Ana Jud proti odg. ured. Bojanu Požarju, ured. črne kronike Toniju Periću in novinarju Borisu Cipotu


Prispevek_Cipot


Prispevek_Cipot_nadaljevanje


Prispevek_uredni??tva

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Vili Einspieler (predsednik), Gojko Bervar (podpredsednik), Mojca Pašek, Špela Šipek in Davorin Koron (člani) je na seji 6. julija 2006 v primeru Ane Jud proti Direktu (odgovornemu uredniku Bojanu Požarju, uredniku črne kronike Toniju Periću in novinarju Borisu Cipotu), razsodilo, da sta novinar Boris Cipot in odgovorni urednik Bojan Požar kršila Kodeks novinarjev Slovenije.


Primer: Ana Jud proti Direktu (odgovornemu uredniku Bojanu Požarju, uredniku črne kronike Toniju Periću in novinarju Borisu Cipotu)

Pritožnica se je na Novinarsko častno razsodišče pritožila zaradi kršitve Kodeksa novinarjev Slovenija, ki naj bi ga Direkt prekršil v članku »Brat Ane Jud razkosal Nemca«, objavljenem v Direktu 4. 5.2006 na 7.strani.

Pritožnica novinarju Direkta Borisu Cipotu, uredniku črne kronike Direkta Toniju Periću in odgovornemu uredniku Direkta Bojanu Požarju očita kršitve 1., 2., 20. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenija, češ, da niso preverjali informacij ne pri njej ne pri njenem bratu Viktorju Judu, prav tako pa niso poiskali odziva na svoje pisanje pri njej ali pri njenem bratu. Po mnenju pritožnice so pisali zlonamerno, senzacionalistično in tendenciozno, da bi pritožnico diskreditirali z zločinom, ki ga je pred leti zagrešil njen brat in bil zanj tudi pravnomočno obsojen na zaporno kazen. S pisanjem naj bi posegli v njeno in tudi v bratovo zasebnost, ker, kot je na javni obravnavi še pojasnila pritožnica, ne sebe ne brata nima za javni osebi.

Kljub temu, da pritožnica z bratovim zločinom nikakor ni povezana, je bil članek opremljen z njeno fotografijo z žaljivim pripisom o slabi prodaji njene knjige.

In še – kršili naj bi načelo predpostavke nedolžnosti – da nihče ni kriv dokler ni pravnomočno obsojen ter, da mora biti novinar pazljiv pri omembi imen storilcev, žrtev ter njihovih svojcev v poročilih o nesrečah in predkazenskem postopku.

V dodatku pritožnica očita še kršitev 8. člena in znova kršitev 20. člena Kodeksa novinarjev Slovenija, ki naj bi ga Direkt zagrešil v članku »Bi se dopisnik Direkta moral bati brata Ane Jud?«, obljavljenem v Direktu 6. 5.2006.

Pritožnica meni, da je tabloid Direkt v naslovu, podnaslovu in objavljeni fotografiji ponarejal vsebino. Prav tako pa naj bi ponovno vdrli v zasebnost pritožnice in jo povezali z dogodkom, s katerim nima nobene povezave, razen, da je sestra v članku omenjenega Viktorja Juda. Pritožnica Direktu očita senzacionalistično zlorabljanje njenega imena v naslovu, podnaslovu in objavo njenih fotografij, ki z vsebino članka nimajo nič skupnega.

Na poziv na javno obravnavo pred NČR se je odzval odgovorni urednik Direkta Bojan Požar. Pojasnil je, da je idejo za obnovo zgodbe o zločinu Viktorja Juda, sicer brata Ane Jud, dal njihov murskosoboški dopisnik Boris Cipot. Kot urednik je preverjanje informacij in zbiranje odzivov prepustil novinarju Borisu Cipotu. Vendar Cipot ni uspel dobiti mnenja ali odziva Viktorja Juda glede zapisanih hudih obtožb, da naj bi imel Jud že v preteklosti opravka z mamili in sumljivimi ljudmi.

Požar pojasnjuje, da so objavljene »govorice« rezultat raziskave, ki jo je njegov dopisnik Cipot opravil med Judovimi sošolci, znanci in sosedi in, ker niso bile potrjene, so jih v uredništvu dali v pogojnik. Niso pa jih povzeli po drugih medijih iz preteklosti, češ, da tega ti niso tako natančno spremljali.

Na vprašanje, ali so z objavo prvega članka škodili Viktorju Judu, Požar odgovarja, da so mu morda subjektivno škodili, da pa misli, da mu objektivno niso, saj gre za zapornika, ki je zagrešil umor in, da se bo javnost morala navaditi, da se o velikih zapornikih, ko pridejo domov, piše.

