Zavržba pritožbe Iztoka Repa proti Domnu Mezgu (nova24tv.si)

Novinarsko častno razsodišče je 4. 12. 2023 prejelo pritožbo Itoka Repa zaradi prispevka avtorja Domna Mezga z naslovom “Ker so bile krave blatne, so jih ukradli, zaklali in v mesoreznici predelali v meso?”, ki je bil 28. 11. 2023 objavljen na portalu nova24tv.si. Pritožnik avtorju očita kršenje 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 12. in 14. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Razsodišče je ugotovilo, da pritožba ni ustrezna za začetek postopka, zato je pritožnika večkrat pozvalo, da jo dopolni, in sicer, da navede, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni in s čim. Kršitve naj bodo obrazložene. Obvezna je tudi izjava, da pritožnik v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

Ker pritožnik pritožbe kljub večkratnim poskusom ni ustrezno dopolnil, jo je razsodišče v skladu z 9. in 12. členom Pravilnika o delu razsodišča, zavrglo.