Zavržba pritožbe Sare Mekinc proti Saneli Bećirović in Jasmini Voler (Biba leze)

Novinarsko častno razsodišče je 26. 6. 2023 prejelo pritožbo Sare Mekinc proti Saneli Bećirović in Jasmini Voler pri mediju Biba leze, zaradi prispevka »WHO priporoča, da se malčke v vrtcu uči
samozadovoljevanja«, objavljenega na portalu Biba leze 24. maja 2023, pod katerega je podpisana S. B. – (https://www.bibaleze.si/novice/who-spolnost-samozadovoljevanje-otrok.html). Pritožnica novinarkama očita kršitev 1. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Razsodišče je ugotovilo, da pritožba ni ustrezna za začetek postopka, zato je pritožnico pozvalo, da jo dopolni, in sicer, da navede, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni in s čim. Kršitve naj bodo obrazložene. Obvezna je tudi izjava, da pritožnik v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

Ker pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, jo je razsodišče v skladu z 9. in 12. členom Pravilnika o delu razsodišča, zavrglo.