Nina Radin proti Staši Lozar, Tjaši Slokar Kos in Juretu Tepini (POP TV, 24ur.com)

Razsodba/Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Nataša Štefe, Igor Vobič, Peter Merc, Manica Janežič Ambrožič, Sonja Merljak Zdovc, Damijana Žišt (članice in člani), je na seji 16. 5. 2024 v primeru Nina Radin proti Staši Lozar, odgovorni urednici Tjaši Slokar Kos in odgovornemu uredniku Juretu Tepini ugotovilo, da sta novinarka in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije, Tjaša Slokar Kos kodeksa ni kršila. Jure Tepina se je izločil iz razprave in odločanja o primeru.

Primer: Nina Radin proti Staši Lozar, Tjaši Slokar Kos in Juretu Tepini (POP TV, 24ur.com)

Nina Radin (v nadaljevanju pritožnica) se pritožuje zoper spletni prispevek na portalu 24ur z naslovom »Nove podrobnosti o smrti novorojenčka, Policija molči« (https://www.24ur.com/novice/slovenija/poskodbe-okuzbe-in-doule-ki-racunajo-malo-premozenje.html). Spletni članek temelji na prispevku v oddaji 24ur in obravnava smrt novorojenčka, povezano s porodom na domu. Po mnenju pritožnice je novinarka Staša Lozar v televizijskem prispevku v oddaji 24ur ter v članku na spletu navedla neresnične trditve v zvezi z varnostjo poroda na domu. Pritožnica se je po objavi prispevka obrnila na službo za komuniciranje z javnostjo UKC Ljubljana in tudi neposredno na doc. dr. Aneto Soltirovsko Šalamon, predstojnico Kliničnega oddelka za neonatologijo na Pediatrični kliniki UKC LJ. Pritožnica dodaja, da je na to na svoji Facebook strani (Samostojna babica Nina Radin) opozorila tudi novinarko Stašo Lozar in da je bil po intervenciji posnetek televizijskega prispevka iz spletnega članka umaknjen, po njenem mnenju sporni del v spletnem članku spremenjen, ob strani pa je bilo dodano: “POJASNILO: Pri objavi ponedeljkovega prispevka je prišlo do napačnega razumevanja sogovornice s Pediatrične klinike – objavo smo popravili.”

Po mnenju pritožnice spremenjeni prispevek (objavljen 18. 9. 2023) še vedno »izkrivljeno, netočno in zavajajoče poroča o zapletih pri porodu doma«, zato se je znova obrnila na medijsko hišo POP TV, vendar pa na poizvedovanja po elektronski pošti ni prejela odgovorov.

Pritožnica je prepričana, da so v spletnem članku kršitve 1., 3. in 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Po mnenju pritožnice so v prispevku »zavajajoče« navedbe, ki v nasprotju z javno dostopno statistiko smrti novorojenčkov dajejo vtis, da na Pediatrični kliniki obravnavajo mesečno 1 do 2 novorojenčka, ki sta bila rojena doma, zaradi smrti ali zapletov. V pritožbi pojasnjuje, da na Pediatrični kliniki sprejmejo 1 do 2 novorojenčka mesečno tudi na presejalne teste in da ne gre le za novorojenčke, rojene doma, ki bi bili sprejeti zaradi zapletov. Tudi glede možnih zapletov (“Pomanjkanje kisika pri porodu, poškodbe, krvavitve, anemije, dihalne stiske in okužbe …«) pritožnica meni, da »niso postavljeni v ustrezen kontekst in ki, zaradi sosledja povedi v tem delu, bralca zavedejo, da gre za možne zaplete, zaradi katerih so novorojenčki, rojeni doma, obravnavani na Pediatrični kliniki v tako velikem številu, torej 1 do 2 mesečno. Prav tako nikjer ni navedeno, da do takšnih zapletov prihaja tudi sicer pri porodih v porodnišnici oziroma, da do takšnih zapletov lahko pride pri vsakem porodu, neodvisno od porodnega okolja. Zaradi vsega navedenega pritožnica meni, da »prispevek (kljub popravku) navaja neresnične, nepopolne, zavajajoče in posledično škodljive trditve o nevarnosti za novorojenčke pri porodih doma«. Po njenem novinarka ni preverila točnosti zbranih informacij in ustreznosti (in s tem točnosti, resničnosti in sporočilnosti) samega prispevka (zapisa), s čimer je kršila 1. člen kodeksa.

