Zavržba pritožbe Andrije Hevka proti Poloni Frelih

Novinarsko častno razsodišče je 14. 5. 2024 prejelo pritožbo Andrije Hevka zaradi objave avtorice Polone Frelih z naslovom “Slovenija ne sme postati Ukrajina”, ki je bila 2. 5. 2024 objavljena na spletnem naslovu frelih.org. Pritožnik avtorici očita kršenje 1., 2. in 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pri pregledu pritožbe je razsodišče ugotovilo, da vsebina, ki naj bi bila predmet pritožbe, ni bila objavljena v mediju, ki je vpisan v razvid medijev. Spletna stran frelih.org ni vpisana v razvid medijev, zato Novinarsko častno razsodišče ni pristojno za obravnavo vsebin, objavljenih na tej spletni strani.

Novinarsko častno razsodišče je pritožbo v skladu z 12. členom Pravilnika o delu Novinarskega častnega razsodišča, zavrglo.

——

12. člen

Pritožba za začetek postopka pred NČR mora vsebovati natančne navedbe, s katerimi besedami, sporočili ali dejanji naj bi bila kršena določila Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožba mora vsebovati natančne navedbe členov Kodeksa novinarjev Slovenije, ki naj bi bili kršeni v prispevku, na katerega se pritožnik sklicuje. Pritožba mora vsebovati tudi obrazložitve in pojasnila, zakaj pritožnik meni, da je bil posamezni člen kršen. V pojasnilo lahko pritožnik pritožbi priloži dokumente, prepis komunikacije z novinarjem in drugo gradivo, ki dokazujejo kršitev kodeksa. Pritožnik mora pritožbi priložiti kopijo, posnetek ali prepis prispevka, na katerega se pritožba nanaša.
Nepopolnih in nepodpisanih oziroma anonimnih pritožb NČR ne obravnava. NČR lahko pozove pritožnika, da svojo pritožbo dopolni, in določi rok za dopolnitev. Če pritožnik v določenem roku pritožbe ustrezno ne dopolni, NČR pritožbo zavrže.

NČR zavrže tudi pritožbe, za katere očitno ni pristojno; kadar obravnavani prispevek ni novinarski oziroma kadar gre za vsebine, ki niso objavljene v mediju, vpisanem v razvidu medijev.

NČR ni odgovorno za morebitno razkritje zaupnosti podatkov, ki jih posredujejo udeleženci v postopku.