Naslove in podnaslove članka so oblikovali v redakciji.

Zgodba, da je brat Ane Jud pred leti zagrešil umor in bil zanj tudi pravnomočno obsojen, se jim je, je dejal Požar, zdela zanimiva prav zato, ker je bila v tistem času Judova po objavi svoje knjige ena od medijsko najbolj razvpitih oseb v državi. Nastopala naj bi skorajda v vseh medijih in se namerava še naprej ukvarjati z novinarstvom in pisateljevanjem, torej, je menil Požar, namerava biti in ostati prisotna v javnosti. Po Požarjevi oceni zato Direkt ni pisal o nejavni osebi. Zato so tudi objavili njeno fotografijo, ki so jo posneli na tiskovni konferneci ob predstavitvi njene knjige z besedilom o ceni njene knjige.

Ana Jud je očitala, da cene knjig niso preverili pri njej. Bojan Požar pa pojasnjuje, da je nižje cene knjig videl »na lastne oči« v Leclercu.

SKLEP:

Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da sta novinar Boris Cipot in odgovorni urednik Direkta Bojan Požar kršila 2. in 20. člen Kodeksa novinarjev Slovenija, nista pa kršila 1., 8. in 21. člena kodeksa.


Obrazložitev:

NČR ugotavlja, da pojasnila odgovornega urednika Bojana Požarja, češ, da je novinar Direkta Boris Cipot opravil raziskavo med znanci, sošolci in sosedi o hudih obtožbah o stiku Viktorja Juda z mamili in sumljivimi ljudmi v preteklosti, ne vzdržijo. V članku namreč novinar ni navedel, da je te hude obtožbe temlječe zgolj na govoricah tudi dejansko preveril pri omenjenih sosedih, znancih in sošolcih, prav tako tudi ni nikjer posebej omenil, da je te hude govorice želel preveriti pri Viktorju Judu, s katerim naj ne bi ni uspel vzpostaviti stika. Če izhajamo iz pojasnil urednika, so jih v redakciji, prav z namenom, da bi se zavarovali pred morebitnimi tožbami, dali v pogojnik. Zato NČR meni, da sta tako novinar Boris Cipot kot Direkt kršila 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki govori o tem, da mora novinar pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, poskušati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo.

Odgovorni urednik Direkta Bojan Požar ne skriva intence, da so zgodbo morilca Viktorja Juda obnovili zato, ker je brat njihove nekdanje novinarke Ane Jud, ki je bila v času nastajanja članka na očeh javnosti.

Ana Jud zase in tudi za svojega brata trdi, da nista javni osebi in Direktu očita vdor v svojo in bratovo zasebnost. NČR sicer meni, da sta oba, tako Ana Jud, kot njen brat Viktor Jud, javni osebi. Ana Jud, nekdanja novinarka tabloida Direkt in avtorica knjige o Direktu, Viktor Jud kot pravnomočno obsojeni morilec. Kjub temu je po mnenju NČR tabloid Direkt kršil 20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, saj je posegel v zasebnost Ane Jud, ne da bi pri tem dokazal javni interes. Slednja po mnenju NČR ni odgovorna za dejanje, ki ga je pred leti zagrešil njen brat.

Pritožnica Direktu očita še kršitve 1., 8. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. NČR za te očitke po javnem soočenju Ane Jud in odgovornega urednika Direkta Bojana Požarja v Kodeksu novinarjev Slovenije ni našlo prave utemeljitve, saj v spornih prispevkih objavljene informacije niso bile netočne, z naslovi, podnaslovi in fotografijami novinar in uredništvo niso potvarjali vsebine, sodni postopek v primeru Viktorja Juda pa je bil pravnomočno zaključen.

Glede na izjave z javne obravnave, iz katerih je razvidno, da je odgovorni urednik sprejel vse odločitve v zvezi s spornima prispevkoma, NČR ni ugotavljalo odgovornosti urednika črne kronike Tonija Perića.


Obnova postopka:

Postopek, ki je bil zaključen, in sta bila po njem izdana razsodba ali stališče NČR, se lahko obnovi na temelju predloga kateregakoli udeleženca v postopku. Udeleženec v postopku lahko zahteva obnovo postopka najpozneje eno leto od dne, ko je izvedel nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. O predlogu za obnovo postopka odloča NČR, ki mora ugotoviti, ali obstajajo utemeljeni razlogi za obnovo postopka. Ponovni postopek prav tako vodi NČR.

V Ljubljani, 6. julija 2006

Vili Einspieler

Predsednik Novinarskega častnega razsodišča