Domen Savič proti novinarju Slovenskih novic Osteju Bakalu

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Davorin Koron, Ranka Ivelja, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Nina Jerman, Katarina Vučko (člani), je na seji 23. oktobra 2018 v primeru Domen Savič proti novinarju Slovenskih novic Osteju Bakalu razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije, kršil pa ga je odgovorni urednik Bojan Budja.

Primer: Domen Savič proti novinarju Slovenskih novic Osteju Bakalu

Domen Savič (pritožnik) je Novinarskemu častnemu razsodišču (NČR) prijavil novinarja Osteja Bakala (novinar) zaradi domnevnih kršitev več členov Kodeksa novinarjev Slovenije (kodeks) v članku Zoran (25) reševal svoj dron in omahnil v smrt, dostopnem na spletni izdaji na http://www.slovenskenovice.si/kronika/doma/clanek/zoran-25-reseval-svoj-dron-in-omahnil-v-smrt-56804 in v tiskani izdaji Slovenskih novic 4. 6. 2018.

Pritožnik očita novinarju kršitev 17. člena kodeksa , ker je v članku objavljena slika pokojnega, ki je omahnil s cerkve. Vidna je pokojnikova glava, ki leži v luži krvi. Pritožnik meni, da je šlo pri tem za grob poseg v posameznikovo zasebnost, ki ne odtehta javnega interesa. Nesrečni padec s cerkve bi lahko novinar opisal generično in brez eksplicitne fotografije. Hkrati meni, da ne gre za osebo, ki želi dobiti moč oziroma vzbujati pozornost, temveč za zasebno osebo, ki je podlegla v nesrečnem padcu.

Devetnajsti člen kodeksa naj bi novinar kršil, ker so v članku omenjeni člani družine in ker gre več kot očitno za nesrečo in družinsko tragedijo. Novinar je objavil nazorne fotografije in fizični naslov pokojnika ter zapisal »Najbolj žalostno je vsekakor tik ob omenjenem nogometnem igrišču na obrobju Bratoncev, pri hišni številki 18, kjer mama XXX (NČR je imena, ki so v članku navedena, zaradi varovanja zasebnosti nadomestil z XXX), oče XXX ter njuna otroka, 22-letni XXX in 17-letna XXX, žalujejo za prvorojencem oziroma starejšim bratom XXX – 13. marca je dopolnil četrt stoletja. Za fantom, ki je komajda začel živeti, žaluje tudi babica XXX, ta nas je sprejela in bolj kot ne nemo razmišljala, zakaj pogosto ni pravice na tem svetu«, torej poimensko navedel člane družine ponesrečenca, s čimer je po mnenju pritožnika kršil 19. člen kodeksa.

Dvaindvajseti člen kodeksa naj bi novinar kršil z naslovom Zoran (25) reševal svoj dron in omahnil v smrt in uvodom članka »25-letni Zoran Kavaš hotel do drona, ki se je zataknil na cerkvi. Snemal je svojo ekipo, ki je na prireditvi Diši po Prekmurju kuhala bograč«, ko je več kot očitno razkril identiteto žrtve brez njegovega soglasja.

