Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija proti novinarju Valentinu Arehu (TV Slovenija)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Damijana Žišt, Vanja Tekavec, Igor Vobič in Sonja Merljak Zdovc (člani-ce), je na seji 30. novembra 2023 v primeru Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija proti novinarju Valentinu Arehu sprejelo stališče, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Iz razprave in odločanja sta se izločili Nataša Štefe in Manica Janežič Ambrožič.

Primer: Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija proti novinarju Valentinu Arehu (TV Slovenija)

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija (pritožnik, aktiv), zanj izvršni odbor aktiva , se pritožuje zaradi več prispevkov novinarja Valentina Areha na Televiziji Slovenija (TVS).
Pritožnik novinarju očita kršitve 4. , 6. , 10. in 11. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (kodeks) v prispevkih med 18. in 20. marcem v TV Dnevniku, 20. marca v Odmevih in 22. marca v TV Dnevniku.

Pritožnik trdi, da je novinar kot »posebni poročevalec iz Ukrajine« zavajajoče uporabljal arhivsko gradivo Dokumentacije TVS, predvsem gradivo tujih pogodbenih partnerjev. V kombinaciji s kratkimi raporti, ki jih je pošiljal iz Ukrajine, je ustvarjal vtis, da o prikazanem poroča on . Toda gradivo iz dokumentacije niso bili posnetki TVS, saj časovno in krajevno niso ustrezali navedbam novinarja.

Novinar je prispevke pripravil ali dal pripraviti pred odhodom v Ukrajino. Po objavah in opozorilih na nesprejemljivost tovrstne prakse so novinarju nadrejeni del odgovornosti prenesli na urednike, ki so opozarjali avtorja in nadrejene na neverodostojno poročanje.

Pritožnik meni, da je šlo za načrtovano in zavestno manipulacijo gledalcev, saj je novinar želel ustvariti vtis aktivnosti, angažiranosti in verodostojnosti svojega poročanja z vojnega območja. Novinarju očita kršitve kodeksa v več prispevkih, le za tri prispevke pa očitke tudi podrobneje obrazloži:

Dnevnik, 19. marec 2023 : Iz novinarjevega uvodnega raporta je razumeti, da se javlja iz Kijeva: »Ukrajinci se trudijo odpraviti škodo potem, ko so pred tednom dni doživeli silovit raketni napad na energetsko infrastrukturo. Župan Kijeva, Vitalij Kličko, pojasni kaj bi se zgodilo, če bi uničili energetsko infrastrukturo v štirimilijonskem mestu.« Sledi izjava župana in gledalec dobi vtis, da je župana posnel novinar oz. njegov snemalec. A šlo je za izjavo iz gradiva Associated Press Television News (ATPN) z 18. 11. 2022 . Tudi druga izjava župana v prispevku je iz istega gradiva. Izjavi sta bili šele na zahtevo dežurnega urednika opremljeni z datumom. Pritožnik meni, da je novinar kršil 10. člen kodeksa, ker ni označil arhivske slike, z uvodom v prispevek pa je gledalcu sporočil, da je na terenu. Gledalec je pričakoval, da so posnetki nastali ob novinarjevi prisotnosti na kraju snemanja. Novinar bi moral objaviti tudi pojasnilo, da gre za arhivsko izjavo. Moral bi pojasniti, zakaj v prispevku objavlja pet mesecev staro izjavo. V izogib ustvarjanju vtisa, da gre za avtorsko posneto izjavo, bi moral navesti tudi vir (APTN). Ker tega ni storil, je kršil 6. člen kodeksa.

