Berta Zobec proti Toniju Periću (Direkt)


Prispevek_Toni_Peric

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Brigita Mohorič, Davorin Koron, Peter Jančič in Nada Ravter (člani) je na seji 25. maja 2006, v primeru Berta Zobec proti novinarju Direkta Toniju Periću razsodilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Berta Zobec proti Toniju Periću

V predlogu za obravnavo pred NČR očita Berta Zobec novinarju, da je v članku “Novi razred revežev”, objavljenem 8. novembra 2005, v časniku Direkt, kršil 1., 4. in 20. člen novinarskega kodeksa.

1. člen kodeksa, ki nalaga preverjanje informacij, naj bi avtor članka kršil z zapisanima trditvama: prvič, da je pritožnica lastnica menjalnice Hida, in drugič, da je “Hida ali po domače Berta Zobec ostala brez kopice denarja”. Avtor naj bi bil z zapisanima trditvama kršil tudi 4. člen kodeksa, po

katerem mora novinar navesti vir informacije.

Z istima trditvama naj bi bil avtor kršil tudi 20. člen kodeksa, po katerem mora novinar spoštovati pravico posameznika do zasebnosti in se izogibati senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti; poseg v njegovo zasebnost je dovoljen le, če za to obstaja javni interes.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da je novinar Toni Perić kršil 1. in 20. člen, ni pa kršil 4. člena novinarskega kodeksa.


Obrazložitev:

Novinar Direkta Toni Perič je v članku Novi razred revežev, objavljenem 8. novembra 2005 v dnevniku Direkt, objavil podatek, da je med menjalnicami, ki so povezane z oropanimi sefi v SKB, tudi menjalnica “Hida ali po domače Berta Zobec in Zoran Lovrič”, ki naj bi ostala “brez kopice denarja”. Podatek je bil objavljen tudi v povzetku na naslovnici.

Odvetnik Matjaž Ulčar, pravni zastopnik pritožnice, je razsodišču poslal kopijo pogodbe o prenosu poslovanja menjalnice Hida iz družbe Hida d. o. o. na družbo Ažur Trading d. o. o. skupaj z odločbo Banke Slovenija o zaprtju menjalnega mesta. Iz obeh dokumentov jasno izhaja, da Berta Zobec od julija 2001 nima več nobene povezave z menjalnico Hida.

Ker novinar trditev ni preveril, je zapisal očitno neresnično informacijo in s tem kršil 1. člen kodeksa.

Pisanje o premoženju Berte Zobec, ki ni javna oseba, z navajanjem neresničnih podatkov, zaradi senzacionalističnih razlogov, je jasen poseg v njeno pravico do zasebnosti. Zato NČR meni, da je novinar kršil tudi 20. člen kodeksa.

NČR pa ne pritrjuje pritožnici glede kršitve 4. člena in razkritja vira informacij, ker sta zapisani trditvi neresnični in očitno plod kuloarskih namigovanj in ugibanj in kot taki nimata verodostojnega vira.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeležence v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 25. maja 2006

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča