Katarina Bulatović proti Petru Jančiču (spletnicasopis.eu)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Damjana Žišt, Igor Vobič, Sonja Merljak Zdovc, Jure Tepina in Nataša Štefe (člani in članice), je na seji 11. januarja 2024 v primeru Katarina Bulatović proti Petru Jančiču (Spletnicasopis.eu) sprejelo stališče, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Katarina Bulatović proti Petru Jančiču (spletnicasopis.eu)

Katarina Bulatović, sicer novinarka in urednica Razkrinkavanja.si (v nadaljevanju pritožnica), se je pritožila zoper članek Portal Oštro moti ocena, da so svetniki nagnali šefa pravne službe, potem pa protestirali, zakaj ni pojasnil in pomoči novinarja Petra Jančiča (v nadaljevanju avtor), ki je bil 14. junija 2023 objavljen na spletnem mestu Spletnicasopis.eu (povezava: https://spletnicasopis.eu/2023/06/14/portal-ostro-moti-ocena-da-so-svetniki-rtvs-nagnali-sefa-pravne-sluzbe-potem-pa-protestirali-zakaj-ni-pojasnil-in-pomoci/).

Obravnavani prispevek je bil objavljen po tem, ko je novinarka Nina Rozman 13. junija 2023 na Razkrikavanje.si, ki na podlagi načel in praks preverjalnega novinarstva (angl. factchecking journalism) nastaja v okviru Centra za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji Oštro, objavila prispevek Vodje pravne službe RTVS niso »nagnali« s seje novega sveta (https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/vodje-pravne-slube-rtvs-niso-nagnali-s-seje-novega-sveta). Ta prispevek je nastal kot odziv na prispevek Petra Jančiča Novi Svet RTVS: Nagnali šefa pravne službe, potem pa protestirali, zakaj ni pravne pomoči, objavljenega na Spletnicasopis.eu 6. junija 2023 (povezava: https://spletnicasopis.eu/2023/06/06/nov-svet-rtvs-nagnali-sefa-pravne-sluzbe-rtvs-potem-pa-protestirali-zakaj-ni-pravne-pomoci/), v katerem je zapisal: »Nov predsednik Goran Forbici je dejal, da je bil generalni direktor obveščen o pričakovanju, da bo prisotna pravna služba, a je novi svet pričakala prazna dvorana. Trditev Forbicija je bila neresnična, vodja pravne službe je prišel, a so ga sami nagnali. Potem pa so protestirali, zakaj ni pravne pomoči.«

V prispevku Razkrinkavanje.si je novinarka navedla, da je Drago Zadergal, takratni vodja pravne službe na RTV Slovenija, »sejo sam od sebe zapustil«, potem ko so na njegov predlog, da v imenu odsotnega takratnega generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha kot »zaposleni v vodstvu RTV, ki ima navodila delodajalca, da določene stvari pojasni«, »odvrnili, da jih ne želijo«. V prispevku novinarka je novinarka tudi navedla, da je Zadergal »spregovoril še pred uradnim začetkom seje«, pri čemer se sklicuje tudi na javno dostopni posnetek ustanovne seje Sveta RTVS in dogajanja pred njenim uradnim začetkom (povezava: https://www.rtvslo.si/slovenija/delovati-zacel-novi-svet-rtv-slovenija-predseduje-mu-goran-forbici/670654). V prispevku Razkrinkavanje.si je novinarka navedla tudi odziv Jančiča: »Peter Jančič, urednik portala Spletni časopis, je pojasnil, da se je njegovo poročanje o začetku seje nanašalo na čas, v katerem se je ta prenašala, ni pa preiskoval, kdaj se je seja uradno začela. ‘Zadergal je sejo sam od sebe zapustil, ko so mu povedali, da njegovih pojasnil v imenu direktorja, ki je sklical prvo sejo, nočejo slišati. Ni bila uporabljena vojska ali policija, da bi ga odstranili.’ Jančič je še poudaril, da je to, da so Zadergala nagnali, njegovo mnenje, vsak pa da si posnetek seje lahko ogleda in presodi sam.« Novinarka Razkrinkavanje.si je svoj prispevek zaključila s sklepom: »Trditev, da so takoj na začetku seje sveta RTVS z nje »nagnali vodjo pravne službe RTV Slovenija Draga Zadergala«, je manipulativna, saj je sejo zapustil sam od sebe, še preden se je ta uradno začela.«