Dnevnik, 20. marca 2023 : V napovedi voditelj napove: »V Ukrajini je naš posebni poročevalec Valentin Areh, ki se skuša prebiti do vzhodne fronte.« Sledi novinarjev raport iz avtomobila, ki ga začne: »Ko se vozimo iz Kijeva proti vzhodni fronti in govorimo z ljudmi, opazimo, da številni živijo v zelo težkih razmerah.« Gledalec pričakuje, da bodo v prispevku izjave ljudi in da jih je avtor posnel sam oz. z ekipo. Dejansko pa sledijo izjave iz gradiva APTN z 29. 1. 2023 in Reuters (REU) z 9. 3. 2023 . Izjav ni posnel novinar. Nastale so pred njegovim prihodom v Ukrajino. Novinar gledalca niti grafično ni opozoril, da gre za arhivsko gradivo in je ustvarjal vtis, da je avtor izjav, potvarjal vsebino in jo predstavljal kot svoje delo, zato je kršil 10. člen kodeksa. Kršil je tudi 6. člen kodeksa, saj pri arhivskih izjavah ni navedel vira.

Odmevi, 20. marca 2023 : Novinar na začetku v sončnem vremenu pove, da se javlja iz Poltave v osrednji Ukrajini. Prispevek je bil na strežniku TVS že 18. 3. 2023. Novinar poroča, da je s približevanjem vzhodni fronti vse več prizorov uničenja in posledic ruskih napadov. Sledi reportaža z novinarjevim besedilom, v katerem opiše zgodbo družine, ki je med obstreljevanjem izgubila člane družine in imetje. Posnetki so zimski in so v neskladju z napovedjo. Prispevek daje vtis, da gre za zgodbo iz kraja, od koder se javlja in da je on njen avtor. Toda gradivo, ki sledi, je iz arhiva, APTN ga je objavil 12. 12. 2022 , posneto pa je bilo v Hersonu na jugu Ukrajine. Reportaža je bila zmontirana že v Ljubljani 15. 3. 2023 pod imenom »INF 2203203 POLTAVA«. Novinar je načrtoval javljanje iz Poltave s tri mesece starim arhivskim gradivom prav na ta dan . Vir je bil prikrit, novinar pa je vedel, da ne gre niti za Poltavo niti za aktualen prispevek. Z zavajanjem in preslepitvijo gledalca je novinar kršil 4. člen, 6. člen in 10. člen kodeksa. Zamolčal je za razumevanje obravnavane teme ključne informacije, ni navedel vira, z montaža in napovedmi je potvarjal vsebino, opustil je označbo simbolne ali arhivske slike.

Dnevnik, 22. 3. 2023: Pritožnik ne navaja, na kateri prispevek novinarja se ta del pritožbe nanaša in katere kršitve kodeksa v prispevku očita novinarju.
Pritožnik novinarju v povzetih prispevkih očita tudi kršitev 11. člena kodeksa, ker je arhivsko gradivo predstavljal kot svoje in ustvarjal vtis, da gre za njegovo avtorsko in časovno homogeno delo.

Pritožnik navaja tudi novinarjeve domnevne kršitve Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1: 4., 5. člen) in Pravilnika o poklicnih standardih RTV Slovenija (PPS RTVS: 1.1, 1.5, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10.1 in 9.10.2).

Novinar Valentin Areh je na pritožbo odgovoril:

Novinar pravi, da kodeksa ni poznal, saj ni član Društva novinarjev Slovenije (DNS). Doslej se je vodstvo aktiva ob sporih pogovorilo z novinarjem. Tokrat ga nihče ni obvestil o kakšnem problemu. Pritožnik ga je prijavil tudi Varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija (varuhinja) in prekršil priporočilo DNS, da je pred pritožbo »najbolje o tem najprej pisno obvestiti novinarja«.

