Franc Stroj proti Štefanu Klepu (SN)


??lanek Klep.pdf

Razsodba NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Ranka Ivelja, Brigita Mohorič, Jože Možina, Davorin Koron (člani) je na seji 12. novembra 2003, v primeru Franc Stroj, ki ga zastopa odvetnik Rado Kuhar proti novinarju Slovenskih novic Štefanu Klepu, razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa slovenskih novinarjev.

Primer: Franc Stroj, ki ga zastopa odvetnik Rado Kuhar, proti novinarju Slovenskih novic Štefanu Klepu

Franc Stroj se je prek odvetnika Rada Kuharja pritožil, ker naj bi Štefan Klep v prispevku Strojevci z nadnaslovom Šepetanja v Slovenskih novicah 30. 7. 2003 kršil 1. člen Kodeksa slovenskih novinarjev s tem, da navaja:

– »Podjetnik Stroj pa si je že tretjič privoščil povleči sodno in državno oblast za nos in je obvaroval svoj gorski laboratorij, ki ga je brez dovoljenj zgradil na naravovarstvenem območju.«

– »Smo tako daleč, da si novi kapitalisti lahko iz vrsti svojih delavcev organizirajo lastne varnostne sile, ki zavestno branijo nezakonita dejanja.

Pritožnik kot dokaz za neresničnost prve navedbe prilaga tri sklepe Okrajnega sodišča Radovljica, ki je vsakič izdalo začasno odredbo o ustavitvi izvajanja rušenja gorskega laboratorija Franca Stroja in kopijo članka v Dnevniku (Vojska vmešana v rušenje črne gradnje), ki naj bi pričal, da je minister Kopač odgovoren za nespoštovanje odločbe sodišča.

Pritožnik označuje novinarjev izraz »novodobni kapitalist« za žaljiv in se pri tem sklicuje na intervju “Borec za pravico ali samovšečnež” (Dnevniku, 31. 7. 2003). Trditev, da prijaviteljeve varnostne sile zvesto branijo njegova nezakonita dejanja, pa ocenjuje za neresnično, češ, da ni storil ničesar nezakonitega.

Novinar se ni odzval na poziv NČR za pojasnitev očitane mu kršitve.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da novinar Štefan Klep ni kršil 1. člena Kodeksa slovenskih novinarjev.

Obrazložitev:

Poskus rušenja Strojeve zgradbe je bil precej odmevna zadeva in povsod je bila zgradba omenjana kot črna gradnja na naravovarstvenem območju. Pritožitelj se sklicuje na sklepe Okrajnega sodišča v Radovljici o ustavitvi izvajanja rušenja, kjer Franc Stroj nastopa kot ena od toženih strank. Sklepi sodišča se nanašajo zgolj na motenje posesti, ki jo povzroča rušenje. Do tega, ali je bil objekt zgrajen brez dovoljenj, pa se sodišče v omenjenih sklepih ni opredelilo, saj to ni bil predmet postopka. V članku “Vojska vmešana v rušenje črne gradnje” (Dnevnik) okoljsko ministrstvo odgovarja, da inšpekcijski postopki ne zastarajo, kar pomeni, da inšpektorat z izvršbo (rušenjem) lahko nadaljuje kadar koli. NČR meni, da je lahko novinar upravičeno verjel v pravilnost svoje navedbe. Pritožnik tudi s trditvijo, da pozitivna zakonodaja za gradnjo laboratorija ne predvideva nikakršnih dovoljenj, ni ovrgel resničnosti novinarjeve navedbe, da je laboratorij zgrajen brez dovoljenj.

Glede na to, da je bilo za Strojev objekt odrejeno rušenje, je novinar lahko utemeljeno verjel, da je šlo za nezakonito dejanje (črno gradnjo). Sicer pa v intervjuju “Borec za pravico ali samovšečnež”, (31.7.2003 objavljenem v Dnevniku), Franc Stroj izrecno izjavlja, da je črnograditelj.

Za pritožnika je izraz »novodobni kapitalist« žaljiv in netočen. NČR ugotavlja, da je pritožnikova ocena subjektivna in da omenjeni izraz ni nujno žaljiv. Izraza “novodobni kapitalist” ni mogoče natančno definirati, zato NČR ne more pritrditi pritožniku, da je novinar kršil 1. člen kodeksa, po katerem bi moral preveriti točnost zbranih informacij.

Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 12. novembra 2003

Vili Einspieler

predsednik Novinarskega častnega razsodišča