Dan po objavi preverjalnonovinarskega prispevka Razkrinkavanje.si je Jančič objavil obravnavani prispevek z naslovom Portal Oštro moti ocena, da so svetniki nagnali šefa pravne službe, potem pa protestirali, zakaj ni pojasnil in pomoči, v katerem mu pritožnica očita kršitev 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

1. člen kodeksa je po mnenju pritožnice avtor kršil, ker je v prispevku, ki ga je objavil 14. junija, napisal, da »nikjer v članku z dne 6. junija ni trdil, da so vodjo pravne službe RTV Slovenija Draga Zadergala nagnali po uradnem začetku seje, kar ne drži«. S tem, je zapisala pritožnica, je kršil ta člen, saj mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam.
2. člen kodeksa naj bi avtor kršil, ker je trdil, »da mu je novinarka Oštra to, da je poročal, da so vodjo pravne službe nagnali, ‘podtaknila’ in ‘manipulativno’ pričakovala, da bo njeno podtikanje pojasnil«. Pritožnica je zatrdila, da s tem, ko je novinarka pridobila njegov odziv, »ni ‘manipulativno pričakovala’, da bo novinar njeno ‘podtikanje pojasnil’, pač pa je zgolj delovala skladno s 3. členom kodeksa, ki določa, da mora novinar pridobiti odziv tistih, ki jih informacije zadevajo«. Pritožnica je izpostavila namigovanje avtorja, da je ravnala manipulativno tudi pri povzemanju, ko njegovega odziva »ni objavila v celoti, ampak je povzela le nekaj delčkov, ‘da bi lažje izpeljala svoje zamisli, kako je vodja pravne službe povsem prostovoljno in sam od sebe odšel’«. S tem, ugotavlja pritožnica, je kršil 2. člen kodeksa, ki določa, da se mora izogibati osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev.

3. člen kodeksa naj bi avtor kršil, ker ni pridobil odziva novinarke, ko gre pri njenem ravnanju za »podtikanja« in »manipulativna« pričakovanja. Za »toliko bolj hude obtožbe« gre po mnenju pritožnice zato, ker je novinarka pri svojem preverjalnem delu delovala v skladu s Kodeksom novinarjev Slovenije, kodeksom International Fact-Checking Network in Oštrovim internim kodeksom. Pritožnica zato ugotavlja, da je avtor kršil 3. člen, ki določa, da mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo.

Peter Jančič je potrdil, da je pritožbo prejel, a pojasnil nanjo ni podal.

SKLEP:

Peter Jančič (Spletnicasopis.eu) ni kršil 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:
Razsodišče ugotavlja, da novinar v obravnavanem prispevku ni kršil 1. člena kodeksa, ker je zapisal, da »v članku«, objavljenem 6. junija, »nikjer nisem trdil, da so Zadergala nagnali po uradnem začetku seje«. Jančič v članku, objavljenem 6. junija na spletnem mestu Spletnicasopis.eu, dejansko »nikjer« ni trdil, da bi »Zadergala nagnali po uradnem začetku seje«.

Prispevek, ki ima naslov Novi Svet RTVS: Nagnali šefa pravne službe, potem pa protestirali, zakaj ni pravne pomoči, sicer nakazuje, da je novi Svet RTV Slovenija kot ustanovljen že deloval, ko je bil Zadergal »nagnan«, kar pa je lahko samo po začetku ustanovne seje, in ne pred njo. Toda iz javno dostopnega posnetka ustanovne seje Sveta RTV Slovenija ni povsem jasno, kdaj je bil uradni začetek seje, na kar se posredno sklicuje tudi Jančič v svojem odzivu novinarki Razkrinkavanje.si: »Ko sem poročal o začetku seje, se je to nanašalo na čas, ko je bil prenos, video in avdio, ker je po vabilu v tistem času seja bila sklicana. Kdaj se je uradno prva seja za vodstvo in svetnike RTVS začela, nisem preiskoval.«

