Zavržba pritožbe Gregorja Hrovatina proti Gregorju Repovžu (Mladina)

Novinarsko častno razsodišče je 18. maja 2023 obravnavalo pritožbo, ki jo je pritožnik Gregor Hrovatin nanj naslovili 21. marca 2023, in v kateri odgovornemu uredniku Mladine Gregorju Repovžu, zaradi objave pisma avtorja Toneta Račkega v rubriki Pisma, ki je bilo v Mladini objavljeno 3. marca 2023, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarsko častno razsodišče je pritožbo v skladu z 2. členom Pravilnika o delu NČR, ki pravi, da NČR obravnava in presoja očitane kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije in drugih avtorjev uredniških vsebin, zavrglo. Pisma bralcev niso uredniške vsebine, revija v rubriki pisem bralcev bralcem nameni le prostor, v katerem lahko izražajo svoje poglede oziroma se odzivajo na novinarske prispevke. Avtorjev pisem bralcev Kodeks novinarjev Slovenije ne zavezuje. Novinarsko častno razsodišče načeloma ni pristojno za presojanje vsebine pisem bralcev oziroma uredniških odločitev glede objave pisem bralcev.

Razsodišče je uredniško odločitev glede pisem bralcev v presojo vzelo le enkrat, in to zato, ker je šlo za ponavljajoče objavljanje pisem z enako oziroma podobno etično sporno vsebino. 16. člen Kodeksa novinarjev Slovenije se nanaša na spletne medije in komentarje pod članki v spletnih medijih in ne na pisma bralcev.