Rado Kuhar proti Aliju Žerdinu, uredniku Sobotne priloge Dela

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Davorin Koron, Tatjana Pirc, Sonja Merljak Zdovc, Neva Železnik, Jernej Rovšek, (člani), je na seji 11. decembra 2018 v primeru Rado Kuhar proti Aliju Žerdinu, uredniku Sobotne priloge Dela, razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Rado Kuhar proti Aliju Žerdinu, uredniku Sobotne priloge Dela

Rado Kuhar iz Radovljice meni, da je Ali Žerdin v Delovi Sobotni prilogi 29. septembra 2018 v članku z naslovom Sestreljeni poštni golobi kršil 5. člen novinarskega kodeksa. Kršil naj bi ga, ko je v svojem uvodniku zatrdil: Glasovi, da bi državna obveščevalna in varnostna služba potrebovala več pooblastil, postajajo vedno glasnejši.
Takole obrazloži obtožbo: Novinar je z zgornjim stavkom objavil govorico o večji moči FSB, pri tem pa je prezrl govorico, da mora na to opozoriti. Če bi na to opozoril, bi se mu celotna notranjepolitična vsebina članka sesula, posredna hvala politični policiji bi padla v vodo. V poudarek, da je obrazložitev utemeljena prilagam vpogled v zbrana dela Danila Kiša, zlasti Grobnico za Borisa Davidoviča.

Ali Žerdin, urednik sobotne priloge Dela, je na pritožbo odgovoril.
Takole pravi: »Rado Kuhar mi očita, da s stavkom – Glasovi, da bi državna obveščevalna in varnostna služba potrebovala več pooblastil, postajajo vedno glasnejši – kršim kodeks, češ da nisem opozoril, da gre za govorico.
Slovar Slovenskega knjižnega jezika besedo, glas, pod točko 4. tolmači kot, govorica. Očitek, da nisem opozoril, da gre za govorice, je nesmiseln, ker pišem o glasovih, torej prav o govoricah.
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge=glas
Razsodišče opozarjam, da je vloga zmedena, saj pritožnik meni, da pišem o ruski Zvezni tajni službi (FSB). Iz konteksta mojega pisanja je povsem jasno, da ne pišem o FSB, pač pa o slovenski Sovi. Hkrati mi pripisuje, da posredno hvalim politično policijo, samo besedilo pa je do širitve pooblastil Sove izrecno kritično.«

SKLEP:

NČR ugotavlja, da Ali Žerdin, urednik in novinar, ni kršil 5. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Ko novinar objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, mora na to, v skladu s 5. členom kodeksa, opozoriti. To je Ali Žerdin storil, saj je prav na začetku svojega komentarja zapisal, da gre za glasove, torej za govorice.
Iz tega sledi, da ni kršil 5. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.