Novinar navaja štiri prispevke, objavljene med 18. In 22. 3. 2023. Voditelj je vsakič prebral dnevne novice iz Ukrajine, nato so sledili prispevki:
Dnevnik, 18. marec 2023: trpljenje na tisoče Ukrajincev, ki so bili v vojni hudo ranjeni in še danes trpijo zaradi posledic,
Dnevnik, 19. marec 2023: posledice ruskih napadov na energetsko infrastrukturo za Ukrajince, ki so se začeli novembra 2022,
Dnevnik, 20. marec 2023: posledice ruskih raketnih napadov na številna mesta in vasi v Ukrajini, ki trajajo od začetka vojne in
Odmevi, 20. marec 2023: posledice topniških, raketnih in letalskih napadov na številna mesta in vasi v Ukrajini, ki so v bližini frontnih črt.
Novinar meni, da je pritožba poskus načrtne diskreditacije njegovega imena in dela. Pred objavo prispevka 18. 3. 2023 v Dnevniku je urednica Tadeja Anžlovar brez njegovega privoljenja izbrisala njegovo napoved in skrajšala prispevek. V za objavo neprimernem prispevku je bil naveden kot avtor. Zatem so bili 19. in 20. 3. 2023 objavljeni trije njegovi prispevki, dveh, ki naj bi bila objavljena 21. in 22. 3. 2023, zaradi nasprotovanja aktiva niso objavili. Novinar povzema prispevke, ki mu jih TVS ni objavila ter navaja kraje v Ukrajini, kjer se je mudil in od koder se je javljal. Na zahtevo uredništva je 24. 3. 2023 poročal z bojišča in z ekipo posnel več gradiva v okolici Bahmuta. Reportaža ni bila objavljena. Po vrnitvi je iz posnetega pripravil reportaže in dokumentarno oddajo.

Očitke o kršitvah kodeksa v 4 prispevkih, objavljenih med 18. In 22. 3. 2023, zavrača. Pravi, da ni uporabil nobenega posnetka iz arhiva TVS, saj »gradivo tujih pogodbenih partnerjev v Dokumentaciji TVS zaradi avtorskih pravic ni del arhivskega gradiva«. Zavrača očitek, da je ustvarjal vtis, da o prikazanih dogodkih poročam sam. Varuhinja ni prejela nobene pritožbe na njegovo poročanje. Očitek, da so gledalci dobili vtis manipulativnega poročanja, je zgolj mnenje pritožnika. Gradiva APN res ni označil kot arhivskega, a ne zato, ker bi skušal posnetke prikazati kot lastne, temveč je to v skladu s prakso TVS in drugih televizij v Evropi. Posnetke agencij brez navedbe vira dovoljuje pogodba med APN in TVS, zato v dnevnoinformativnih oddajah TVS agencijskih arhivskih kadrov ne označujejo.

Novinar navaja druge prispevke na TVS, kjer (arhivska) gradiva agencij niso bila označena , saj »nobeno pravilo tega ne zahteva, niti tega ne zahtevajo agencije«.
Očitek pritožnika, da ni šlo za posnetke TVS ter da časovno in krajevno niso ustrezali navedbam avtorja, so neutemeljeni. Posnetki v petih prispevkih med 18. in 22. 3. 2023 so časovno in krajevno ustrezali njegovim navedbam, saj so bili posneti v Ukrajini »v zadnjih mesecih vojne«.

Novinarjevi raporti so bili objavljeni na začetku prispevkov in so bili posneti v Ukrajini na dan objave. Prispevki so bili sestavljeni izključno iz agencijske slike, z raporti je gledalce le obvestil, kje se trenutno nahaja ekipa TVS.

Priznava, da je »tematske prispevke« pripravil vnaprej. Z uredniki se je dogovoril, da pred javljanjem z bojišč s tematskimi prispevki spomnijo gledalce, kaj se je dotlej dogajalo v Ukrajini, z reportažami s fronte pa potem predstavi življenje civilistov in vojakov. Vtis svoje aktivnosti, angažiranosti in verodostojnosti je kasneje ustvaril z reportažami iz Ukrajine, objavljenimi po 2. 4. 2023.

Za očitki kršitev kodeksa v Dnevniku 18. 3. 2023 novinar pravi, da gre za pavšalne obtožbe brez dokazov.

Očitki kršitev v Dnevniku 19. 3. 2023 nisi osnovani, saj sta bili izjavi župana Kijeva opremljeni z datumom 18. 11. 2022 in je bilo jasno, da ne gre za njegov pogovor z županom. Novinar meni, da je bilo arhivsko gradivo ustrezno označeno, v skladu s prakso pa vira ni bilo potrebno navesti.

