Alenka Bratušek proti novinarju TV Slovenija Gašperju Petovarju

Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Damijana Žišt, Sonja Merljak Zdovc, Manica Ambrožič in Ranka Ivelja (člani-ce), je na seji 1. februarja 2024 v primeru Alenka Bratušek proti Gašperju Petovarju sprejelo stališče, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije. Igor Vobič, Jure Tepina in Vanja Tekavec so glasovali proti.

Primer: Alenka Bratušek proti novinarju TV Slovenija Gašperju Petovarju

Pritožnica Alenka Bratušek, zanjo Odvetniška pisarna Rauter, Gašperju Petovarju, avtorju prispevka, ki je bil objavljen 4. 7. 2023 v osrednji informativni oddaji Dnevnik na Prvem programu Televizije Slovenija, očita kršitve 3., 12., 14. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Prispevek »Ministrica črnograditeljica – počitniško hišico legalizirala šele letos« je dosegljiv na povezavi https://www.rtvslo.si/slovenija/infrastrukturna-ministrica-alenka-bratusek-je-bila-lastnica-crne-gradnje/674080.

3. člen kodeksa naj bi po mnenju pritožnice novinar Petovar kršil, ker je njena dejanja označil kot »sporne rabote«, ki jih je v prispevku komentiral izdajatelj spletnega portala Trma.si. Ta je med drugim kategorično zatrdil, da je Alenka Bratušek, »ministrica vlade Slovenije, kršila uredbo oziroma predpise države Slovenije«. V pritožbi je zapisano, da novinar Alenke Bratušek ni seznanil s takšnim očitkom in ji tako ni dal možnosti, da se o njem izjasni, kar bi moral storiti, njen odgovor oz. komentar pa objaviti v istem prispevku, saj je »časovni element hkratnosti ključnega pomena pri zagotovitvi objektivnega obveščanja javnosti«. S tem je po mnenju pritožnice novinar kršil 3. člen Kodeksa.

12. člen kodeksa naj bi novinar kršil, ker naj bi »očitno nezakonito motil lastniško posest Alenke Bratušek, ko je brez njenega dovoljenja stopil na njeno parcelo in odprl vodovodni jašek«, pri čemer ga je – po trditvah pritožnice – delno tudi poškodoval. Podatke je tako zbiral na nedovoljen in protizakonit način, v imenu pritožnice zatrjuje odvetniška pisarna, ki v pritožbi nadaljuje, da je novinar svoje samovoljno ravnanje v prispevku zgolj pavšalno pojasnil z besedami: »V javnem interesu je, da zadevi pridemo na čisto,« kar, kot piše v pritožbi, ni v skladu z 12. členom kodeksa, ki določa: »Če informacij, ki so za javnost izrednega pomena, ni mogoče pridobiti drugače, mora svoje ravnanje in razloge zanj predstaviti javnosti.« Pritožnica še izpostavlja, da je v primeru, če so izpolnjeni pogoji za izjemo po 12. členu, pogoj za nedovoljeno pridobivanje podatkov pritrdilno mnenje odgovornega urednika, ki pa ga novinar ni pridobil.

14. člena kodeksa naj bi novinar kršil s tem, ker je v prispevku posnetek, ki prikazuje, kako se po telefonu pogovarja z Alenko Bratušek, pri čemer pa novinar sogovornice ni opozoril, da pogovor zvočno snema, v prispevku pa novinar ni pojasnil razlogov za takšno odločitev. Zato je Gašper Petovar po mnenju pritožnice kršil 14. člen kodeksa, ki določa, da lahko novinar zvočno snema pogovor le po privolitvi snemane osebe. Tudi če bi veljalo, da je novinar v konkretnem primeru utemeljeno menil, da bo le na način, da snemane osebe ne seznani s snemanjem, razkril informacije, ki so v interesu javnosti, po mnenju pritožnice v prispevku ni pojasnil razlogov za takšno odločitev. Po prepričanju pritožnice je novinar kršil 14. člen kodeksa, ki določa, da sme novinar izjemoma snemati osebo brez privolitve, kadar utemeljeno meni, da bo na ta način razkril informacije, ki so v interesu javnosti, razloge za takšno odločitev pa mora pojasniti v prispevku. V pritožbi je še izpostavljeno, da za nedovoljeno snemanje Petovar ni imel predhodnega pritrdilnega mnenja odgovornega urednika, kar določa 14. člen kodeksa.