Začetek javno dostopnega posnetka ustanovne seje kaže, da je Drago Zadergal v vključen mikrofon dejal: »Jaz sem Drago Zadergal, zaposlen v vodstvu RTV-ja, imam tukaj pač navodila delodajalca, da pač določene stvari pojasnim. Če želite pojasnila, jih boste dobili, če ne, pa ne.« V ozadju je slišati, da sta vsaj dve osebi rekli: »Nobenih pojasnil.« »Nobenih pojasnil? Okej,« se je odzval Zadergal, se nasmehnil, vstal s stola in odšel iz prostora.

V obravnavanem članku je Jančič nadalje interpretiral glagol nagnati, in sicer tako, da »to, da ga iz seje niso odstranili nasilno, ne pomeni, da je netočna ocena, da so ga nagnali«, v svojem odgovoru novinarki, ki ga je v celoti objavil, v obravnavanem članku pa je navedel: »Sejo je Zadergal sam od sebe zapustil, ko so mu povedali, da njegovih pojasnil v imenu direktorja, ki je sklical prvo sejo, nočejo slišati. Ni bila uporabljena vojska ali policija, da bi ga odstranili. Opis, da so ga nagnali, je moje mnenje. Vsak pa si lahko ogleda posnetek (12 .minuta) in presodi sam.«

Na podlagi zapisanega razsodišče ugotavlja, da pregled poročanja Petra Jančiča, in sicer tako v izhodiščnem prispevku kot kasneje v obravnavanem prispevku, kaže na tendencioznost v prikazovanju dejstev, s čimer je bralcem otežil razumevanje, kako je Zadergal zapustil sejo, kar odpira možnosti različnih branj in razumevanj dogajanja pred ustanovno sejo in med njo. Kljub temu razsodišče ugotavlja, da novinar ni kršil 1. člena kodeksa, ko je zapisal »nikjer nisem trdil, da so Zadergala nagnali po uradnem začetku seje«. Razsodišče namreč iz obravnavanega in predhodnih prispevkov ugotavlja, da novinar o uradnem začetku v izhodiščnem prispevku sploh ni pisal, uporabo glagola nagnati pa razsodišče razume kot tendenciozno interpretacijo novinarja, ki pa sama po sebi ne pomeni, da je opustil dolžnost preverjanja točnosti zbranih informacij in izogibanja napakam.

Razsodišče ugotavlja, da novinar ni kršil 2. člena kodeksa, ko se je na prošnjo preverjalne novinarke, da pridobi njegov odziv na prvotno poročanje 6. junija, odzval: »V članku nikjer nisem trdil, da so Zadergala nagnali po uradnem začetku seje. To mi novinarka podtakne in potem manipulativno pričakuje, da bom njeno podtikanje pojasnil.« S tem je sicer novinarki pripisal preračunljivo pripisovanje nečesa neresničnega, toda ob upoštevanju konteksta razsodišče ugotavlja, da pri uporabi besedne zveze »manipulativno pričakuje« in ekspresivne besede »podtikanje« ne gre za osebno žaljivo predstavljanje podatkov in dejstev.

Razsodišče nadalje ugotavlja, da ni kršil 3. člena kodeksa, ko pred objavo obravnavanega prispevka preverjalne novinarke ni prosil za odziv na njegov zapis: »V članku nikjer nisem trdil, da so Zadergala nagnali po uradnem začetku seje. To mi novinarka podtakne in potem manipulativno pričakuje, da bom njeno podtikanje pojasnil.« Četudi z zapisom posega v avtoriteto preverjalne novinarke, katere delo mora temeljiti na visokih standardih preverjanja dejstev in zavezah resničnosti, razsodišče v tem zapisu ni prepoznalo hudih obtožb, ki bi terjale pridobivanje odziva tistih, ki jih zadevajo, saj gre za interpretacijo novinarkinega ravnanja.