Luka Koper, zanjo Marina Jelen, proti odgovornemu uredniku regionalobala.si Drašku Plavšiću (prej Golubar) in novinarki Ajdi Vanessi Simonich

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Igor Vobič, Vanja Tekavec, Jure Tepina in Manica Janežič Ambrožič (članice in člani), je na seji 6. 6. 2024 v primeru Luka Koper, zanjo Marina Jelen, proti odgovornemu uredniku Regionalobala.si Drašku Plavšiću (prej Golubar) in novinarki Ajdi Vanessi Simonich ugotovilo, da o kršitvi Kodeksa novinarjev Slovenije ni mogoče odločiti.

Primer: Luka Koper, zanjo Marina Jelen, proti odgovornemu uredniku regionalobala.si Drašku Plavšiću (prej Golubar) in novinarki Ajdi Vanessi Simonich

Družba Luka Koper d. d. (pritožnica), zanjo Marina Jelen, v pritožbi piše, da ostro obsojajo vsakršno neupravičeno poseganje v zasebnost posameznikov in da so zato ogorčeni zaradi prispevka z naslovom »V Kopru strela udarila v gasilca: Zgodilo se je na strehi luškega objekta (VIDEO)«, ki je bil 28. 8. 2023 objavljen na spletni strani medija Regional Obala. V Luki Koper d. d. ocenjujejo, da »podroben opis dogajanja v času intervencije v Luki Koper, kot tudi objava videoposnetka ponesrečenca ne prispevata k večji obveščenosti javnosti, ampak zgolj k širjenju neprimerne vsebine in posnetka na račun dviga branosti medija«. Dodajajo še, da bi se moral novinar »zavedati, da z objavo in širjenjem take vsebine omogoča, da do nje dostopajo tudi ožji člani družine ponesrečenega in mladoletne osebe«. V pritožbi so napisali, da so »v luči spoštovanja temeljnih človekovih pravic sodelavca Luke Koper ter moralnih in etičnih vrednot skladno s 26. členom Zakona o medijih zahtevali takojšen umik videoposnetka, vključno z opisom posnetka v besedilu«.

NČR je pritožnico pozval, naj pritožbo, ki je bila nepopolna, dopolni s podrobnejšimi pojasnili. V dopolnilu k pritožbi Marina Jelen, vodja Področja odnosov z javnostmi družbe Luka Koper d. d., v imenu pritožnice dodaja, »da so o dogodku tekom dneva poročali vsi mediji, ki so objavili zgolj dejstva, ki so jih pridobili s strani policije oziroma pooblaščene osebe družbe Luka Koper«. Pritožnica še zatrjuje, da so videoposnetek objavili samo na spletnem mediju Regional Obala, »kljub zavedanju, da ta posnetek nima večje sporočilne vrednosti (z njim javnost ni pridobila novih, relevantnih informacij, prav tako ni služil razjasnitvi okoliščin dogodka)«. Pritožnica navaja, da je medij Regional Obala videoposnetek pospremil z opisom: »Na posnetku, ki smo ga zaradi prevelike nazornosti zakrili, se vidi, kako negibnega in nezavestnega po strehi vleče drugi gasilec, ki mu je nudil tudi prvo pomoč.«

V Luki Koper d. d. to objavo razumejo kot poseg v pravice do zasebnosti in človekovega dostojanstva, opozarjajo, da so lahko do vsebine, iz katere je razvidno stanje poškodovanega neposredno po udaru strele, dostopali tudi ožji družinski člani ponesrečenca, poudarjajo, da v tem primeru ne vidijo potrebe po objavi vsebine, ki po njihovem mnenju služi zgolj povečanju branosti spletnega medija in da bi morala urednik oziroma novinar tega medija tehtati med pravico do svobode izražanja in obveščenosti javnosti ter pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Pišejo, da se je reševalna akcija zaključila ob 15.00, videoposnetek intervencije pa je bil objavljen pozneje (ob 19.06), ko je bila javnost že seznanjena z dogodkom, potekom intervencije in s stanjem poškodovanca po dogodku, zato ne vidijo potrebe za objavo opisane video vsebine. Zaradi vsega navedenega pritožnica avtorju/avtorici prispevka, podpisan_a je bil_a kot A. S., in odgovornemu uredniku medija Regional Obala Drašku Golubarju očita kršitev 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