Očitki kršitev v Dnevniku 20. 3. 2023 so neresnični. V Ukrajini se je pogovarjal z ljudmi, resda ne s tistimi, ki jih je v prispevku uporabil za izjave. Ti posnetki so bili agencijski. Novinar ni trdil, da se je prav s tistimi ljudmi pogovarjal. Nikjer ni omenil, da gre za njegovo reportažo in posnetke, ni trdil, da je obiskal kraje na posnetkih ali govoril s tistimi ljudmi. Novinar pravi, da na enak način arhivsko gradivo agencij uporabljajo tudi druge televizije in tudi drugi novinarji TVS.

Očitki kršitev v Odmevih 20. 3. 2023 so neresnični. Ni trdil, da gre za njegovo reportažo in posnetke ali, da je obiskal kraje na posnetkih. Pritožnik ne navaja dokazov, da je želel preslepiti gledalce ali zamolčal za razumevanje ključne informacije. Zavrača tudi očitek, da je potvarjal vsebino.

Očitek o plagiatorstvu je neresničen, saj se ni predstavljal kot avtor agencijskih posnetkov.

SKLEP:

Novinar Valentin Areh (TV Slovenija) je kršil 4., 6. in 10. člen, ni pa kršil 11. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:
NČR je obravnavalo očitke o kršitvah kodeksa v prispevkih novinarja v TV Dnevniku 19. in 20. 3. ter v Odmevih 20. 3. 2023. NČR ni obravnavalo kršitev v prispevkih v TV Dnevniku 18. in 22. 3. 2023, saj pritožnik ni obrazložil domnevnih kršitev v njih. NČR ni obravnavalo domnevnih kršitev ZRTVS-1 in PPS RTVS, ker o njih ni pristojno presojati.

Novinarjeva navedba, da Kodeksa novinarjev Slovenije ni poznal, ker ni član Društva novinarjev Slovenije (DNS) ter da se vodstvo z njim ni pogovorilo ter da ga je pritožnik prijavil varuhinji, novinarja ne odvezuje spoštovanja kodeksa. Ker ni član DNS, o primeru NČR sprejme le stališče, ne pa razsodbe.

Novinar zanika, da je uporabil posnetke iz arhiva TVS, saj da gradivo tujih pogodbenih partnerjev v Dokumentaciji TVS ni del arhivskega gradiva. Agencijskega gradiva ni označil kot arhivskega in ni navedel vira, ker je takšna praksa v dnevnoinformativnih oddajah TVS in drugih televizij v Evropi. NČR poudarja, da tovrstne poslovne pogodbe med TVS in agencijami novinarjev ne odvezujejo spoštovanja določila kodeksa (4. člen), da ne sme zamolčati ključnih informacij za razumevanje, da mora navesti vir, kadar je le mogoče (6. člen) ter da montaža in napovedi ne smejo potvarjati vsebine (10. člen).

Očitke o manipulaciji z agencijskimi posnetki zavrača, saj da so bili posneti v Ukrajini »v zadnjih mesecih vojne«, z dnevnimi raporti na začetku prispevkov pa je gledalce le obveščal, kje se »trenutno nahaja ekipa TVS«. Obenem priznava, da je prispevke pripravil pred odhodom v Ukrajino, iz Ukrajine pa je pošiljal le dnevne napovedi prispevkov.

Razsodišče ugotavlja, da so v prispevku v TV Dnevniku 19. 3. 2023 datume izjav župana Kijeva (18. 11. 2022) dodali šele v uredništvu, novinar sam pa javnosti ni opozoril, da sta izjavi stari štiri mesece. Govoril je v sedanjiku in ustvaril vtis, da se javlja iz Kijeva in da je izjavi posnela njegova ekipa. Ker ni označil arhivske slike ali njene uporabe vsaj pojasnil, a ker so datum izjave v uredništvu dodali, ni potvoril vsebine in ni kršil 10. člen kodeksa, ker ob starih posnetkih ni navedel vira in ker elementi slike kljub v uredništvu dodanemu datumu ustvarjajo vtis, da je prispevek delo njegove ekipe, pa je kršil 6. člen kodeksa. Čeprav je po zagotovilih novinarja praksa na TVS drugačna, je v primeru vojne v Ukrajini samo z datumom označena izjava župana Kijeva izpred zime, torej več mesecev pred objavo prispevka, zahtevala tudi navedbo vira.