Po pozivu razsodišča k dopolnitvi pritožbe je pritožnica dodala še obrazložitev kršitve 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, v kateri ugotavlja, da je novinar prispevek zaključil s svojo oceno, da ministrica »kljub zavedanju, da je lastnica črne gradnje, ni premogla odločne drže, ki jo je – po njenih besedah – izkazal Igor Maher«. Na ta način naj bi novinar podal komentar, kar je pri objektivnem novinarskem poročanju prepuščeno izključno gledalcem, so zapisali v pritožbi.

Gašper Petovar na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

Gašper Petovar je kršil 3., 12. in 14. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 15. člena kodeksa.

Obrazložitev:
Novinar Gašper Petovar je prispevek »Ministrica črnograditeljica – počitniško hišico legalizirala šele letos«, ki je bil objavljen 4. 7. 2023, pripravljal na podlagi pisanja spletnega portala Trma.si v juniju 2023. Pri presojanju kršitve je razsodišče najprej ugotovilo, da je Alenka Bratušek v času objave prispevka, pritožbe na NČR in odločanja razsodišča na položaju ministrice za infrastrukturo in s tem absolutno javna oseba. Novinar je ministrico obtožil spornih dejanj in dvojnih meril, njen odziv pa je na terenu posnet s kamero kot telefonski pogovor novinarja s pritožnico. Njegovi vprašanji se nanašata na pravni status nepremičnine.

– Gašper Petovar z mobilnim telefonom v roki vpraša: »Je legaliziran?«
– Slišimo odgovor Alenke Bratušek: »Zdaj po novem je legaliziran.«
– Petovar: »Od kdaj pa?«
– Bratušek: »Ja, od letos.«

Novinar pa ni objavil njenega odziva na hude obtožbe o dvojnih merilih in »spornih rabotah«, kar se nanaša na to, da naj bi ministrica kršila predpise in ravnala v nasprotju s svojimi izjavami v primeru Maher. V prispevku novinar ne omenja, da je poskusil pridobiti odziv Alenke Bratušek na hude obtožbe. Pritožnica namreč trdi, da glede teh obtožb novinar ni iskal njenega odziva. Za razumevanje primera je pomembna tudi objava odziva in prikaza nasprotnih dejstev na podlagi Zakona o medijih, kar je spletni medij MMC, ki je 4. julija 2023 povzel prispevek Petovarja v Dnevniku na TVS, objavil tri dni kasneje. https://www.rtvslo.si/slovenija/popravek-infrastrukturna-ministrica-alenka-bratusek-je-bila-lastnica-crne-gradnje/674421 Iz vsebine popravka je razvidno, da je bila ministrica pripravljena odgovoriti novinarju na vprašanja, povezana z omenjenimi hudimi obtožbami, ki jih je Petovar objavil v prispevku, a je novinar očitno z njimi ni seznanil in ni poskusil pridobiti njenega odziva. Razsodišče ugotavlja, da je novinar Gašper Petovar kršil 3. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pri posnetku novinarja, ki po telefonu govori z ministrico, lahko gledalec dobi vtis, da gre za dogovorjeno posneto izjavo ministrice. Pritožnica pa zatrjuje, da je novinar o tem, da telefonski pogovor snema zvočno in slikovno, ni obvestil. Alenka Bratušek je kot ministrica najvišja predstavnica izvršilne oblasti in s tem absolutno javna oseba, kar pomeni, da je njena pravica do zasebnosti lahko v določenih okoliščinah zožena, vendar pa razsodišče ugotavlja, da bi jo moral novinar v tem primeru seznaniti s snemanjem pogovora oziroma javnosti v prispevku pojasniti razloge, zakaj ji tega ni razkril. V obrazložitvi kršitve 14. člena pritožnica dodaja, da novinar za takšno snemanje ni imel niti predhodnega pritrdilnega mnenja odgovornega urednika.