V dopolnitvi pritožbe so dodali tudi fotografijo objave, zajem zaslona s portala medija regionalobala.si, na kateri je viden datum 28.8.2023, čas 19.47, na priloženi fotografiji ponesrečenec ni zakrit, besedilo pod sliko oziroma posnetkom pa se glasi: »Da je na strehi luškega objekta res prišlo do udara strele, so nam potrdili tudi v Luki Koper. Po njihovih pojasnilih je strela udarila v luškega profesionalnega gasilca v času intervencije, ko se je neurje nekoliko umirilo. Na posnetku, ki smo ga zaradi prevelike nazornosti zakrili, se vidi, kako negibnega in nezavestnega po strehi vleče drugi gasilec, ki mu je nudil tudi prvo pomoč. Oživljanje je bilo uspešno, ponesrečenca pa so na zdravljenje odpeljali v izolsko bolnišnico. Več o njegovem zdravstvenem stanju še ni znanega.« Pritožnica še ugotavlja, da je iz zajema zaslona razvidno, »da je bil videoposnetek objavljen tako, da je bila vsebina posnetka v določenem trenutku v celoti odkrita«. V Luki Koper d. d. dopuščajo možnost, da so kasneje »uredniki/novinarji posnetek zakrili v celoti, kar pa ne spremeni dejstva, da so lahko uporabniki spletnega mesta/medija nekaj časa prosto dostopali do posnetka, ki je razkrival podrobnosti dogajanja med intervencijo in s tem grobo posegal v zasebnost poškodovanega«.

V imenu medija regionalobala.si na pritožbo odgovarjata Draško Plavšić (prej Golubar) in Ajda Vanessa Simonich. V odgovoru najprej pojasnjujeta, da je Ajda Vanessa Simonich avtorica članka, ki je podpisan z A. S.

Simonich in Plavšić opisujeta, da se je 28. avgusta 2023 na slovenski obali razbesnelo neurje, ki je prizadelo vse štiri občine. Ta dan je spletni medij regionalobala.si objavil več člankov o posledicah neurja, v katerih so uporabili slikovno gradivo, ki jim ga, kot je v navadi, pošiljajo bralci. Eden izmed teh prispevkov je bilo tudi poročilo o delovni nesreči v Luki Koper, ko je gasilca na strehi luškega objekta zadela strela. Posnetek tega dogodka je mediju poslal neznani bralec na WhatsApp. Posnetek, ki ga je prejel medij, je trajal 21 sekund, na njem se je slišalo tudi človeka, ki je snemal, piše v odgovoru. Iz uredništva Regional Obale so pet minut po prejetju posnetka poklicali Marino Jelen, ki je odgovorna za odnose z javnostmi v Luki Koper, povedali so ji, da so dobili posnetek, ki prikazuje človeka na strehi, jo vprašali, ali lahko potrdi, kaj se je zgodilo v Luki Koper, kdaj se je zgodilo, in kakšno je stanje ponesrečenca. Marina Jelen je potrdila obstoj video posnetka, ki se je »po njenih besedah razširil na neki Viber skupini, ki jo sicer uporabljajo luški delavci«. V odgovoru je še zapisano, da je Marina Jelen povedala še nekaj drugih neuradnih informacij, ki pa jih v članku niso uporabili, objavili pa niso niti vseh uradnih, o katerih so bili obveščeni v tem telefonskem pogovoru.

