Zveza Sonček proti novinarju Reporterja Nenadu Glücksu

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Irena Brejc, Katarina Vučko, Sonja Merljak Zdovc, Urban Červek in Ranka Ivelja (člani in članice), je na seji 30. septembra 2021 v primeru Zveza Sonček proti novinarju Reporterja Nenadu Glücksu, razsodilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Zveza Sonček proti novinarju Reporterja Nenadu Glücksu

Zveza Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p., v imenu zveze njen direktor Iztok Suhadolnik (v nadaljevanju tudi direktor, pritožnik) v pritožbi piše, da je po njihovem mnenju novinar tednika Reporter Nenad Glücks v članku z naslovom »Zveza Sonček zakoncev Suhadolnik«, ki je bil 19. julija 2021 objavljen v reviji Reporter, kršil 17. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je neupravičeno razkrival osebne podatke zaposlenega v Zvezi Sonček. Novinar je namreč direktorju Zveze Sonček Suhadolniku pred objavo članka v Reporterju zastavil vprašanje, ali je imel omenjeni posameznik v času, ko so ga zaposlili, v svoji kazenski kartoteki evidentirano kaznivo dejanje, zaradi česar ga ne bi smeli zaposliti. Direktor je, kot piše v pritožbi, novinarju pojasnil, da v razpisnih pogojih za to delovno mesto ni bilo navedeno, da je treba predložiti potrdilo o nekaznovanosti. Pritožnik še piše, da mu je kandidat pred sklenitvijo delovnega razmerja sam razkril podrobnosti o kaznovanosti. Direktor Zveze Sonček pa je od kandidata, ki je sicer izpolnjeval vse razpisane pogoje, zahteval, da mu predloži potrdilo/izpis iz kazenske evidence, da bi se prepričal o resničnosti njegovih navedb. V pritožbi ob tem dodaja: »Na podlagi vseh zbranih obvestil in potrdil je direktor presodil, da je kandidatovo ravnanje zaupanja vredno …«
Pritožnik še navaja, da novinar v članku ni navedel imena in priimka zaposlenega, a navaja možnosti, na podlagi katerih je po njegovem mnenju mogoče ugotoviti, za koga gre, zato so v Zvezi Sonček prepričani, da v tem primeru javni interes ne pretehta nad spoštovanjem zasebnosti zaposlenega. »Novinar bi se moral zavedati svoje odgovornosti in razmišljati o škodi, ki jo lahko z objavami in razkrivanjem zasebnosti povzroči posamezniku,« piše v pritožbi.

Novinar Nenad Glücks se je sicer odzval, a na konkretni očitek, da je kršil v pritožbi navedeni člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar Reporterja Nenad Glucks ni kršil 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Novinar Nenad Glücks v obravnavanem članku opisuje delovanje in vodenje Zveze Sonček, ki je organizirana kot socialno podjetje. Njegovi viri so mu, kot piše v članku, razkrili zakulisje, v katerem naj bi igral ključno vlogo direktor zveze Iztok Suhadolnik, pri tem pa avtor omenja tudi Suhadolnikovo ženo, ki je na Zvezi Sonček zaposlena (zaposlili so jo v času, ko zvezo vodi njen mož), je tudi članica izvršnega odbora zveze in soodloča o pomembnih zadevah (npr. o imenovanju direktorja ali o letnih nagradah zanj), kar novinar ocenjuje kot konflikt interesov. V članku poleg tega novinar opisuje še, da je Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine, v katerem je dejavna Violeta Suhadolnik, kupilo poslovne prostore za delovanje Centra Sonček Novo mesto, del teh prostorov pa naj bi v bodoče oddajalo Zvezi Sonček in od najemnine odplačevalo svoj kredit.

Med opisovanjem domnevno spornih primerov pri vodenju Zveze Sonček pa novinar omenja tudi zaposlitev osebe, ki je imela v času, ko so jo zaposlili v Zvezi Sonček, v kazenski evidenci vpisano obsodbo. Novinar je zapisal, da po mnenju njegovih virov zaradi kazenske kartoteke direktor kandidata ne bi smel zaposliti, zato je to preveril pri direktorju, ta mu je primer podrobno opisal, kar je razvidno tudi iz dopisa, priloženega k pritožbi. Novinar je njegov odgovor povzel, v članek je vključil tudi ugotovitev direktorja Zveze Sonček, da je oseba, ki so jo zaposlili, zaupanja vredna in da se je na delovnem mestu dobro znašla. Novinar ni objavil imena tega posameznika, zato po mnenju NČR širša javnost njegove identitete ne more prepoznati. Novinarsko častno razsodišče v tej objavi ne ugotavlja senzacionalizma, novinar Glücks namreč v članku niza očitke na račun direktorja Zveze Sonček, ki jih je zbral pri svojih virih, in jih preverja. Med temi očitki je bila tudi opisana zaposlitev, kar pa je novinar preveril pri direktorju in v članku njegovo pojasnilo korektno povzel. Pri tem se je izognil objavi imena in drugih podatkov, s katerimi bi razkril posameznikovo identiteto, vse te podatke mu je namreč v odgovoru posredoval tudi direktor. Novinar zato po mnenju razsodišča ni kršil 17. člena kodeksa. Zveza Sonček je zelo pomembna neprofitna organizacija na področju zagotavljanja pomoči osebam s cerebralno paralizo in njihovim svojcem, zato je novinarjevo tehtanje in ugotavljanje zakonitosti in transparentnosti delovanja, vodenja in odločanja nedvomno v javnem interesu.