Bojan Prosenc proti Jaroslavu Jankoviču (Delo), Piji Kapitanovič (delo.si) in odgovornemu uredniku 24ur.com Juretu Tepini

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Irena Brejc, Ranka Ivelja, Sonja Merljak Zdovc, Peter Merc in Nataša Štefe (članice in člani), je na seji 29. junija 2023 v primeru Bojan Prosenc proti Jaroslavu Jankoviču in Piji Kapitanovič (Delo) in odgovornemu uredniku 24ur.com Juretu Tepini razsodilo, da so novinarji kršili Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Bojan Prosenc proti Jaroslavu Jankoviču (Delo), Piji Kapitanovič (delo.si) in odgovornemu uredniku 24ur.com Juretu Tepini

Novinarsko častno razsodišče uvodoma pojasnjuje, da je pritožnik poslal pritožbi zoper dva medija z enako vsebino, zato je obravnavo primerov združilo.

Prva pritožba se nanaša na novinarski prispevek z naslovom The Independent Ljubljano uvrstil med šest najboljših trajnostnih destinacij, ki je bil objavljen 15. novembra 2022 na delo.si, podpisan s Pi.K., in na članek Prihodnji petek bo mesto osvetlilo 50 kilometrov lučk avtorja Jaroslava Jankoviča, objavljen 15. novembra 2022 na delo.si in 16. novembra 2022 na 11. strani tiskane izdaje časnika; v njem novinar Jankovič med drugim znova povzema trditev, da je britanski The Independent Ljubljano uvrstil med šest najbolj trajnostnih destinacij.

Pritožnik novinarjema očita nekritično povzemanje trditev iz medijskih sporočil ljubljanske mestne občine, saj dvomi, da sta njihove navedbe preverjala na portalu britanskega časnika The Independent. Sam je to storil in ugotovil, da ne gre za dokumentarno serijo Sustainable Travel International, kot v Delu povzemajo po propagandnem sporočilu Mestne občine Ljubljana (MOL), ampak po vsej verjetnosti za plačano oglasno sporočilo organizacije/podjetja/ združenja s tem imenom, ki se ukvarja – najbrž ne brezplačno – s promocijo trajnostne komponentne turizma, ki po skopih podatkih na spletni strani nima niti uradnega sedeža. Pritožnik ugotavlja, da gre najprej za netočen prevod naslova članka iz The Independent, ki v izvirniku omenja »šest od najboljših trajnostnih destninacij« in ne »šest najboljših trajnostnih destinacij«, kot je javnost obvestil MOL. Poleg tega je bil članek v izvirniku objavljen že 13. oktobra 2022, njegov povzetek pa je propagandni stroj MOL posredoval naši javnosti šele 15. novembra 2022, torej le nekaj dni pred lokalnimi volitvami, oziroma na prvi dan predčasnega glasovanja v Ljubljani, je še zapisal pritožnik.

Ker novinarja Dela informacije MOL nista preverjala in primerjala z izvirnikom in je ustrezno korigirala, sta po mnenju pritožnika kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Če pa sta to pred objavo vendarle storila, sta po mnenju pritožnika kršila 4. člen kodeksa, saj sta zamolčala ključno informacijo, da gre za oglasno vsebino. Pritožnik poudarja, da The Independent Ljubljane ni uvrstil med najboljše trajnostne destinacije, ampak je to storil oglaševalec v tem časniku.

Novinarja Dela se na pritožbo nista odzvala.

Tudi spletni medij 24ur.com je 15. novembra 2022 objavil članek z naslovom Ljubljana med najboljšimi trajnostnimi destinacijami na svetu, povzet po sporočilu za javnost Mestne občine Ljubljana (MOL), očitki pritožnika pa so identični prejšnjim.

Mediju očita slepo prepisovanje občinskih promocijskih sporočil brez preverjanja dejstev, tudi če gre za trditev, da je bila Ljubljana uvrščena med šest najboljših trajnostnih destinacij. Če bi avtor/ica prispevka M. S. sporočilo preveril/a, kar ga/jo zavezujejo že temeljne norme novinarstva, bi lahko ugotovil/a, da gre v The Independent za plačano reklamno objavo in ne za novinarski članek. Ne gre torej za »dokumentarno serijo Sustainable Travel International«, ampak za objavo ne ravno transparentnega naročnika s tem imenom, ki se ukvarja s promocijo trajnostne komponentne turizma – najbrž ne brezplačno – in nima niti uradnega sedeža. Ugotovil/a bi, da je bil oglasni prispevek v mediju The Independent objavljen že 13. oktobra 2022, sporočilo o tem pa je MOL posredoval naši javnosti šele 15. novembra 2022, tik pred lokalnimi volitvami. Če bi natančno prebral/a angleški naslov, bi lahko tudi z osnovnošolskim znanjem angleščine ugotovil/a, da gre za slab prevod, saj članek v izvirniku omenja »šest izmed najboljših« in ne »šest najboljših trajnostnih destinacij«, kot ga je popačil ljubljanski propagandni stroj. Avtor/ica prispevka na 24ur.com ni zmogel/la razmisleka, ki bi ga morala sprožiti tudi naslednja nenavadna trditev MOL, ki kar kliče po razjasnitvi: »Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana so izpostavili kot odličen primer regionalnega povezovanja in sodelovanja. Ta od leta 2015 oskrbuje skoraj četrtino Slovenije z zemeljskim plinom za proizvodnjo električne in toplotne energije.« Pritožnik sprašuje, iz kakšne predelave katerih odpadkov RCERO pridobiva tolikšne količine zemeljskega plina, da z njim lahko oskrbi četrtino države, pa tudi, kdo je RCERO pooblastil za trgovanje z zemeljskim plinom itd. Iz članka tega ne izvemo, je zapisal pritožnik.

