Bojan Prosenc proti Igorju Pirkoviču, MMC RTVS

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Sonja Merljak Zdovc, Ranka Ivelja, Irena Brejc, Nataša Štefe (članice) je na seji 29. junija 2023 v primeru Bojan Prosenc proti Igorju Pirkoviču, v. d. urednika uredništva za nove medije, ugotovilo, da urednik ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije (kodeksa).

Primer: Bojan Prosenc proti Igorju Pirkoviču, MMC RTVS

Povzetek pritožbe
Pritožba se nanaša na dva članka, objavljena na MMC RTVS, ki po pritožnikovem mnenju ponazarjata uredniške navade MMC, v njiju pa je pritožnik zasledil kršitve 16.a člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ki govori o preglednem dopolnjevanju člankov in popravljanju vsebin spletnih medijev. Članek z naslovom V Hannovru odpustili užaljenega režiserja, ki je kritičarko pomazal s pasjimi iztrebki, avtorjev A. J. in N .Š., objavljen 16. februarja 2023 ob 16.30, je bil po prepričanju pritožnika popravljen, čas posegov, popravkov, sprememb pa ni naveden. Meni, da je bil članek o incidentu, zaradi katerega je bil režiser kasneje odpuščen, na MMC objavljen že nekaj dni prej, 12. ali 13. februarja, vendar tega ne more dokazati, saj naj bi bil stari/prvi članek medtem že izbrisan in ga ni mogel več izslediti. Obstoja dveh člankov o istem dogodku v Hannovru sicer ni mogel arhivirati, lahko ga dokaže le s posnetkom komentarja, ki navaja poved iz prvotnega: »Županja Hannovra Belit Onay je dejala, da napadi na medijsko svobodo »ne bi smeli imeti mesta« v družbi.«

Navedek v komentarju omenja županjo (kot v prvotnem prispevku), zdaj pa je Belit Onay v članku moškega spola. Nekdo je očitno napako opazil in jo popravil brez ustreznega zaznamka, ki ga zahteva 16.a člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Drugi članek na MMC RTVS je imel v času pisanja pritožbe naslov Na območju nesreče na Vrhniki se nadaljuje policijska in kriminalistična preiskava, za objavo so navedeni naslednji podatki: »A. P. J., La. Da., /18. februar 2023 ob 07:30/ Zadnji poseg: 18. februar 2023 ob 17:00«

Pritožnik trdi in s tremi posnetki zaslona članka dokazuje, da je imel članek zjutraj povsem drugačno vsebino, ki je bila nato najmanj dvakrat temeljito spremenjena. Prvi posnetek (1 Hamex …jpg) kaže objavo po »zadnjem posegu 18. februarja 2023 ob 09:44«. V članku s podnaslovom Dva delavca se še vedno zdravita v UKC-ju Ljubljana je omenjeno, da je »zdravstveno stanje obeh huje poškodovanih oseb nespremenjeno«. A se drugi komentar pod člankom nanaša na razkorak med podnaslovom in domnevnim navedkom iz prejšnje verzije članka, ki ga v novejši več ni, saj piše tole: »V nesreči je umrl delavec, dva se v ljubljanskem kliničnem centru borita za življenje. Oba bolnika sta močno opečena po koži, dihalih, eden pa je poleg tega utrpel še poškodbo trebuha in medenice zaradi udarnega vala. V času eksplozije v podjetju ni bilo drugih ljudi.«

Ta navedek se pojavi v komaj kaj spremenjeni obliki v četrtem odstavku (daljše) verzije članka z oznako »Zadnji poseg 18. februar 2023 ob 13:33« (2 Hamex …jpg). Pritožnik se sprašuje, zakaj je bilo po kritičnem komentarju pod člankom lažje izbrisati odstavek o hudo poškodovanih kot malo popraviti podnaslov članka. Slednje je MMC-ju naposled uspelo v naslednji verziji z oznako »Zadnji poseg 18. februar ob 17:00«, v kateri je podnaslov dopolnjen v Dva huje poškodovana delavca se zdravita v UKC-ju Ljubljana (3 Hamex…jpg), pri opisu poškodb pa ne gre za kakšne sveže ali na novo preverjene informacije, ampak le za prepise tistega, kar so »v petek povedali v UKC Ljubljana«, piše pritožnik.

Zaradi tako pogostega, izdatnega in nepreglednega spreminjanja pritožnik ocenjuje, da gre vsaj za kršitev duha, če že ne ravno črke 16.a člena kodeksa, ki bralcu zagotavlja preglednost sprememb in dopolnitev spletnih objav. Navedeni primer naj bi ob istem naslovu v enem dnevu prestal vsaj tri temeljite preobrazbe. Kdor ga je prebral dopoldan, je izvedel manj od tistih, ki so ga prebrali zjutraj. Kdor je popoldan članek preskočil na podlagi istega naslova, ker je menil, da ga je že prebral zjutraj, je zamudil nove informacije. Nikjer ni označeno, da članek sproti dopolnjujejo in predelujejo. Za preglednost tako »živega« članka se je treba držati navodil 16.a člena kodeksa in se ravnati po njih, piše pritožnik.

Igor Pirkovič, v . d. urednika uredništva za nove medije MMC RTVS se na pritožbo ni odzval.

SKLEP:

Igor Pirkovič ni kršil 16. a člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Ker v.d. odgovornega urednika Igor Pirkovič ni razkril identitete avtorjev prispevkov, je v skladu z 2. členom Pravilnika o delu NČR prevzel odgovornost za očitane jim kršitve.