Po mnenju pritožnice bralec ob branju spornega dela prispevka pridobi netočne in izkrivljene informacije, ki porode doma neupravičeno predstavljajo kot izjemno rizično ravnanje, ki pogosto pripelje do smrti otroka: »Pri tem je zamolčana ključna informacija, da se na Pediatrični kliniki 1-2-krat mesečno obravnava(ta) novorojenčka, rojena doma, tudi zaradi izvedbe presejalnih testov in ne le zaradi zapletov pri porodu doma.« S tem je novinarka po mnenju pritožnice kršila 4. člen kodeksa.

Pritožnica novinarki očita tudi kršitev 3. člena kodeksa. Pritožnica namreč meni, da se huda obtožba iz 3. člena kodeksa ne šteje zgolj kot obtožba zoper posamezno osebo, temveč se določilo uporablja tudi v primeru, kadar gre za obtožbo v širšem smislu, npr. zoper posamezno dejavnost, kot je v konkretnem primeru samostojna babiško dejavnost, vključno z nudenjem strokovne pomoči pri porodih na domu.

Pritožnica še piše, da bi novinarka v popravljenem članku morala dodati transparentno označbo o tem, da je bil članek popravljen, kaj je bilo popravljeno in zaradi katerih razlogov. V popravku v konkretnem primeru je bilo navedeno zgolj to, da je bil prispevek popravljen »zaradi napačnega razumevanja sogovornice«, pri čemer ni bilo navedeno, v čem (glede katerih dejstev/okoliščin) je bila sogovornica napačno razumljena, poleg tega pa tudi niso z ničemer opredelili, katere trditve so popravili, dodali/obrazložili pa niso niti resničnih dejstev, je zapisala pritožnica.

Novinarka Staša Lozar in odgovorni urednik 24ur.com Jure Tepina sta odgovorila.

Novinarka Staša Lozar pojasnjuje, da pritožnice in njenega dela ne pozna, za prispevek je ni kontaktirala, osvetljuje pa tudi drugo ozadje svojega poročanja. Glede konkretnega prispevka »iz izjav, dobljenih v porodnišnicah« sklepa, da stroka v veliki večini nasprotuje porodom na domu. Izjavo zdravnice s Pediatrične klinike označi za »nesrečno izjavo« ter dodaja, da je sogovornica imela ob snemanju tremo ter težave z izražanjem. Ob tem priznava, da zdravnice, kljub številnim podvprašanjem, ni pravilno razumela. Po mnenju novinarke pa je nesporno, »da na Pediatrični kliniki obravnavajo 1 do 2 primera otrok, rojenih doma, na mesec.« Novinarka zatrjuje, da pri teh obravnavah ne gre le za presejalno testiranje oziroma evidentiranje. Po mnenju novinarke gre – glede na izjavo zdravnice – za obravnavo vseh vrst primerov, »od težav z dihanjem do mišičnih težav, pa – nenazadnje tudi – cepljenja.« Novinarka priznava, da »ni pravilno umestila navedenih siceršnjih težav, ki se lahko pripetijo – kot jih je navajala zdravnica.« To so po mnenju novinarke popravili. »Video prispevek smo umaknili s spleta, prav tako smo popravili zapis na spletni strani in v poseben okvirček zapisali, da je prišlo do napačnega razumevanja,« je zapisala v odgovoru in še, da ne vidi razloga za opravičilo ali kaj podobnega.

Novinarka v svojem pojasnilu omeni po njenem »nedojemljivo« odzivanje pritožnice: njeno komentiranje na Facebooku, kjer se je novinarka odzvala, kar, kot pravi, obžaluje. Dodaja tudi, da je pritožnica sicer po telefonu ali po elektronski pošti ni kontaktirala. Novinarka dodaja, da z UKC-ja popravka niso zahtevali. Prav tako po mnenju novinarke z objavljeno izjavo ne implicirajo, »da porodi na domu terjajo eno do dve smrti otrok mesečno«. Pritožbo na NČR pa vidi kot »grožnjo vsakemu, ki si drzne poročati o temi«, s katero se pritožnica preživlja.

