Jana Makuc proti novinarju Roku Krajncu in odgovornemu uredniku Nova24TV.si Marku Pušu

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Irena Brejc, Matej Luzar, Jelena Aščić in Katarina Vučko (člani), je na seji 22. oktobra 2020 v primeru Jana Makuc proti novinarju Roku Krajncu in odgovornemu uredniku elektronskega medija Nova24TV.si Marku Pušu ugotovilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Jana Makuc proti novinarju Roku Krajncu in odgovornemu uredniku Nova24TV.si Marku Pušu

Jana Makuc se pritožuje zaradi novinarskega prispevka »[Ekskluzivno] Razkrivamo, kako je predsednica DNS in novinarka Večera Petra Lesjak Tušek izvedla pogrom nad Janezom Lavretom, da bi na direktorski stolček slovenjgraške bolnišnice pomagala svoji prijateljici Jani Makuc!«, objavljenega 7. aprila 2020 v mediju Nova24TV.si.

Povzetek pritožbe Jane Makuc

Jana Makuc očita novinarju Roku Krajncu (Nova24TV.si), da ni preveril informacij, ki jih je navedel kot nesporna dejstva. Neresničen je zapis: » … Jane Makuc, ki si že dalj časa prizadeva postati direktorica te ustanove«, pa tudi nadaljevanje: »Lesjak Tuškova je očitno v zgodbi videla priložnost, da bi prijateljici pomagala do želenega položaja.«
Pritožnica v dopolnitvi pritožbe neresničnost navedbe dokazuje s tem, da z dejanji ali izjavami nikoli ni izkazala svojih prizadevanj za to funkcijo, za delovno mesto poslovnega direktorja SB Slovenj Gradec nikoli ni kandidirala, zavrnila je ponudbo sveta zavoda za prevzem te funkcije kot vršilka dolžnosti, na aktualno odprto delovno mesto pa se tudi ne bo prijavila. Zato je novinarjeva navedba brez kakršnekoli realne podlage.
Netočna je tudi navedba: »Sicer ni prvič, da je Lesjak Tuškova z namenom promocije Makucove grobo zlorabila svoje novinarsko poslanstvo in pozicijo na Večeru. Že konec leta 2018 so Makucovi pri Večeru delali reklamo v članku, v katerem so pet znanih Korošic in Korošcev spraševali, kaj jim pomenijo božično-novoletni prazniki, kako jih preživljajo in kaj so Koroški želeli v letu 2019.« Pritožnica pojasnjuje, da omenjeni članek ni reklama zanjo in da Petra Lesjak Tušek ni njegova avtorica. Za sodelovanje pri pripravi prispevka, v katerem je sodelovalo pet oseb, jo je prosila dejanska avtorica prispevka Jasmina Detela. Pritožnica pojasnjuje, da Večer podobne prispevke pripravlja vsako leto in v njih vsakič sodelujejo različni ljudje.
Zaradi navedenega naj bi novinar kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnica meni, da zapis » … Jane Makuc, ki si že dalj časa prizadeva postati direktorica te ustanove«, ki se v članku večkrat ponovi, predstavlja hudo obtožbo zato, ker nakazuje na naklep (»že dlje časa«) s posledico vpliva na vodenje bolnišnice kot pomembne regijske ustanove, očitanje takšnega naklepa pa blati pritožničino dobro ime in vpliva na kakovost njenega dela. Ker je novinar Rok Krajnc ali kdorkoli drug iz medija Nova24TV.si pred objavo v zvezi s tem ni poskušal kontaktirati in pridobiti odziva, pritožnica trdi, da je s tem novinar kršil 3. člen kodeksa.

Pritožnica pojasnjuje, da zapis »… Jane Makuc, ki si že dalj časa prizadeva postati direktorica te ustanove« ne predstavlja nespornega dejstva ali verodostojne informacije. Tudi besedilo »Lesjak Tuškova je očitno v zgodbi videla priložnost, da bi prijateljici pomagala do želenega položaja« nakazuje, da gre za novinarjevo ugibanje, na kar novinar ni opozoril. Ker gre za objavo govoric ali ugibanj, na kar pa novinar ni posebej opozoril, meni, da je novinar kršil 5. člen kodeksa.

Vir informacije »… Jane Makuc, ki si že dalj časa prizadeva postati direktorica te ustanove«, ki je v prispevku predstavljena kot nesporno dejstvo, ni naveden. S tem, meni pritožnica, je novinar kršil 6. člen kodeksa.

Po mnenju pritožnice so v objavi načrtno pomešana dejstva (pravi, da je prijateljstvo med njo in Lesjak Tuškovo splošno znano), nepotrjene informacije oz. neresnice (» … Jane Makuc, ki si že dalj časa prizadeva postati direktorica te ustanove«) in novinarjevo sklepanje oz. namigovanje (»Lesjak Tuškova je očitno v zgodbi videla priložnost, da bi prijateljici pomagala do želenega položaja«), pri čemer med temi elementi ni nobene jasne ločnice. Z mešanjem teh elementov poskuša novinar prispevek v celoti predstaviti kot zbir nespornih, verodostojnih dejstev in ne kot stališče novinarja. S tem naj bi novinar kršil 15. člen kodeksa.