Sogovornica sicer ni nasprotovala snemanju telefonskega pogovora, a se novinar v tem primeru ne more sklicevati na tiho privolitev. Novinarsko častno razsodišče je podrobneje pojasnilo tiho privolitev že leta 2012: »Na tiho privolitev pa se po mnenju NČR ni mogoče sklicevati, če snemana ali fotografirana oseba ne more ugotoviti, da je snemana ali fotografirana, in zato ne more izraziti svojega nestrinjanja (na primer zato, ker novinar oziroma snemalec ni jasno pokazal, da jo snema…« https://novinar.com/novica/novinarsko-castno-razsodisce-pojasnjuje/
Snemanje je po kodeksu dovoljeno, ko gre za informacije, ki so v interesu javnosti, in jih novinar drugače ne bi mogel pridobiti. Razsodišče ocenjuje, da novinar ni uporabil vseh dovoljenih razpoložljivih metod, da bi prišel do informacij, v prispevku pa tudi ni pojasnil, zakaj se je odločil za snemanje telefonskega pogovora brez privolitve. Razsodišče ugotavlja, da je novinar Gašper Petovar kršil 14. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

V prispevku se novinar sprehodi po zemljišču, ki je v lasti pritožnice. Ko pride do vodovodnega jaška, ga odpre, kar pospremi z besedami »Ker naj bi bil med drugim sporen priključek za vodo, odpremo jašek. V javnem interesu je, da zadevi pridemo na čisto. Števca ni.« Pritožnica zatrjuje, da so ti posnetki nastali nedovoljeno in nezakonito. Kodeks določa, da se takšno snemanje lahko izvede, »če informacij, ki so za javnost izrednega pomena, ni mogoče pridobiti drugače,« a mora novinar svoje ravnanje in razloge zanj predstaviti javnosti. Po mnenju razsodišča gre za nedovoljene načine zbiranja podatkov. Gašper Petovar je sicer v prispevku dejal, da je njegovo ravnanje v javnem interesu, a ni pojasnil, če je poskušal najprej pridobiti dovoljenje lastnice za vstop na zemljišče in poseganje v jašek. S tem bi se verjetno tudi izognil napaki, da je – sodeč po kasneje objavljenem odzivu pritožnice na portalu MMC RTV Slovenija – pokazal napačni jašek. Pritožnica trdi, da pravi jašek ima števec za vodo. Razsodišče ugotavlja, da je novinar Gašper Petovar kršil tudi 12. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je na nedovoljen način zbiral informacije, česar ni upravičil z javnim interesom, predvsem pa ne z dokazili, da informacij ni mogel pridobiti na dovoljen način.

Gašper Petovar obravnavani prispevek začne z arhivsko izjavo Alenke Bratušek, ki se nanaša na črno gradnjo, zaradi katere je s položaja ministra za infrastrukturo odstopil Igor Maher, ko je bil minister v vladi Alenke Bratušek. S to izjavo Petovar prispevek tudi konča, ko primerja domnevno sporna dejanja ministrice Bratušek in utemeljuje svojo trditev o njenih dvojnih merilih. V tem delu novinar nedvomno komentira. Tovrsten način dramatičnega stopnjevanja s ponavljanjem izjave, ki ga novinar uporabi za potrditev svojega mnenja, je neobičajen za informativni prispevek in bolj značilen za komentar, ki je interpretativna novinarska zvrst. Razsodišče ocenjuje, da je gledalec lahko ločil med dejstvi in komentarjem, zato novinar ni kršil 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.