Novinar je na pritožbo odgovoril. Meni, da očitki v pritožbi niso utemeljeni. Glede očitkov o kršitvi 17. člena navaja, da je sam le avtor besedila članka, ni pa avtor fotografij in ni odločal o tem, katere fotografije bodo objavljene. Sam je šel na teren in govoril z družino pokojnega ter pripravil besedilo članka; fotografije in grafična obdelava pa niso v njegovi pristojnosti. Pri tem dodaja, da je bila objava fotografije s kraja dogodka v tiskani izdaji zamegljena. Zavrača tudi kršitev 19. člena, ki naj bi jo storil z objavo fotografije in poimensko navedbo članov družine pokojnika. Glede tega navaja, da je obiskal kraj, kjer je bival pokojni, in spoznal njegovo družino, ji izrekel sožalje in povedal, zakaj je prišel – da bi pripravil žalostno reportažo. Navaja, da so bili domači hvaležni, da je prišel, ker so povedali, da bo sedaj »javnost korektno informirana, ne da bi bilo kakšnih uličnih natolcevanj« (citat je iz odgovora). Sami so mu povedali vse podatke o pokojnem sinu, bratu in vnuku; prav tako so se sami predstavili, saj jih prej ni poznal. Članek je napisan z veliko mero obzirnosti in nikakor ni senzacionalističen, prav tako ne gre za razkrivanje pokojnikove zasebnosti. Za objavo podatkov o svojcih pa je imel njihova soglasja oziroma dovoljenja, zato ni kršil tudi 22. člena. Novinar zaključuje, da je bil članek napisan na obziren način in da je bila spoštovana pravica do pietete, saj članek vsebuje resnične in pozitivne informacije o pokojniku, zato meni, da ni kršil novinarskega kodeksa in da pritožba ni utemeljena.

Po prejemu odgovora novinarja je razsodišče pozvalo k odgovoru na pritožbo tudi odgovornega urednika časopisa Slovenske novice in spletnega portala slovenskenovice.si Bojana Budjo. Prosili smo ga za odgovor, kdo je izbral fotografije in z njimi opremil obravnavani članek, vendar odgovora v zahtevanem roku nismo prejeli.

SKLEP:

Novinar Oste Bakal ni kršil 17., 19. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, 19. člen je kršil odgovorni urednik časopisa in spletnega portala Slovenske novice Bojan Budja.

Obrazložitev: Sedemnajsti člen naj bi novinar kršil z objavo eksplicitne fotografije žrtve nesreče in s tem, ker je v članku pokojnega izpostavil, čeprav ne gre za javno osebo. Objavo fotografije žrtve na kraju nesreče razsodišče obravnava v okviru 19. člena kodeksa. Sedemnajsti člen pa ni bil kršen, razsodišče namreč v članku ne prepozna nedovoljenih posegov v zasebnost, saj novinar trdi, da je za objavo imen, tudi žrtve, imel soglasje družine oziroma vseh, ki jih je v članku poimensko navedel. Razsodišče je trditev novinarja skušalo preveriti pri družini, vendar odgovora ni prejelo. Iz celotnega članka je tudi razvidno, da je družina z novinarjem sodelovala, zato razsodišče za novinarja ne ugotavlja kršitve 17. člena kodeksa.

Objavljena fotografija s kraja nesreče, še posebej tista na spletu, ki glave žrtve ne zamegljuje, je po mnenju razsodišča neetična in predstavlja kršitev 19. člena kodeksa, ki terja posebno obzirnost pri objavi fotografij o osebah, ki jih je doletela nesreča. Vendar razsodišče nima razlogov, da ne bi verjelo novinarju, da fotografije ni posnel niti ni vplival na njen izbor in objavo. Za objavo sporne fotografije pokojnega tako šteje odgovornega urednika tiskane in spletne izdaje Slovenskih novic. V skladu s četrtim odstavkom 2. člena Pravilnika o delu NČR namreč razsodišče, kadar avtor ni znan in ga urednik ne razkrije, šteje kot udeleženca postopka odgovornega urednika medija. Razsodišče ob tem primeru opozarja še na svojo izjavo iz leta 2006, ko je opozorilo, da je objava fotografij in posnetkov trupel, posmrtnih ostankov in obdukcijskih zapisnikov neetična. Celotna izjava je dosegljiva na https://razsodisce.org/2006/05/izjava-ncr-dns-in-sns-2/.

Razsodišče meni, da 22. člen kodeksa ni bil kršen, saj članek ne govori o žrtvah spolnih zlorab, družinskih tragedij ali hudih kaznivih dejanj, ki jih ščiti ta člen kodeksa.