevek je sledil prispevku o stavki novinarskih sindikatov na RTV Slovenija. Na dan objave prispevka so novinarski sindikati namreč organizirali stavkovni dan.

Pritožnik navaja, da je novinar v prispevku temo (de)politizacije predstavil necelovito in zavajajoče z navajanjem selektivno izbranih informacij. Pritožnik meni, da kljub napovedi argumentov predlagateljev zakona gledalcem teh ni predstavil, temveč je zgolj ponavljal, da zakon prinaša depolitizacijo, pri čemer ni jasno pojasnil okoliščin in sprememb, ki jih novela prinaša. Nadalje pritožnik navaja, da so umanjkale informacije, pomembne za celovito razumevanje teme, in sicer celovita in točna informacija o predvideni sestavi sveta, informacije o trenutni sestavi Programskega sveta RTV Slovenija, argumenti predlagateljev in njihovo kritično ovrednotenje. Po mnenju pritožnika je novinar s tem kršil 4. člen Kodeksa.

Glede očitane kršitve 10. člena kodeksa pritožnik navaja, da je avtor s kombinacijo informacij, svojih interpretacij in montažo izjav vpletenih zameglil pogled na obravnavano temo in otežil tudi jasnost novinarskega sporočila. V prispevku naj namreč ne bi bile ustrezno označene arhivske izjave in tonski deli, saj da je nanizal več izjav, za katere ni jasno, ali so arhivske ali »sveže« oz. posnete za namen zadevnega prispevka. Pritožnik navaja, da je bila izjava Žige Turka, ki je bila uporabljena v prispevku, objavljena v oddaji Arena 18. 9. 2022, kar pa naj v predmetnem prispevku ne bi bilo označeno. Po mnenju pritožnika gledalci zato niso mogli vedeti, kdaj in v katerem kontekstu so bile posamezne izjave podane, pa tudi ne kdaj in v katerem kontekstu so nastali določeni posnetki. Kot primer pritožnik podaja izsek s protestnega nastopa ženskega pevskega zbora Kombinat.

Glede očitane kršitve 15. člena Kodeksa pritožnik navaja, da oddaja TV Dnevnik kot dnevnoinformativna oddaja spada v informativno žanrsko zvrst, prispevek pa sodi v komentatorski žanr, na kar pa gledalci niso bili opozorjeni ne v napovedi voditelja ne z grafično opremo prispevka. Pritožnik še zatrjuje, da so novinarjevi komentarji sloneli na pavšalnih navedbah, ki naj ne bi bile argumentirane ali podkrepljene z dejstvi. Kot primer navaja naslednji izjavi: »Lahko se sprenevedamo do konca, a tako je.« in: »Ja, eni pašejo bolj kot drugi, ker so naši, ne njihovi, a tako je v politiki in toliko govorijo o avtonomnosti medija, a skušnjave so velike.«

Pritožnik še navaja, da je bila v prispevku izrečena neresnica glede tega, kaj prinašajo spremembe zakona o RTV Slovenija glede sestave morebitnega novega sveta RTV Slovenija. Pritožnik nato zapiše, da se je novinar skoraj teden dni pozneje, v oddaji Utrip, za to napako opravičil. Pritožnik zatem navaja določbo 1. člena Kodeksa, in sicer da mora novinar svoje napake, četudi nenamerne, priznati in popraviti, v tem primeru pa lahko NČR presodi, da novinar kršil kodeksa, očitane netočnosti pa pritožnik ne pojasni natančneje. Iz naslova in uvoda prejete pritožbe pa izhaja, da se pritožnik pritožuje le zaradi kršitve 4., 10. in 15. člena Kodeksa.