Odgovorni urednik 24ur.com Jure Tepina je pojasnil, da v primeru napak ali spornih objav na spletni strani skušajo »odreagirati nemudoma, navadno z odstranitvijo televizijskega prispevka (saj na vsebino tega na 24ur.com zaradi tehničnih razlogov nimamo ključnega vpliva) in popravo napake.« Postopek pa vključuje, piše odgovorni urednik Jure Tepina, tudi takojšnje posvetovanje z dnevnimi in odgovornimi uredniki ter avtorjem. V svojem odzivu našteva tudi poti za pritožbe in dodaja, da zaradi dnevnega dela sami redko sprejmejo klice gledalcev oz. uporabnikov. Glede pritožnice meni, da je bil njen stik »agresiven in žaljiv«, dodaja tudi, da bi lahko sklepali, da je njen »interes v zgodbi vprašljiv«. Vseeno so ob ponovnem preverjanju ugotovili, da je novinarka storila nenamerno napako pri razumevanju sogovornice oziroma pri povzemanju njene izjave. Ukrepali so: takoj so odstranili videoposnetek in na vidnem mestu izpostavili pojasnilo, da je prišlo do napačnega razumevanja sogovornice s Pediatrične klinike. S tem so priznali napako in, kot veleva 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, to objavo tudi popravili, je prepričan urednik.

Jure Tepina dodaja, da novinarka v prispevku ni nikjer izrekla hude obtožbe, s katero bi kršila 3. člen kodeksa. Novinarka v prispevku ni trdila, da bi do zapletov pri porodu doma prišlo zaradi ravnanja dul ali babic in s tem izrekla posebno hudo obtožbo na njihov račun.

Urednik v odgovoru prilaga tudi več člankov glede poroda na domu, objavljenih na portalu, in tudi diplomsko delo s Fakultete za družbene vede, v kateri je ugotovitev, da je poročanje medijev o porodu doma pretežno negativno, saj ni v skladu z zdravniško stroko. Tepina dodaja, da se s to ugotovitvijo strinja, saj vidi »vlogo medija v razširjanju znanstvenih dognanj in nasvetov strokovnjakov«.

SKLEP:

Novinarka Staša Lozar in odgovorni urednik Jure Tepina (24ur.com) sta kršila 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, nista pa kršila 1. in 3. člena kodeksa. Tjaša Slokar Kos kodeksa ni kršila.

Obrazložitev:

Razsodišče je za Jureta Tepino in Tjašo Slokar Kos sprejelo razsodbo, za Stašo Lozar pa stališče.

Pritožba se v srži dotika razumevanja kratkega odstavka in njegovih različic v članku z naslovom »Nove podrobnosti o smrti novorojenčka, Policija molči«. V prvotni verziji (18. 9. 2023, zajem zaslona) se je ta odstavek glasil:

»So pa ob novicah o smrti otrok pri rojevanju doma na nogah tudi pediatri. Enega do dva taka novorojenca na mesec obravnavajo na Pediatrični kliniki zaradi najrazličnejših zapletov.
»Pomanjkanje kisika pri porodu, poškodbe, krvavitve, anemije, dihalne stiske in okužbe,« našteva specialistka pediatrije Aneta Soltirovska Šalamon.«

V popravljenem prispevku (tudi 18. 9. 2023, 18.44 zajem zaslona), na katerega se sklicuje in pritožuje pritožnica, se ta odstavek glasi:

»So pa ob novicah o smrti otrok pri rojevanju doma na nogah tudi pediatri. Enega do dva taka novorojenca na mesec obravnavajo na Pediatrični kliniki. Možni zapleti so: »Pomanjkanje kisika pri porodu, poškodbe, krvavitve, anemije, dihalne stiske in okužbe,« našteva specialistka pediatrije Aneta Soltirovska Šalamon.«

Popravku je dodano tudi pojasnilo:

»POJASNILO: Pri objavi ponedeljkovega prispevka je prišlo do napačnega razumevanja sogovornice s Pediatrične klinike – objavo smo popravili«

Medij je kasneje objavil še tretjo verzijo tega odstavka in dopolnjeno pojasnilo, kar je dostopno trenutno (ko je primer obravnavalo Novinarsko častno razsodišče), tega pa pritožnica ni priložila, ker je bil ponovno spremenjeni del očitno objavljen po oddaji pritožbe. Tudi tretja verzija ima enak datum in uro objave: 18. 9. 2023, 18.44:

»So pa ob novicah o smrtih otrok pri rojevanju doma na nogah tudi pediatri. Zaradi možnih zapletov sicer na mesec na Pediatrični kliniki obravnavajo primer ali dva. Možni zapleti pri porodu doma so sicer: “Pomanjkanje kisika pri porodu, poškodbe, krvavitve, anemije, dihalne stiske in okužbe,” našteva specialistka pediatrije Aneta Soltirovska Šalamon.«

Odstavku je dodano sledeče razširjeno pojasnilo:

