Mirko Justin proti Jožetu Strniši, glavnemu uredniku in novinarju Rogaških novic

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspiler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Peter Jančič, Jože Možina, Špela Šipek, Brigita Mohorič, Davorin Koron in Nada Ravter (člani) je na seji 21. aprila 2004, v primeru Mirko Justin proti Jožetu Strniši (Rogaške novice),razsodilo, da je odgovorni urednik kršil 1. in 8. člen , ne pa tudi 16. in 23. člena kodeksa.


Primer: Mirko Justin proti Jožetu Strniši, glavnemu uredniku in novinarju Rogaških novic

Mirko Justin očita Jožetu Strniši, da je v Rogaških novicah (RN) 16. 1. 2004 objavil na naslovni strani njegovo sliko z naslovom Mirko Justin dobil dva meseca zapora, v napovedi vsebine na 3. strani naslov “Dva meseca zapora za Mirka Justina” in z enakim naslovom na 7. strani še prispevek. Z enakimi vsebinami so se RN ves teden oglaševale na radiu Štajerski val.

Mirko Justin v svoji pritožbi na NČR navaja, da informacije, zapisane v omenjenih naslovih niso točne, saj je bil le pogojno obsojen na dva meseca zapora s preizkusno dobo enega leta, sodba pa takrat ni bila pravnomočna. Jože Strniša je bil s tem seznanjen, saj so o zadevi poročali tudi drugi mediji, o vsebini sodbe in da ta ni pravnomočna pa ga je seznanil še sam Mirko Justin. Tako je po mnenju Mirka Justina Jože Strniša kršil 1., 8., 16.. in 21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Jože Strniša je na poziv NČR, naj odgovori na pritožbo, sporočil, da tega ne namerava storiti.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče razsoja, da je Mirko Justin kršil 1. in 8. člen, ne pa 16. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

Jože Strniša je v naslovu k fotografiji na 1. strani in z napovednim naslovom na 3. strani zamolčal pomembno dejstvo, da je bila obsodba pogojna. Za bralca, ki ne bo bral nadaljevanja zgodbe je to zavajajoče. Strniša je vedel, da je obsodba pogojna, kar sicer navaja v prispevku na 7. strani RN. To je bila glavna novinarjeva napaka, ki jo še poudarja dejstvo, da jo ponavlja kar na dveh mestih. Netočnosti svoje informacije bralcem potem, ko mu je to predlagal pritožitelj, ni želel popraviti. S tem je kršil 1. člen kodeksa.

Naslov na 1. in napoved na 3. strani tako ponarejata pravo vsebino, s čemer je kršen 8. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Strniša v naslovu in napovedi ne omenja, da sodba ni pravnomočna. V novinarski praksi je zgolj v naslovih in napovedih pogosto nemogoče povedati vse in poročevalec to običajno zapiše v tekstu. Strniša je to storil v poročilu na 7. strani. Tako ni kršil 21. člena.

Prav tako ni kršil 16. člena, ki govori o konfliktu interesov, saj ni moč najti neposredne povezave med njegovo polovično zaposlitvijo na občini Rogaška Slatina in vsebino poročanja o primeru Mirko Justin v RN.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila o njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 21. aprila 2004

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča