Javni razpis za dva člana NČR, predstavnika javnosti

Društvo in Sindikat novinarjev Slovenije v skladu s statutarnimi določili obeh organizacij objavljata javni razpis za dva predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču (NČR). Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev … Mandat članov traja štiri leta. Končni izbor dveh kandidatov bosta opravili skupščini sindikata in društva. NČR ima pri izbiri kandidatov pravico do predhodnega nezavezujočega mnenja. Kandidati so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami. Predlogu naj bo priložena kratka obrazložitev. V primeru, če kandidata predlaga nekdo drug, mora predlagatelj poskrbeti tudi za njegovo soglasje h kandidaturi.

Pisne kandidature za člana NČR iz javnosti zbiramo na naslovu Društvo novinarjev Slovenije, Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslovu generalni@novinar.com, do vključno 12. septembra 2023.

Novinarsko častno razsodišče ima enajst članov, med njimi devet novinarjev in dva predstavnika javnosti.

Pravilnik o delu razsodišča, Kodeks novinarjev Slovenije, na podlagi katerega razsodišče ugotavlja kršitve novinarskih standardov in etike, kot tudi odločitve razsodišča so dostopni na tem spletnem mestu.

Za pojasnila smo dostopni po elektronski pošti na naslovu generalni@novinar.com.