V prispevku v TV Dnevniku 20. marca 2023 je voditelj napovedal novinarja kot posebnega poročevalca iz Ukrajine, ki se poskuša prebiti do vzhodne fronte. Novinar je v raportu v zaščitnem jopiču vozil avtomobil skozi neko nepoškodovano vas in govoril v kamero, grafika ga je napovedala »Iz Kijeva Valentin Areh«. V prispevku je povedal je: »Ko se vozimo proti vzhodni fronti in govorimo z ljudmi, opazimo, da številno živijo v zelo težkih razmerah.« Sledili so agencijski posnetki izjav prebivalcev, rešilca in ruševin. Posnetki niso bili opremljeni ne z navedbo vira ne z datumom. Gledalec je upravičeno pričakoval, da bodo v prispevku prikazane izjave ljudi, ki jih je avtor posnel sam oz. z ekipo, saj naj bi bil na terenu. A sledile so izjave iz gradiva APTN z 29. 1. 2023 in Reuters (REU) z 9. 3. 2023 , ki so nastale pred njegovim prihodom v Ukrajino. Novinar se zagovarja, da ni trdil, da se je prav on pogovarjal s prikazanimi ljudmi, a je ustvarjal vtis, da je avtor izjav, in s tem potvarjal vsebino, zato je kršil 10. člen kodeksa. Kršil je tudi 6. člen kodeksa, saj pri arhivskih izjavah ponovno ni navedel vira.

V prispevku v Odmevih 20. marca 2023 je voditelj napovedal novinarja kot posebnega poročevalca, ki je v mestu Poltava. V prispevku je novinar v sončnem vremenu stal na pokopališču in povedal, da je v Poltavi 350 km vzhodno od Kijeva vse več ruševin in da se v ukrajinskih mestih polnijo pokopališča. Sledili so posnetki pogreba v oblačnem in vetrovnem vremenu, izjave vdove in sorodnikov ubitih, posnetki trupel, reševanja in izstrelkov. Posnetek ni bil opremljen ne z datumom ne virom. Prispevek je dajal vtis, da gre za zgodbo iz kraja, od koder se novinar javlja. Toda gradivo v prispevku je bilo iz arhiva, APTN ga je objavil 12. 12. 2022 , več kot tri mesece prej, posneto pa je bilo v Hersonu na jugu Ukrajine.Reportaža je bila v Ljubljani zmontirana 15. 3. 2023 in odložena na strežnik RTVS pod imenom »INF 2203203 POLTAVA« . Novinar se zagovarja, da ni trdil, da gre za posnetke njegove ekipe ali da bi obiskal kraje na posnetkih. Toda ustvaril je vtis, da se javlja iz Poltave, kjer je z ekipo posnel uporabljeno gradivo. Zamolčal je za razumevanje obravnavane teme ključne informacije, ni navedel vira, z montaža in napovedmi je potvarjal vsebino, spet je opustil označbo simbolne ali arhivske slike, zato je kršil 4. člen, 6. člen in 10. člen kodeksa.

Novinar ni kršil 11. člena kodeksa, saj agencijskih posnetkov ni izrecno navajal ali podpisoval kot svojih.

NČR poudarja, da je za medije in novinarje pomembna verodostojnost. Ob navedenih primerih novinarjevih kršitev kodeksa se zastavlja vprašanje, zakaj objav njegovih »prispevkov iz Ukrajine«, ki to niso bili, ni preprečilo uredništvo. O tem NČR ni razsojalo, saj tovrstne pritožbe ni prejelo. Novinarjeve kršitve pa so posebej zaskrbljujoče, ker je po lastnih zagotovilih sporne prispevke pripravil vnaprej, torej v Ljubljani in pred odhodom v Ukrajino, ko je imel vse možnosti, da prispevke opremi z vsemi podatki, torej datumi nastanka posnetkov in z viri.