Novinar in urednik Igor Pirkovič na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar in urednik Igor Pirkovič je kršil 4., 10. in 15. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Iz pritožbe izhaja, da se pritožnik pritožuje zaradi kršitve 4., 10. in 15. člena Kodeksa. Potencialno kršitev 1. člena zgolj omenja in pojasni, da se je za napako novinar opravičil. Pritožnik nato citira določbo 1. člena Kodeksa, skladno s katero lahko NČR presodi, da novinar ni kršil kodeksa, če ta napako prizna in popravi. Kršitve 1. člena pa pritožnik zatem ne konkretizira, prav tako pritožbo sklene z mnenjem, da je novinar kršil le 4., 10. in 15. člen kodeksa, 1. člena pa ne omenja. Zato NČR kršitve 1. člena ni presojalo.

Pri očitani kršitvi 4. člena Kodeksa se je NČR osredotočil na očitek pritožnika, da novinar gledalcem ni predstavil argumentov predlagateljev zakona o RTV Slovenija, zakaj zakon prinaša njeno depolitizacijo. NČR pritrjuje pritožniku, da omenjenih argumentov predlagateljev zakona novinar ni predstavil, čeprav jih je napovedal. Napovedi so sledili zgolj posnetki tistih delov izjav posameznikov, ki govorijo, da zakon (ne) prinaša depolitizacijo(e), ne pa, kateri so tisti elementi, ki takšen cilj zasledujejo. Niti ni predstavil nasprotnih argumentov, zakaj zakon depolitizacije ne more doseči. Edini element, ki ga prispevek obravnava, je dejstvo, da v skladu z novelo zakona nobenega od članov sveta RTV Slovenija ne imenuje državni zbor. O tem je govoril posnetek izjave poslanke Gibanja Svoboda Sare Žibrat v državnem zboru, glede česar pa je novinar izjavil, da to ne drži, prispevek pa je na tem mestu prikazal besedilo starejše različice predloga novele, po kateri bi dva člana imenoval državni zbor, ki pa na koncu ni bila sprejeta. Skladno z 21. julija 2022 sprejeto novelo zakona o RTV Slovenija namreč, tako kot je izjavila poslanka Sara Žibrat, nobenega od članov sveta RTV Slovenija ne imenuje državni zbor. Novinar je s tem storil napako, kar NČR običajno presoja v okviru določbe 1. člena Kodeksa. Ker pa se je novinar za napako kasneje opravičil, se pritožnik zaradi kršitve 1. člena ni pritožil. Ker gre iz vsebine prispevka sklepati, da je glavna obravnavana tema (de)politizacija RTV, bi novinar gledalcem argumente kljub temu moral predstaviti tudi vsebinsko, saj so ti ključni za razumevanje obravnavane teme. Ker tega ni storil, je kršil 4. člen Kodeksa.

NČR je ob seznanitvi z vsebino prispevka ugotovil, da večina uporabljenih izjav ni datirana niti ni navedeno, v katerem kontekstu oz. komu so bile podane. Kot v primeru izjave Sare Žibrat, poslanke Gibanja Svoboda, ki je najverjetneje izjavo podala v razpravi v Državnem zboru ob sprejemanju novele zakona o RTV, pa je moč sklepati, da gre za arhivske posnetke, in niso bile posnete z namenom priprave prispevka. Enako velja za posnetek izjave Žige Turka, ki je bila po navedbah pritožnika posneta in objavljena v oddaji Arena 18. septembra 2022. Vendar pa v prispevku, zaradi katerega se pritožnik pritožuje, ni bilo označeno, da gre za arhivske posnetke, s čimer je bil ustvarjen vtis, da je bila izjava podana prav za ta prispevek, kar pa je zavajajoče. Novinar je zato kršil 10. člen Kodeksa.

NČR pritrjuje pritožniku, da obravnavani prispevek sodi v komentatorski žanr. Ker je bil objavljen v dnevnoinformativni oddaji, bi moralo biti iz napovedi prispevka jasno, da gre za novinarjev komentar. V prispevku novinar meša komentar in poročanje o dogodkih, zato je NČR ugotovil kršitev 15. člena Kodeksa.