Občina Šentilj proti Osteju Bakalu (Slovenske novice)

Stališče Novinarskega častnega razsodišča DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Brane Piano (podpredsednik), Ranka Ivelja, Manica Janežič Ambrožič, Sonja Merljak Zdovc, Vanja Tekavec in Jure Tepina (člani in članice), je na seji 15. februarja 2024 v primeru občina Šentilj (župan Štefan Žvab) proti Osteju Bakalu sprejelo stališče, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Občina Šentilj proti novinarju Slovenskih novic Osteju Bakalu

Povzetek pritožbe:
Pritožnica, občina Šentilj, zanjo odvetnica Petra Pavlin Jug s pooblastilom župana Štefana Žvaba, avtorju članka v tiskani izdaji časnika Slovenske novice, objavljenem 1. septembra 2023, Osteju Bakalu očita kršitev 3. člena novinarskega kodeksa. Naslov članka je »Kot da bi namesto kirurga operirala medicinska sestra«; razen v tiskani verziji je dosegljiv tudi v plačljivi obliki na povezavi https://www.slovenskenovice.si/kronika/doma/kot-da-bi-namesto-kirurga-operirala-medicinska-sestra

3. člen kodeksa naj bi novinar kršil, ker je po mnenju pritožnice ravnanje župana Štefana Žvaba označil kot koruptivno, saj je po drugi strani v drugi polovici članka zapisal citat iz anonimnega pisma: »… in če boste zadevo raziskovali naprej, boste ugotovili, da je bilo veliko govora o korupciji pri gradnji novega vrtca na Sladkem Vrhu, da je izvajalec moral seči v žep za ravnateljico in župana in da so vgrajevali veliko cenejše materiale, kot je zapisano v računih.« Novinar župana Štefana Žvaba po besedah pritožnice ni seznanil s hudimi obtožbami in ga vprašal za mnenje ter odziv. Župana naj bi novinar tudi izpostavil s fotografijo na vrhu članka. Pritožnica trdi, da bi se moral novinar zavedati, da bo z objavo brez odziva županu Žvabu povzročil duševne bolečine, strah in s tem večjo nepremoženjsko škodo. Občani občine Šentilj so se po besedah pritožnice obračali na župana in na uslužbence občine, saj naj bi jih objava vznemirila. Skrbelo naj bi jih, ali je morebiti v navedenem kaj resnice. Iz članka naj bi izhajalo, da so navedbe povzete iz anonimke, vendar je po trditvah pritožnice, občine Šentilj, način objavljenega članka in izbira fotografije senzacionalistična in naj bi grobo posegala v ohranjanje ugleda župana občine Šentilj. Povprečni bralec naj bi si ob takšnem zapisu na hitro ustvaril predstavo, da je Štefan Žvab prejel podkupnino, ki pa je po zatrjevanju pritožnice ni prejel.

Novinar Oste Bakal se je na očitke odzval in zanikal obtožbe občine Šentilj. Odgovoril, da je članek pripravil vestno in skrbno, »Z vso skrbnostjo, na korekten in profesionalen način ter upoštevajoč določbe Kodeksa, izključno z namenom obveščanja javnosti o temi v splošnem interesu ter nikakor ne z namenom senzacionalizma ali posega v pravice župana občine Šentilj, mag. Štefana Žvaba, kot mi to očita pritožnica.« Novinar v odzivu zatrjuje, da je z anonimnim pismom soočil župana. Ta naj bi ga za odgovore preusmeril na ravnateljico šole OŠ Sladki Vrh. Novinar ocenjuje, da je članek osredotočen na vodstvo šole, ne pa na očitke zoper župana, ki je v celotnem besedilu omenjen le enkrat. Ker je bil v anonimnem dopisu na enem mestu omenjen tudi župan Občine Šentilj, novinar zagotavlja, da se je v zvezi z dopisom obrnil tudi nanj. V zvezi s tem naj bi mu župan dejal, da so tudi na občini prejeli ta anonimni dopis in da naj na vprašanja odgovarja ravnateljica šole, na katero se nanašajo očitki. Glede na tak odziv župana, da naj na vprašanja v zvezi z vsebino anonimnega dopisa odgovarja ravnateljica, novinar ni več poskušal pridobiti ponovnega odziva župana ali občine. Omemba župana naj bi bila v članku po oceni novinarja obrobna, na fotografiji pa je v ozadju zamegljen.

SKLEP:

Oste Bakal ni kršil 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:
Novinar Oste Bakal je članek pripravil na podlagi anonimnega pisma staršev. Pismo je bilo torej podlaga za raziskovanje hudih obtožb zoper vodstvo šole OŠ Sladki Vrh. Zatrdil je, da je s pošiljatelji pisma vzpostavil stik, le-ti naj bi še dopolnili obtožbe na račun ravnateljice Andreje Košti. Članek se skoraj v celoti nanaša na obtožbe na račun vodstva šole in na očitke ravnateljica tudi odgovarja. Novinar je v članku korektno povzel odgovore ravnateljice na obtožbe, počakal je, da konča z letnim dopustom, in 11 dni kasneje prejel odgovor. Sočasno je pridobil tudi odzive Inšpektorata RS za šolstvo in Informacijskega pooblaščenca. Relevantne pridobljene odzive je vključil v članek. Čeprav novinar ni priložil dokazov o komunikaciji z županom, je iz članka jasno razvidno, da novinar ne obtožuje Štefana Žvaba korupcije. Novinar bi se lahko izognil navajanju župana v kontekstu korupcije iz anonimnega pisma, a bralec iz besedila ne more dobiti vtisa, da se članek nanaša na obtožbe o županu Štefanu Žvabu. Na fotografiji stoji več kot pet metrov stran, v neostrem ozadju, v ospredju pa je ravnateljica Košti; jasno, je, da članek govori o njej. Avtor fotografije je občina Šentilj, zato je še manj verjetno, da je novinar nameraval s fotografijo manipulirati in obtoževati župana enakih koruptivnih dejanj kot ravnateljico, vloga fotografiranih tudi ni enakovredna. Župan ni nikjer omenjen z imenom in priimkom, niti ni podpisan pod fotografijo. Poleg tega je novinar župana soočil z vsebino pisma. Zaradi vsega navedenega razsodišče ugotavlja, da novinar ni kršil 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.