Robert Smerdu proti uredništvu časnika Finance


prispevek v Financah


prispevek v Financah – drugi del

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Nada Ravter, Davorin Koron, Špela Šipek, Jože Možina, Peter Jančič (člani) je na seji 9. junija 2005, v primeru Robert Smerdu proti uredništvu časnika Finance, razsodilo, da je uredništvo kršilo novinarski kodeks.


Primer: Robert Smerdu proti uredništvu časnika Finance

Časnik Finance je v svoji prilogi Finance – Nepremičninski informator dne 7. februarja 2005 in na svojih spletnih straneh objavil prispevek z naslovom Zemljišče na Letališki čaka na investitorja. Po mnenju pritožnika Roberta Smerduja gre za prispevek, za katerega ni mogoče ugotoviti avtorja in sklepa, da gre za “uredniško objavo”, ali za pripravljen oglas naročnika, ki ni označen v skladu s Priporočili Listine o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora. Časnik je tako, meni pritožnik, kršil določila omenjene listine, 13. in 14. člen novinarskega kodeksa ter 46. in 47. člen zakona o medijih. Označbe na vrhu izdaje priloge in znaki v obliki okroglih štampiljk s podobno vsebino po njegovem niso dovolj za izpolnitev zahtev listine. Poleg tega so v prilogi, ugotavlja pritožnik, objavljeni korektni novinarski prispevki, tako da celotne priloge ni moč šteti za oglaševalsko.

Podobno velja za internetno objavo omenjenega prispevka, meni Robert Smerdu.

Odgovorni urednik Financ Peter Frankl očitke Smerduja zavrača in trdi, da si časnik prizadeva za jasno ločevanje novinarskih in oglasnih vsebin. V prilogah objavlja tudi neplačane vsebine, “prilagojene željam in potrebam oglaševalcev,” dodaja odgovorni urednik. Zato so celotne priloge označene kot oglasne. Vse vsebine iz oglasnih prilog so pripravljene izključno v oglasnem oddelku, novinarji pa pri tem ne sodelujejo, izrecno trdi Peter Frankl.

Tako imenovani “korektni” novinarski prispevki dodatno informirajo bralce, vendar jih ne pripravljajo novinarji, ampak pisci v oglasnem uredništvu, v odgovoru NČR še pojasnjuje Frankl.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo, da je časnik Finance kršil 13. in 14. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.


Obrazložitev:

V 13. členu kodeksa je zapisano, da prepletanje in združevanje novinarskih in oglaševalskih besedil ter opravil ni dopustno. V primeru omenjene priloge Financ je pagina priloge res označena kot oglasna, vendar je na strani objavljen tudi novinarski prispevek, ki ga je podpisala novinarka, za katero je razsodišču znano, da je celo članica Društva novinarjev Slovenije. V primeru gre torej za očitno prepletanje in združevanje oglaševalskih in novinarskih besedil. Na to očitno kaže prav primerjava nepodpisanega prispevka Zemljišče na Letališki čaka na investitorja, ki ga omenja pritožnik Robert Smerdu in članka Dragice Heric.

14. člen kodeksa je časnik Finance posledično kršil v smislu, da oglaševalsko sporočilo ni nedvoumno ločeno od novinarskega. NČR je pri razsodbi upoštevalo tudi določila Listine o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora. Vloga novinarke Dragice Heric, članice DNS, ki se s sicer novinarsko korektnim prispevkom pojavlja na sporni strani ni predmet Smerdujeve pritožbe in je NČR ni obravnavalo, saj mu konkretne okoliščine niso bile pojasnjene.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen in sta bila o njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 9. junija 2005

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča