Slovenska muslimanska skupnost proti odgovornemu uredniku Marku Pušu oziroma avtorju I. K. (Nova24TV)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Manica Janežič Ambrožič, Nataša Štefe, Vanja Tekavec in Sonja Merljak Zdovc (članice in člani), je na seji 30. 5. 2024 v primeru Slovenska muslimanska skupnost proti novinarju, podpisanemu kot I. K., oziroma odgovornemu uredniku Marku Pušu (oba Nova24TV), ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Slovenska muslimanska skupnost proti odgovornemu uredniku Marku Pušu oziroma avtorju I. K. (Nova24TV)

Slovenska muslimanska skupnost (v nadaljevanju pritožnica) se je pritožila zaradi prispevka »Incident pred azilnim centrom Vič. Se je skrajnež radikaliziral v slovenski islamski skupnosti?«, ki je bil objavljen 20. 10. 2023 na spletni strani Nova24TV.

Pritožnica novinarju očita, da je z objavo prispevka kršil 1., 3. in 20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeks).

Po besedah pritožnice se sporni del prispevka nanaša na trditev, da naj bi šlo v omenjenem incidentu na Viču v Ljubljani za ameriškega Slovenca z imenom Michael Osterc, ki naj bi postal radikalen v Slovenski muslimanski skupnosti (SMS). Obenem avtor prispevka trdi, da naj bi bila skupnost prepoznavna po svojih skrajnih stališčih in da naj bi bila večina vernikov, ki obiskujejo skupnost, nezakonitih migrantov oz. zavrnjenih azilantov.

Pritožnica meni, da je bil 1. člen kodeksa kršen z navedbo, da Michael Osterc obiskuje Slovensko muslimansko skupnost. Ta trditev po besedah pritožnice ni točna, saj Osterc ni član njihove skupnosti in skupnost z njim ni imela nobene povezave. Prav tako je bil 1. člen kodeksa kršen z navedbo v mednaslovu »Radikalizacija v slovenskem islamskem centru«, saj vzbuja sum, da avtor ni seznanjen z dejstvom, da imajo muslimani v Sloveniji tri registrirane verske skupnosti, samo ena ima islamski center in to ni SMS, so zapisali v pritožbi. 1. člen kodeksa naj bi bil kršen še z navedbo, da je Slovenska muslimanska skupnost znana po svojih spornih izjavah, in sicer v zvezi z obvestilom za javnost ob izobešanju izraelske zastave na poslopju Vlade Republike Slovenije, v katerem so izrazili svoje nestrinjanje s tem dejanjem. V prispevku je tudi naslednja trditev: »Na drugi strani so sami izobesili palestinsko zastavo«. Slovenska muslimanska skupnost v svojih prostorih nikoli ni izobesila palestinske (ali kakšne druge) zastave, pojasnjuje pritožnica.

Pritožnica meni, da je bil 3. člen kodeksa kršen z navedbo, da je skupnost znana po skrajnih stališčih in da se je Osterc radikaliziral v SMS. Ta navedba lahko vpliva na ugled in dobro ime naših članov, je zapisala pritožnica. Trditve, ki po besedah Slovenske muslimanske skupnosti ne drži, pisec ni preveril pri SMS ali je o tem obvestil. Pritožnica tudi poudarja, da se SMS zavzema za mir, strpnost, dialog, neodvisnost slovenskih muslimanov in njihovo družbeno integracijo.

20. člen kodeksa je bil po prepričanju pritožnice prekršen z navedbo, da je večina vernikov, ki zahajajo k SMS, nezakonitih migrantov oz. zavrnjenih azilantov. Ta trditev po mnenju pritožnice utrjuje stereotipe o migrantih kot radikalnih muslimanih, ki predstavljajo grožnjo družbi. Pritožnica dodaja, da navedba ne temelji na preverjenih podatkih. V SMS ne zbirajo informacij o poreklu, statusu ali barvi kože vernikov, ki prihajajo na molitve v njihove prostore, pojasnjuje pritožnica.

Slovenska muslimanska skupnost je razsodišče zaprosila, da medij pozove k objavi popravka.

Novinar I. K. oziroma odgovorni urednik Nova24TV Marko Puš nista odgovorila na pritožbo.

SKLEP:

Marko Puš je kršil 1., 3. in 20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:

Ker odgovorni urednik Nova24TV Marko Puš kljub pozivu razsodišča ni razkril identitete avtorja, ki je podpisan kot I. K., je v skladu s Pravilnikom o delu razsodišča prevzel odgovornost za očitane kršitve.

Po mnenju razsodišča je Marko Puš kršil 1. člen kodeksa, saj ni preveril točnosti informacije o včlanjenosti Osterca v skupnost, o tem, katera skupnost ima islamski center in o tem, ali so v prostorih SMS izobesili palestinsko zastavo.

3. člen je avtor prekršil, ker ni pridobil odziva na hudo obtožbo, da se v SMS člani radikalizirajo.

Z navedbami o Slovenski muslimanski skupnosti kot skupnosti s skrajnimi stališči, katere večina predstavnikov je nezakonitih migrantov oz. zavrnjenih azilantov, pa je prekršil 20. člen kodeksa. Avtor se ni izognil rasnemu stereotipiziranju, s svojim zapisom je stereotipe celo okrepil.

Razsodišče dodaja, da ni pristojno za pozive medijem, naj objavijo popravek. Pravico do popravka ureja zakon o medijih.