Zavržba pritožbe Dvojezične srednje šole Lendava proti Leonu Novaku (LendavaInfo.com)

Novinarsko častno razsodišče je 20. 3. 2023 prejelo pritožbo odvetnice Manuele Benčak, v kateri v imenu Dvojezične srednje šole Lendava, novinarju Leonu Novaku, očita kršenje novinarskih etičnih standardov oziroma 12., 13., 14. in 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. V pritožbi pritožnica navaja številne dogodke, ki naj bi pomenile kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije, zadnji dogodek, na katerega se nanaša pritožba, pa se je zgodil 11. februarja 2023.

Pritožba na Novinarsko častno razsodišče mora biti pripravljena v skladu s Pravilnikom o delu razsodišče in navodili, kako se pritožiti. V skladu z 11. členom Pravilnika mora biti pritožba oddana najpozneje v 30. dneh od objave prispevka, ki je predmet pritožbe. Pritožbo je razsodišče prejelo 20. marca 2023, ravnanja in prispevki, na katere se nanaša pritožba, pa so bili objavljeni oziroma so se zgodili več kot 30 dni od prejema pritožbe, zadnji 11. februarja 2023. Razsodišče ugotavlja, da je pritožnik zamudli rok za pritožbo, zato jo je razsodišče v skladu z 11. členom Pravilnika zavrglo.