Zavržba pritožbe Saše Šmon Potočnik proti Diani Janežič (Naš čas)

Novinarsko častno razsodišče je 6. 11. 2023 prejelo pritožbo Saše Šmon Potočnik, v kateri Jasmini Škarja, Diani Janežič in Maji Oderlap Grobelnik v prispevku z naslovom “So na prvem mestu res varovanci zavoda?”, ki je bil 26. 10. 2023 objavljen na spletnem portalu nascas.si, očita kršenje 1., 2., 3., 5., 15., 16., 17. in 18. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Razsodišče je ugotovilo, da pritožba ni ustrezna za začetek postopka, zato je pritožnico pozvalo, da jo dopolni, in sicer, da navede, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni in s čim. Kršitve naj bodo obrazložene. Obvezna je tudi izjava, da pritožnik v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

Ker pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, jo je razsodišče v skladu z 9. in 12. členom Pravilnika o delu razsodišča, zavrglo.