Prispevku na spletni strani Nova24TV.si je po objavi sledilo 66 komentarjev, navaja pritožnica, in ti so »v veliki večini izjemno žaljivi, nekateri pa predstavljajo tudi sovražni govor (npr. feministične nacistke, debilne babe, rdeča steklina ipd)«. Ker je tudi za vsebino objavljenih komentarjev, ki niso bili odstranjeni, odgovoren odgovorni urednik medija, trdi pritožnica, je odgovorni urednik Nova24TV.si kršil 16. člen kodeksa.

Novinar Rok Krajnc in odgovorni urednik Nova24TV.si Marko Puš se na poziv NČR k odgovoru na očitane kršitve nista odzvala.

SKLEP:

Novinar Nova 24TV.si Rok Krajnc je kršil 1., 5., 6. in 15. člen kodeksa, ni pa kršil 3. člena kodeksa. Urednik Nova24TV.si Marko Puš je kršil 16. člen kodeksa.

Obrazložitev: NČR je ugotovilo, da je uredništvo Nova24TV.si poročanju novinarke Večera Petre Lesjak Tušek o aferi direktorja SB Slovenj Gradec Janeza Lavreta, ki je zaradi razkritja svojega spornega ravnanja odstopil, posvetilo več prispevkov in med drugim vztrajno ponavljalo nepreverjene trditve ter ugibanja, ki jih pritožnica zanika, novinar Rok Krajnc pa je svoj zapis zgradil okoli nekaterih neresničnih trditev in iz njih izvedenih mnenj. Razsodišče je obravnavalo le prispevek, na katerega se nanaša pritožba. Ker NČR ni prejelo odziva novinarja ali urednika, je svojo odločitev sprejelo le na podlagi navedb iz pritožbe.
Novinar za svoje trditve, da si pritožnica »prizadeva postati direktorica te ustanove« in da je Lesjak Tuškova videla priložnost, da bi »prijateljici pomagala do želenega položaja« ne navaja nobenega dokaza, niti ne navaja vira, pri katerem je trditve preveril, zato razsodišče meni, da je Rok Krajnc kršil 1. člen kodeksa, ki zahteva, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij. Novinar je nepreverjene informacije navajal kot dejstva. Lesjak Tuškovi je med drugim tudi očital, da je že prej zlorabila svoj položaj na Večeru, ko je ta objavil anketo, na katero je odgovarjala tudi pritožnica, čeprav Lesjak Tuškova ni bila avtorica prispevka. Tudi tega avtor ni niti preveril niti kasneje sam popravil.

Rok Krajnc ni kršil 3. člena kodeksa, čeprav pred ali po objavi neresničnih obtožb, ki jih pritožnica razume kot hude, le-te ni zaprosil za odziv. NČR pritožnici verjame, da jo je z dokazi nepodprta trditev, da si že dlje časa prizadeva zasesti mesto strokovne vodje SB Slovenj Gradec, osebno lahko hudo prizadela, po mnenju NČR pa to ne predstavlja hude obtožbe.

Novinar Rok Krajnc v prispevku ni posebej poudaril, da gre za nepotrjene informacije in ugibanja o pritožnici, s tem pa je kršil 5. člen kodeksa. Ko je zapisal, da si pritožnica že dlje časa prizadeva postati direktorica SB Slovenj Gradec, ni navedel vira, četudi bi ga lahko zakril, temveč je to zapisal kot svojo trditev. Pritožnica navaja, da si za ta položaj ni prizadevala, še več, ni niti kandidirala na izpraznjeno mesto, ponudbo začasnega strokovnega vodenja bolnišnice pa je zavrnila. NČR zato ugotavlja, da je novinar objavil neosnovano izmišljijo.

Rok Krajnc je kršil 15. člen kodeksa, saj je v prispevku izmenoma uporabljal znana in izmišljena dejstva, iz njih izvajal mnenja in pri bralcu skušal ustvariti vtis, da gre za preverjene informacije. S tem pa prejemnik informacije ni mogel ločiti med poročanjem o dejstvih in mnenjih novinarja.
Odgovorni urednik Nova24TV.si Marko Puš je kršil 16. člen kodeksa, ker s spletne strani ni umaknil žaljivih in sovražnih komentarjev. Pritožnica navaja, da je na spletni strani po objavi prispevka naštela 66 takšnih komentarjev, navaja tudi nekatere izraze v njih. NČR več mesecev po objavi navajanih komentarjev na spletni strani Nova24TV.si več ni zasledil. So se pa, domnevno po izbrisu prvotnih spornih komentarjev, pojavili novi komentarji o novinarki in zdravnici (https://nova24tv.si/slovenija/politika/lekskluzivno-razkrivamo-kako-je-petra-lesjak-tusek-izvedla-pogrom-nad-janezom-lavretom-da-bi-na-direktorski-stolcek-v-slovenjgraski-bolnisnici-pomagala-svoji-prijateljici-jani-makuc/ – dostop 1. septembra 2020), med drugim »Včasih si korošici rekel naj sede, pa se je takoj ulegla…«, »Te feministične nacistke so povsod«, »Presstitutka« … Ker portal komentarjev ni umaknil, je odgovorni urednik kršil tudi pravila Nove24TV.si iz na spletni strani objavljenih Pravil komentiranja na spletnem portalu Nova24TV (https://nova24tv.si/nekategorizirano/obvestilo-pravila-komentiranja-na-spletnem-portalu-nova24tv/, dostop 22. oktobra 2020).