Ker novinar/ka na 24ur.com besedila, ki ga je na spletu objavil MOL, za svoj prispevek v mediju ni preverjal/a, ni ugotavljal/a točnosti informacij, je kršil/a 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Če pa je vendarle objavo preverjal/a na spletnem mestu britanskega The Independent, je zamolčal/a ključno informacijo, da ni The Independent Ljubljane uvrstil med najboljše trajnostne destinacije na svetu, ampak je to storil oglaševalec v tem mediju. Javnosti 24ur.com ni seznanil/a, da gre za oglasno in ne novinarsko sporočilo, kar je kršitev 4. člena kodeksa.

Odgovorni urednik spletnega medija 24ur.com Jure Tepina se je na pritožbo odzval.

Piscu pritožbe očita zlonamernost in žaljivost ter zavrača kršitve 1. ali 4. člena kodeksa. Pojasnjuje, da so pri pripravi članka upoštevali vse novinarske standarde in profesionalno prakso. Ljubljana je bila namreč že večkrat uvrščena na različne lestvice trajnostnih destinacij. Ti primeri kažejo, da je zelena politika mesta razmeroma uspešna, ne glede na težave, o katerih na 24ur.com tudi sproti poročajo (npr. RCERO, postavitev kanala C0, posek dreves na Rožniku in pri Rogu…). Trditev, da zgolj prepisujejo občinska propagandna sporočila, je žaljiva in ne zdrži zdravorazumske presoje, odgovarja Jure Tepina.

Očitane objave v The Independent ni naročil MOL, temveč neodvisna tuja nevladna organizacija, ki so jo na MOL povzeli, uredništvo pa je povzelo sporočilo njihove objave. Kot pri vseh podobnih agencijskih novicah ali povzemanjih je članek na 24ur.com korektno podpisan z inicialkami avtorja. Objavo novice so presojali glede na dosedanjo prakso in zgodovino visokih uvrstitev mesta Ljubljane na podobnih lestvicah. Pri dodatnih preverjanjih pritožnikovih namigovanj na problematičnost in netransparentnost organizacije Sustainable Travel International se izkaže, da spletno stran ureja skupina verodostojnih strokovnjakov s tega področja (https://sustainbletravel.org/staff-and-board), razvidna je tudi njihova agenda in drugi podatki. Navedba MOL, ki jo je 24ur.com le povzela, da je mesto uvrščeno med najbolj trajnostne destinacije, je v skladu z dejstvi in drži, zato ni bil kršen 1. člen kodeksa. Enako velja za očitani 4. člen kodeksa, saj ni šlo za povzemanje oglasne vsebine, kot trdi pritožnik, ampak sporočila Mestne občine Ljubljana, kar je v članku jasno navedeno: »… so se pohvalili na ljubljanski občini …«. Očitek pritožnika, da so zamolčali ključne informacije za razumevanje teme, torej ne drži.

Pritožnik ima pravico vlagati pritožbe, tudi serijsko, čeprav sicer pravnega interesa nima, na nek način pa pritožba morda spominja celo na SLAPP tožbe, še dodaja odgovorni urednik. Bilo pa bi priporočljivo, da to stori v spoštljivem tonu. Navedbe v slogu: “če bi natančno prebral naslov”, “niti z osnovnošolskim znanjem angleščine”, “članek enak propagandnemu sporočilu” ne sodijo v dobronameren, tvoren diskurz in ne kažejo, da bi imeli skupni interes izboljšanja novinarskega dela. Pritožnik se ni obrnil na uredništvo, kjer bi lahko njegova opažanja predebatirali, morda članek celo dopolnili, četudi ustreza dejanskemu stanju visokega nivoja trajnostnega turizma v Ljubljani. Iz pritožbe tudi ni jasno, ali se je obrnil na Mestno občino Ljubljana za popravek in predstavil dejstva za svoje navedbe. Za potrditev kršitev bi moral pritožnik prikazati vsaj en dokaz, da se Ljubljana ne uvršča v vrh mest s visoko trajnostno komponento.

SKLEP:

Novinarja Dela Pija Kapitanovič in Jaroslav Jankovič sta kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Prvi člen je kršil tudi odgovorni urednik portala 24ur.com Jure Tepina. Četrtega člena novinarji niso kršili.

Obrazložitev: NČR je pregledal v pritožbi dodano povezavo na izvirno besedilo na spletni strani The Independent UK Edition, objavljeno 3. oktobra 2022, in sporočilo za javnost Mestne občine Ljubljana iz novembra 2022, ki je bilo podlaga za poročanje treh medijev.

Ker odgovorni urednik 24ur.com ni razkril identitete avtorja prispevka, je v skladu z 2. členom Pravilnika o delu razsodišča odgovoren za kršitev, očitano avtorju.

V zavihku The Independent Travel najdemo članek z naslovom Six of best sustainable destinations you should visit. Ob nazivu (logotipu) Sustainable Travel International je vidno označeno, da gre za advertisement feature, kar je glede na pojasnilo na spletni strani The Independent plačana objava, ki jo vsebinsko odobri naročnik.

Ugotavljamo, da so vsi trije mediji avtomatično in slepo povzeli sporočilo MOL, ki je vsebovalo napačne navedbe. Ker navedb niso preverjali v izvirniku, so vsi trije kršili 1. člen kodeksa, ki zahteva preverjanje točnosti informacij.

Četrtega člena novinarji niso kršili, saj informacij niso preverjali, zato jih niso poznali in jih posledično tudi niso mogli zamolčati.