Dom Brigita, nastanitvene in druge storitve, Brigita Beznec s.p., proti Andreju Bedeku (Vestnik)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev
Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Nataša Štefe, Igor Vobič, Peter Merc, Manica Janežič Ambrožič, Sonja Merljak Zdovc, Damijana Žišt in Vanja Tekavec (članice in člani), je na seji 16. 5. 2024 v primeru Dom Brigita, nastanitvene in druge storitve, Brigita Beznec s.p., proti novinarju Vestnika Andreju Bedeku ugotovilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Dom Brigita, nastanitvene in druge storitve, Brigita Beznec s.p., proti Andreju Bedeku (Vestnik)

Dom Brigita, nastanitvene in druge storitve, Brigita Beznec s.p., se je po svojem pooblaščencu odvetniku Jerneju Radežu (v nadaljevanju pritožnik) pritožil zaradi prispevka »Izselitve stanovalcev iz Doma Brigita Puconci socialna inšpekcija ni odredila zaradi čakalne vrste«, ki je bil objavljen 28.
11. 2023 v časopisu Vestnik (op. p.: prispevek s tem naslovom je bil objavljen na spletni strani Vestnika; v tiskani različici sta bila naslov in podnaslov zamenjana).

Pritožnik novinarju očita, da je z objavo prispevka kršil 4. in 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).

Po besedah pritožnika je novinar 4. člen kodeksa kršil, ko je v naslovu prispevka zamolčal pomembne informacije, ključne za razumevanje teme. Naslov namreč ne vsebuje ključne informacije, in sicer, da se problematika prezasedenosti domov redno pojavlja tudi pri številnih drugih socialnovarstvenih zavodih, celo v tistih, ki so znotraj mreže javnih socialnovarstvenih zavodov. Tako je naslov po mnenju pritožnika pretirano senzacionalističen, pri čemer »vsakemu bralcu daje povsem zavajajoč vtis, da se v Domu Brigita pojavljajo številne hude in neobičajne kršitve, zaradi katerih bi bilo nujno izseliti stanovalce, pri čemer pa do tega ni prišlo zgolj iz razloga, ker obstajajo čakalne vrste za vstop v dom.«

Pritožnik poudarja, da navedeno ne drži, saj socialna inšpekcija ni razmišljala o uporabi omenjenega ukrepa, novinar pa ni imel razloga za to, da bi verjel v resničnost te trditve.

Takšen naslov torej Dom Brigita prikazuje v popolnoma negativni luči, ga povsem diskreditira in to zgolj zaradi posamezne manjše nepravilnosti, s čimer Brigiti Beznec povzroča tako premoženjsko in nepremoženjsko škodo, meni pritožnik.

Z naslovom je novinar po mnenju pritožnika kršil tudi 10. člen kodeksa. Razmere v Domu Brigita, pravi, še zdaleč niso tako slabe, kot jih poskuša s senzacionalističnim naslovom prikazati novinar, kar je razvidno iz vsebine prispevka, nikakor pa ne tudi iz naslova. Naslov je po mnenju pritožnika zavajajoč in potvarja vsebino prispevka.

Novinar Andrej Bedek je odgovoril na pritožbo.

Novinar je odgovoru priložil serijo svojih prispevkov, ki jih je napisal o Domu Brigita, in številna elektronska sporočila, ki jih je na to temo izmenjal s pristojnimi. Na očitano kršitev 4. in 10. člena kodeksa odgovarja, da je v naslovu »Izselitve stanovalcev iz Doma Brigita Puconci socialna inšpekcija ni odredila zaradi čakalne vrste« navedel odgovor socialne inšpekcije, ki je zapisala, da je to zaradi skoraj štiri tisoč čakajočih na mesto v institucionalnem varstvu neuresničljivo, zato inšpektor tovrstnega ukrepa (izselitve, op. p.) ni odredil. Novinar je dodal, da je v podnaslovu prispevka zapisal, da so pomanjkljivosti v domu odpravili pravočasno, in povzel informacijo okrožnega državnega tožilstva o tem, v kateri fazi je postopek na tožilstvu.

SKLEP:

Novinar Andrej Bedek ni kršil 4. in 10. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:
Po mnenju razsodišča novinar ni kršil 4. člena, saj ni zamolčal informacij, potrebnih za razumevanje teme. Te je podrobno predstavil v prispevku. Naslov prispevka je običajno kratek, zato v njem novinar ne more posredovati vseh informacij, ključnih za razumevanje teme, kot je v svoji pritožbi pričakoval pritožnik. V ta namen je novinar uporabil podnaslov in osrednji del prispevka. Z naslovom se bralcu pogosto posreduje ključno informacijo iz prispevka. V tem primeru gre za prispevek, ki ga je novinar pripravil ob zaključku inšpekcijskega postopka, in je drugi v seriji treh prispevkov na temo dogajanja v Domu Brigita. Novinar je tako v naslovu korektno povzel izjavo socialne inšpekcije, ki jo je v osrednjem delu prispevka tudi podrobno predstavil javnosti, in ni zamolčal informacij, potrebnih za razumevanje teme, obenem pa novinar vseh relevantnih informacij v naslov niti ne bi mogel umestiti.

Po mnenju razsodišča novinar ni kršil niti 10. člena, saj v naslovu ni potvarjal vsebine, temveč jo je povzel iz odgovora socialne inšpekcije, ki jo je ta podala ob zaključku inšpekcijskega postopka.

Prispevek je bil med drugim namenjen predstavitvi ugotovitev postopka in novinar jih je v njem tudi podrobno predstavil.