Na podlagi zbranih informacij je novinarka Ajda Vanessa Simonich napisala poročilo o dogodku, nekaj vrstic, v katerih niso razkrili podrobnosti in tudi ne identitete poškodovanega luškega gasilca. Dogodek so v mediju obravnavali kot posledico neurja in kot enega izmed dogodkov tistega dne, piše v odgovoru. Zaradi zaščite identitete poškodovanca se niso odločili za objavo 21-sekundnega posnetka, temveč za objavo krajše in editirane verzije, ki traja 11 sekund, na posnetku je ves čas velik črn kvadrat, ki zakriva večji del posnetka. V odgovoru Simonich in Plavšić dodajata, da je ta posnetek še vedno dostopen v članku na njihovem portalu. Zavračata trditev pritožnice, da so objavili needitiran posnetek. Članek so objavili ob 19.06, posnetek zaslona, ki ga je pritožbi priložil pritožnik, pa je nastal ob 19.47. Po mnenju obeh podpisanih pod odgovorom je »posnetek zaslona bodisi manipuliran oziroma prirejen« ali pa je takrat, ko se predvajanje video posnetka zaustavi, mogoče videti needitirani posnetek. »Če je to razlog, ne gre za namero, ampak za tehnično napako,« ugotavlja pisec odgovora, ki pravi, da so posnetek objavili na Vimeo strani medija, kjer je še vedno dostopen, in da sami pri ogledih niso opazili posnetka, na katerem ne bi bilo črnega kvadrata, ki zakriva dogajanje. Zagotavlja še, da v uredništvu pozneje posnetka niso editirali ali kakorkoli spreminjali. Odgovor zaključuje s tem, da pritožbo družbe Luke Koper d. d. proti Regional Obali razumejo kot poskus pritiska na medij in svobodo govora.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče na podlagi pritožbe, odgovora nanjo in pridobljenih podatkov zaključuje, da o očitani kršitvi 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije ni mogoče odločiti.

Obrazložitev: Po pridobitvi in proučitvi mnenj obeh strani Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da so si trditve družbe Luka Koper d. d. in Ajde Vanesse Simonich ter Draška Plavšića s spletnega medija regionalobala.si v predmetni zadevi povsem nasprotujoče. Razsodišče zaključuje, da dejanskega stanja ni mogoče ugotoviti, saj gre za besedo ene strani proti besedi druge. Pritožnica vztraja, da je bil objavljen nezakriti posnetek, ki je posegel v zasebnost ponesrečenca, dopušča pa možnost, da je bil ta posnetek dostopen le začasno. Draško Plavšič z medija regionalobala.si navaja dve možnosti: da je bil zajem zaslona, fotografija, ki je priložena k pritožbi, s katero pritožnica dokazuje, da je bil posnetek nezakrit, manipulacija, druga možnost pa je tehnična napaka, zaradi katere bi pod določenimi pogoji javnost lahko po predvajanju zakritega videla tudi nezakriti posnetek.

Ker Pravilnik o delu NČR v 3. členu omogoča, da se postopek pred častnim razsodiščem lahko sklene tudi s poravnavo med obema udeležencema, jima je Novinarsko častno razsodišče predlagalo poravnavo, ki bi se lahko npr. končala z opravičilom medija, a je predstavnik spletnega medija regionalobala.si Darko Plavšić tak predlog zavrnil.

Razsodišče ugotavlja, da ni mogoče preveriti, ali je bilo res, kot zagotavlja pritožnica, nekaj časa mogoče videti nezakrit posnetek, kar bi bila nedvomno kršitev 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. V obravnavanem prispevku medija regionalobala.si, ta je na spletu še vedno dostopen, je viden le posnetek s črnino, ki prekriva skoraj celotno sliko, na njem ni mogoče videti ponesrečenca in tudi ne prizorišča nesreče na strehi. Novinarsko častno razsodišče v prispevku, v katerega je vključen omenjeni posnetek s črnino, ne prepozna kršitve 17. člena kodeksa, hkrati pa ni našlo nobenega tehtnega uredniškega in vsebinskega razloga za objavo tega posnetka, pri čemer pa razsodišče nima podlage za ugotavljanje kršitve kodeksa.