Združenje za Moč proti avtorju Luki Peršu (Prava.si)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Nataša Štefe, Manica Janežič Ambrožič, Damijana Žišt, Igor Vobič, Peter Merc, Vanja Tekavec, Sonja Merljak Zdovc in Jure Tepina (člani-ce), je na seji 30. novembra 2023 v primeru Združenje za MOČ proti Luki Peršu (Prava.si) sprejelo stališče, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Združenje za Moč proti avtorju Luki Peršu (Prava.si)

Združenje za MOČ (v nadaljevanju pritožnik) se pritožuje zoper več člankov avtorja Luke Perša na spletni strani Prava.si. V pritožbi pa pritožnik posebej izpostavlja članek z naslovom »Lolita lažnivo hotela namočiti v svojo zgodbo še enega nedolžnega Domžalčana in mu uničiti življenje! Kaj so povedale priče?!« objavljenem 29. 4. 2023 (povezava: https://prava.si/post/680955/lolita-laznivo-hotela-namociti-v-svojo-zgodbo-se-enega-nedolznega-domzalcana-in-mu-uniciti-zivljenje-kaj-so-povedale-price). Članek se dotika sodnega procesa v teku zoper pet moških, ki naj bi posilili 15-letnico v Domžalah.

Pritožnik avtorju očita kršitev 2., 17. in 19. člena Kodeksa novinarjev Slovenije ter tudi smernic glede poročanja o otrocih in smernic glede poročanja o nasilju nad ženskami.

2. člen kodeksa je po mnenju pritožnika avtor kršil z izrazi v članku kot sta »domžalska lolita« in »kurba«.

Pisec članka med drugim zapiše »(mi pa tokrat) predstavljamo nove dokaze o neverodostojnosti domnevne žrtve posilstva« ali pa še pred tem: »V našem mediju smo do sedaj že predstavili veliko dokazov, ki dokazujejo da se zelo verjetno posilstvo ni zgodilo«. V nadaljevanju tudi: »Med drugim si boste lahko na koncu članka prebrali del uradnih izjav prič, ki so domnevno žrtev prikazali v popolnoma drugačni luči kot jo prikazuje sodišče, tožilstvo in osrednji mediji. Tudi večkrat so jo nekatere priče označili za kurbo. Mi jo s takšnimi izrazi ne bomo nikoli označevali.«

17. člen kodeksa je po mnenju pritožnika avtor kršil z izrazito senzacionalističnim načinom poročanja, že tudi v samem naslovu. V samem članku pa je tudi spletna povezava, v kateri je razkrita identiteta 15-letnice.

19. člen kodeksa je avtor po mnenju pritožnika kršil s tem, da skozi celoten članek ni »pokazal posebne obzirnosti pri zbiranju informacij in poročanju o otroku«. V podkrepitev navede številne primere: »Smo predstavili že veliko dokazov, ki dokazujejo, da se posilstvo zelo verjetno ni zgodilo«; »neverodostojnost domnevne žrtve posilstva«; »dokaz, da si je dobesedno vse izmislila«; »razkrivamo nove dokaze, da zgodba enostavno ne drži«. Navaja tudi primere iz pričanj v sodnem procesu: »Jaz mislim bolj, da je, oprostite izrazu, kurba« in » Lolita ima pač rada kurce«.

Luka Perš na pritožbo ni podal odgovora ali pojasnil.

SKLEP:

Luka Perš (Prava.si) je kršil 2., 17. in 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:
Razsodišče ugotavlja, da se pisec v članku ne izogiba žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev, mestoma jih celo spodbuja. Obravnavano 15 letnico označi že v naslovu članka za »domžalsko lolito« in »kurbo«. Slednji primer pripiše avtor članka sicer priči sodnega procesa, vendar pa se temu izrazu za domnevno žrtev nikakor ne izogiba.

Izraz »domžalska lolita« se morda zdi na prvi pogled nedolžnejši. V istoimenskem romanu Lolita, Vladimirja Nabokova (1955), je Lolita pravzaprav le različica španskega osebnega imena Dolores, ki je 12 letna junakinja romana. Tema romana je sicer pedofilska, natančneje obravnava hebefilijo, ki je spolno zanimanje odraslih do otrok v zgodnji adolescenci (11-14 let). Ne da bi se spuščali v leposlovne ali klinične podrobnosti, se je izraz lolita uveljavil za — evfemistično rečeno — lahkotne, nedozorele zapeljivke in vsekakor napeljuje na »krivdo« v našem primeru same 15-letnice, ki je prijavila posilstvo. V tem smislu gre za žaljiv izraz. Luka Perš je tako kršil 2. člen kodeksa.

Ob številnih pomembnih in manj pomembnih podrobnostih v članku, se avtor ni pretirano ukvarjal z zakrivanjem identitete 15-letnice, v samem članku je tudi spletna povezava, k obisku katere izrecno na več mestih povabi in v katerem identitete niso zakrite. Obenem pa razen branjenja obtoženih, avtor ni upošteval dela 17. člena, ki pravi, da se mora »novinar zavedati, da lahko z zbiranjem ter objavo informacij, fotografij in posnetkov škodi posameznikom, ki niso vajeni medijske in javne pozornosti«.
Luka Perš je kršil tako tudi 17. člen kodeksa.

Skozi celotno obrazložitev NČR pa je razvidna tudi kršitev 19. člena, po katerem mora novinar pokazati posebno obzirnost pri poročanju o otrocih in mladoletnikih.

NČR presoja zgolj kršitve kodeksa, pritrjuje pa pritožniku, da avtor članka ni upošteval smernic oziroma priporočil glede poročanja o otrocih in smernic glede poročanja o nasilju nad ženskami.