Tea Martinović proti novinarju POP TV Tadeju Grešovniku

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Damijana Žišt, Vanja Tekavec, Igor Vobič, Sonja Merljak Zdovc, Peter Merc, Nataša Štefe, Manica Janežič Ambrožič (člani-ce), je na seji 30. novembra 2023 v primeru Tea Martinović proti novinarju POP TV Tadeju Grešovniku odločilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Jure Tepina se je izločil iz odločanja o primeru.

Primer: Tea Martinović proti novinarju POP TV Tadeju Grešovniku

Povzetek pritožbe:
Tea Martinović (pritožnica) meni, da je novinar Tadej Grešovnik v prispevku o spolnem napadu na občanko Cerknice, objavljenem 8. junija 2023 v dnevno-informativni oddaji 24UR, prekršil 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (kodeks). Pritožnica piše, da je novinar v prispevku opisoval spolni napad na domačinko, pri tem ugotavlja, da je »nedvomno razkril njeno identiteto« s tem, ko so posneli njo, njen dom, navedli kraj njenega bivanja, čeprav ni navedel imena žrtve. Novinarju očita, da je grobo posegel v zasebnost žrtve (»s tem, da ji je zvonil na njenem domu in vanjo rinil z vprašanji«), da »ni izkazal niti kančka empatije do žrtve«, temveč je k tej tragični novici pristopil izključno zaradi tega, da iz nje naredi senzacijo. Pritožnica je prepričana, da se je dalo iz objavljenega žrtev še prej prepoznati, kar gre za manjši kraj, zato je prepričana, da je novinar pri žrtvi povzročil podoživljanje travme in jo izpostavili širši javnosti. »Nikakor ni v javnem interesu, da se ve, kdo je žrtev, in snemanje njenega doma,« zaključuje pritožnica, ki je o obravnavanem prispevku pisala tudi na PRO Plus, a se medijska hiša na njeno pisanje ni odzvala.

Odgovor novinarja:
Novinar Tadej Grešovnik že v uvodu zavrača vse očitke, navedene v pritožbi. Zapisal je, da obžaluje, ker častno razsodišče ni opravilo presoje ustreznosti pritožbe, saj pritožnica naslavlja očitke o kršitvi kodeksa na dva televizijska prispevka, eden je bil objavljen v oddaji 24UR na POP TV, drugi pa v oddaji Svet na Kanalu A. Grešovnik pojasnjuje, da je avtor prispevka v oddaji 24UR in s prispevkom v oddaji Svet na Kanalu A nima nobene povezave.

Tadej Grešovnik, avtor prispevka v informativni oddaji 24UR, v nadaljevanju komentira očitke, ki so strnjeni v naslednji trditvi pritožnice: »Čeprav niso navedli imena žrtve, so s tem, ko so posneli njo, njen dom, navedli kraj njenega bivanja, nedvomno razkrili njeno identiteto.« Grešovnik trdi, da »domnevna žrtev spolnega napada v prispevku NI PRIKAZANA NITI NA ENEM POSNETKU« in da je v prispevku le nekaj splošnih kadrov okolice stanovanjske hiše, v kateri prebiva domnevna žrtev. Novinar navaja točne minutaže kadrov, v katerih so bila prikazana vrata dvorišča (posnetek so zameglili), bližnji kader vrvi za obešanje perila, kader zunanje ograje dvorišča in drevo, v ozadju pa manjši del hiše. Grešovnik meni, da z uporabo štirih kadrov okolice žrtvinega prebivališča, ki so bili skupaj dolgi deset sekund, ni razkril identitete žrtve in njenih svojcev, pojasnjuje še, da uporaba bližnjih splošnih kadrov z namenom prikrivanja identitete žrtve velja za povsem običajno in utečeno formo v televizijskem novinarstvu. Verjame, da z navedbo kraja, v katerem je prišlo do napada, ni »nedvomno« razkril identitete žrtve, kot piše pritožnica.