»POJASNILO: Pri objavi ponedeljkovega prispevka je prišlo do napačnega razumevanja sogovornice s Pediatrične klinike – objavo smo popravili. Sprva je prispevek dajal vtis, da pediatri v Sloveniji obravnavajo 1-2 smrti pri porodih doma. To ne drži. Slednje obravnavajo zaradi različnih zapletov, presejalnih testov ali zaradi evidentiranja.«

V skladu s Priporočili za spreminjanje, popravljanje, dopolnjevanje in odstranjevanje že objavljenih prispevkov v spletnih medijih, s katerimi so seznanjeni vsi vpleteni, saj jih omenjajo v pritožbi oziroma odgovorih, mora biti dopolnjevanje in popravljanje novinarskih prispevkov v spletnem mediju transparentno. »Kadar je novinarski prispevek le dopolnjen z novimi informacijami, zadostuje označba o tem, kdaj je bil zadnjič dopolnjen oziroma osvežen. Kadar pa se prispevek popravlja zaradi vsebinskih napak ali zaradi napak, ki lahko prizadenejo posameznike, morajo biti posegi označeni tako, da je razvidno, kakšna je bila napaka, pomanjkljivost ali netočnost v prejšnji ali prejšnjih objavah.«

Pritožnica se v svoji pritožbi sklicuje na drugo verzijo popravljenega odstavka s pojasnilom, ki je bilo objavljeno pred oddajo njene pritožbe. Po mnenju Novinarskega častnega razsodišča, ki obravnava le v pritožbi očitane kršitve kodeksa, je bilo objavljeno pojasnilo nepopolno (»pri objavi ponedeljkovega prispevka je prišlo do napačnega razumevanja sogovornice s Pediatrične klinike – objavo smo popravili«), saj ne pove, v čem je bilo napačno razumevanje sogovornice. Obenem pa se sporni odstavek lahko razume, da pediatri obravnavajo enega do dva novorojenca zaradi »pomanjkanje kisika pri porodu, poškodbe, krvavitve, anemije, dihalne stiske in okužbe,« kar so možni zapleti, ki jih navaja pediatrinja. Ob branju tega odstavka je bilo mogoče sklepati, da pediatri obravnavajo na mesec enega do dva novorojenca po porodu na domu zaradi omenjenih zapletov, ne pa (tudi) zaradi evidentiranja in presejalnih testov. Novinarka Staša Lozar v svojem odgovoru pojasnjuje, da gre mesečno pri enem do dveh novorojencih po porodu na domu »za obravnavo vse vrste primerov, od težav z dihanjem do mišičnih težav, pa – nenazadnje tudi – cepljenja.« Ta slednja informacija pa ni zajeta v samem prispevku in ni jasno razvidna iz sosledja stavkov: »(…)Zaradi možnih zapletov sicer na mesec na Pediatrični kliniki obravnavajo primer ali dva. Možni zapleti pri porodu doma so sicer (…)«. Razumljivo in v zadostni meri je v obravnavanem članku pojasnjeno, da pediatrična stroka ne podpira porodov na domu, razvidno je tudi, katere možne zaplete ti prinašajo. Ni pa jasno podane informacije, zaradi česa obravnavajo pediatri enega do dva novorojenca po porodu na domu. Prav ključna informacija, da sta en do dva otroka po porodu na domu lahko obravnavana zaradi naštetih možnih zapletov ali pa tudi zaradi drugih obravnav (kot so cepljenje, presejalni testi in evidentiranje), je v prispevku izpuščena. NČR zato presoja, da sta novinarka in odgovorni urednik kršila 4. člen kodeksa.

Medij 24ur.com je v zadnji aktualni verziji prispevka v pojasnilo dodal tudi to ključno informacijo. Svojo napako je v odgovoru novinarka zadovoljivo pojasnila. Prvi člen omogoča, da razsodišče v primeru, ko novinar napako prizna in jo popravi, ne ugotovi kršitve tega člena. Ker je to napako že prepoznalo kot zamolčanje ključne informacije in zato kršitev 4. člen kodeksa, je sprejelo odločitev, da novinarka in odgovorni urednik nista kršila 1. člena.

V obravnavanem prispevku NČR tudi ne prepoznava hudih obtožb, na katere bi bilo potrebno pridobiti odziv prizadetih, zato ni ugotovilo kršitve 3. člena kodeksa.

Odgovorna urednica Informativnega in športnega programa POP TV ni kršila nobenega od očitanih členov, ker televizijski prispevek ni bil predmet pritožbe.

NČR priporoča doslednejšo uporabo Priporočil za spreminjanje, popravljanje, dopolnjevanje in odstranjevanje že objavljenih prispevkov v spletnih medijih.