Novinarsko častno razsodišče pogosto obravnava pritožbe zoper spletne medije, ko pritožniki opazijo v spletnem prispevku napako oz. kršitev, na katero se sklicujejo v pritožbi, pozneje, ko razsodišče dostopa do spletnega besedila, pa v prispevku napake ni več, ker je bil naknadno popravljen in/ali dopolnjen. Zgodi se tudi, da prispevka na spletu ni več, ker je umaknjen, ob tem pa medij praviloma ne objavi nikakršnega pojasnila, zakaj je do umika prišlo. Pritožnikom v takih primerih svetujemo, naj shranijo prvo oziroma vse verzije prispevka (tako, da shranijo posnetek zaslona ali da prispevek natisnejo).

NČR ugotavlja, da je v primeru članka z naslovom V Hannovru odpustili užaljenega režiserja, ki je kritičarko pomazal s pasjimi iztrebki, objavljenega 16. februarja 2023 ob 16.30, pritožnik premalo prepričljivo dokazal očitano kršitev 16.a člena kodeksa. Zgolj iz komentarja pod člankom ne moremo zanesljivo vedeti, kaj je bilo dejansko objavljeno v domnevno prvotni verziji, ki je ni mogoče več najti in preveriti; zato ne moremo potrditi kršitve 16.a člena kodeksa.

V drugem primeru pritožnik s posnetki zaslona dokumentira spreminjanje članka z naslovom Na območju nesreče na Vrhniki se nadaljuje policijska in kriminalistična preiskava, prva objava 18. februarja ob 7.30, zadnji poseg 18. februarja 2023 ob 17.00. Predložil je tri zaslonske posnetke s časovnico sprememb in posegov v članek. Spreminjali so tudi podnaslov članka: ob 9.44 se je glasil Dva delavca se še vedno zdravita v UKC-ju Ljubljana, v nadaljevanju pa piše, da je zdravstveno stanje obeh huje poškodovanih oseb nespremenjeno. Pritožnik je v komentarju pod tem člankom opazil zapis, ki navaja eno smrtno žrtev in hude poškodbe obeh, ki se še borita za življenje, kar naj bi bilo objavljeno v prvotni verziji ob 7.30, ne pa v dopoldanski verziji. Navedek o poškodbah iz komentarja se znova pojavi v (daljši) verziji članka ob 13.33, ob posegu v članek ob 17.00 se delno spremeni podnaslov v Dva huje poškodovana delavca se zdravita v UKC-ju Ljubljana, opis poškodb obeh zdravljencev se v članku ne spremeni, ni novih informacij.

NČR je v priporočilih za spletne medije, sprejetih maja 2018, zapisalo, da mora biti dopolnjevanje in popravljanje novinarskih prispevkov v spletnem mediju transparentno. Kadar je novinarski prispevek le dopolnjen z novimi informacijami, zadostuje označba o tem, kdaj je bil zadnjič dopolnjen oziroma osvežen. Kadar pa se prispevek popravlja zaradi vsebinskih napak ali zaradi napak, ki lahko prizadenejo posameznike, morajo biti posegi označeni tako, da je razvidno, kakšna je bila napaka, pomanjkljivost ali netočnost v prejšnji ali prejšnjih objavah.

Razsodišče ugotavlja, da je ekipa novinarjev MMC o nesreči na Vrhniki dovolj informativno in skrbno poročala. Informacije je vsebinsko sproti predstavljala bralcem v skladu s tedaj znanimi dejstvi in dotokom informacij. Posegi sprememb oziroma dopolnitev, kar dokazujejo posnetki zaslona, so časovno opredeljeni, kot zahteva 16.a člen kodeksa.

Umanjkanje podrobnega opisa hudih poškodb dveh delavcev, ki jih je pritožnik pogrešil v drugem posegu v članek, bistveno ne spremeni dejstva, da je šlo za hujšo nesrečo (eksplozijo), v kateri sta dva človeka dobila poškodbe, ki zahtevajo zdravljenje v UKC Ljubljana.

Ugotavljamo, da je ekipa MMC sprotne posege v poročanje o nesreči, ki se je zgodila dan prej in so o njej poročali tudi naslednji dan, 18. februarja, pregledno beležila oziroma dokumentirala in ne moremo pritrditi pritožniku, da je šlo za malomarnost pri uredniškem ali novinarskem delu in posledično za kršenje kodeksa. Vsebinsko so članek dopolnjevali, ne pa bistveno spreminjali, in vsebuje ključne podatke za razumevanje dogodka. Komentar pod verzijo članka ob 9.53, ki ga izpostavlja pritožnik in omenja bistveno razliko med »zdraviti se v UKC« ali »boriti se za življenje«, vsebinsko ne vpliva na osnovno sporočilo članka, ki govori o hudih posledicah eksplozije na Vrhniki.

Ne glede na to, da razsodišče ni ugotovilo kršitve, pa uredništvu priporoča, da pri poročanju o izrednih dogodkih dogajanje spremlja na preglednejši način. V skladu s priporočili je ustrezneje, če se članek dopolnjuje tako, da je jasno, kdaj je bil dopolnjen z novimi informacijami. Na ta način lahko v prispevku ostanejo tudi informacije, ki so se kasneje izkazale za netočne. Bralcu je namreč jasno, da gre za razvijajoče se dogajanje in da so relevantnejše kasneje objavljene informacije.