Zapisano trditev pritožnice, da je posegel v zasebnost žrtve (že s tem, da ji je zvonil na domu?!) in rinil vanjo z vprašanji, vse v imenu senzacije, novinar Grešovnik ocenjuje kot očitek, ki kaže, da si pritožnica ni zares ogledala njegovega televizijskega prispevka. Novinar namreč odločno zanika, da je zvonil pri žrtvi spolnega napada, je pa v prispevku zvonil pri drugi žrtvi, žrtvi vloma, ki ni bila žrtev spolne zlorabe ali družinske tragedije, o čemer govori 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Tadej Grešovnik pojasnjuje, da se je za obisk druge žrtve odločil šele po tem, ko je bilo iz predhodnih medijskih objav jasno, da je žrtev vloma že spregovorila za medije. »Glede na njene izjave, objavljene na spletu, sem utemeljeno sklepal, da s svojim obiskom te osebe ne bi dodatno vznemirjal,« piše Grešovnik, ki je prepričan, da ni kršil novinarskega kodeksa. »Ob vseh pojasnilih lahko dodam, da se s pritožnico lahko strinjam le v delu, ko pravi, da gre za grozljiv dogodek sam po sebi. Moja dolžnost pa je, da o takšnih dogodkih poročam. Naj še enkrat odločno zavrnem očitke, da sem pri svojem delu vdrl v zasebnost žrtve in jo s svojim ravnanjem na kakršenkoli način dodatno vznemirjal. Prepričan sem, da sem svoje delo opravil v skladu z najvišjimi novinarskimi standardi,« svoj odgovor zaključuje novinar Tadej Grešovnik.

SKLEP:

Novinar Tadej Grešovnik je kršil 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:
Že v napovedi prispevka v informativni oddaji 24UR smo izvedeli ne le za manjši kraj, v katerem se je zgodil spolni napad, iz opisanega je bilo mogoče prepoznati tudi točno lokacijo, kjer je mladoletni tujec, prosilec za mednarodno zaščito, posilil žensko. V napovedi, naslovu prispevka in besedilih na zaslonu je bila navedena njena starost, prispevek sam pa prikazuje podrobnosti z lokacij dogajanja, smer gibanja storilca, objavljeni pa so bili tudi posnetki doma žrtve posilstva. Da je žrtev posilstva in njenega sorodnika novinar med snemanjem prispevka srečal, z njima izmenjal nekaj besed in ju vprašal, če bi nastopila pred kamero, kar sta »prijazno zavrnila«, novinar opisuje v odgovoru in omeni tudi v prispevku, kar je pritožnica opisala z besedami, da je »novinar v žrtev rinil z vprašanji«. Novinar je žrtvi posilstva neposredno po dogodku predlagal nastop pred kamero, za kar razsodišče ni prepoznalo nikakršnega javnega interesa. Objava večine podatkov o žrtvi, ki so bili navedeni v prispevku, razen navedbe občine, v kateri se je spolni napad zgodil, po mnenju razsodišča prav tako ni v javnem interesu. Novinarsko častno razsodišče se strinja s pritožnico, da je na podlagi navedenih informacij in prikazanih posnetkov v prispevku mogoče prepoznati žrtev spolne zlorabe in da navedbe o kraju, spolu, starosti ter posnetki konkretnih lokacij lahko razkrijejo njeno identiteto. Novinar v skladu z 22. členom kodeksa ne sme razkriti identitete žrtev (z objavo osebnih podatkov ali opisom okoliščin, ki bi lahko privedle do razkritja identitete) in tudi ne identitete njihovih svojcev. Ker novinar ni storil dovolj, da bi zaščitil identiteto žrtve, je razsodišče sklenilo, da je Tadej Grešovnik v obravnavanem prispevku prekršil 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Razsodišče glede na očitek, ki ga novinar navaja v odgovoru, posebej pojasnjuje, da vedno opravi presojo ustreznosti pritožbe. Pri tem upošteva, da pritožniki navadno niso ne poznavalci novinarskih standardov ne poznavalci značilnosti produkcije novinarskih prispevkov. Razsodišče je ocenilo, da je pritožba glede razkritja identitete žrtve posilstva v informativni oddaji 24UR in katerega avtor je Tadej Grešovnik, ustrezna za nadaljevanje postopka. Prispevka iz oddaje Svet na Kanalu A razsodišče ni obravnavalo, ker so podatki v pritožbi pomanjkljivi.