Zavod Ivana Cankarja proti Eriki Pečnik Ladika (TV Slovenija)

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Nataša Štefe, Irena Brejc, Sonja Merljak Zdovc, Peter Merc, Ranka Ivelja in Sanja Gornjec (članice in člani), je na seji 12. januarja 2023 v primeru Zavod Ivana Cankarja proti Eriki Pečnik Ladika ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Zavod Ivana Cankarja proti Eriki Pečnik Ladika (TV Slovenija)

Marija Zakrajšek Martinjak se kot direktorica Zavoda Ivana Cankarja (v nadaljevanju ZIC) pritožuje zaradi prispevka novinarke Erike Pečnik Ladika z naslovom Spor okoli občinskega časopisa, objavljenega 27. junija 2022 v oddaji Slovenska kronika na TV Slovenija. Očita ji kršitev, 1., 3., 4., 5., 6. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).

Pritožnica novinarki očita kršitev 1. člena kodeksa:
– ker za naslov prispevka Spor okoli občinskega časopisa po njihovih informacijah ni razloga, saj ni ne pravnega ne drugega spora glede Našega časopisa (v nadaljevanju NČ), novinarka pa tega ni preverila.

Pritožnica novinarki očita kršitev 1. in 5. člena kodeksa:
– ker je bilo v studiu izrečeno »Na Občini Vrhnika se zapleta zaradi lokalnega časopisa«, kar ne drži. Iz prispevka je razvidno, da gre za polemiko o pismih bralcev, za objavo pa je po aktih NČ pristojen urednik. Pritožnica pravi, da gre za normalen delovni proces, da je prispevek senzacionalističen in da ustvarja lažen občutek dogajanja, ki ga ni, s tem pa »diskreditira delo novinarja, urednika, naš zavod ter občino«. Novinarka tega ni preverila, ni pa tudi opozorila, da gre za nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja.

Pritožnica novinarki očita kršitev 1., 3. in 4. člena kodeksa:
– ker je objavila »Nekateri pisci člankov namreč trdijo, da občina časopis, ki ga sicer izdaja ZIC, zajema pa dogajanje v petih občinah, izrablja za svoje medijsko orožje,« ni pa pojasnila pojma »pisci člankov« in ni korektno predstavila sogovornikov. »Kot je navedel že g. Tominc,« pravi pritožnica, ji je v svoji izjavi v prispevku povedal, da je eden izmed njiju član Levice, drugi pa je simpatizer. Tudi novinarka bi morala vsaj s podpisi navesti, kdo je kdo. Pritožnica je priložila enake podatke o objavah in neobjavah pisem bralcev Močnika in Geohellija, ki jih je svoji pritožbi priložil pritožnik Gašper Tominc. Navedla je tudi vsebinsko enako utemeljitev očitka o kršitvah kodeksa. V zvezi s 1. členom novinarki očita kršitev kodeksa, ker jo je urednik Tominc izrecno opozoril, da je izraz »pisci člankov« napačen, a ga je kljub temu uporabila. V zvezi s 3. členom ji očita kršitev, ker ji je po elektronski pošti odgovorila, da nima nikakršnih informacij o tem, da bi bile objave v NČ pristranske. Novinarka je o tem ni vprašala, a je vseeno objavila, da je občina izrabljala časopis za svoje medijsko orožje, kar predstavlja hudo obtožbo. Novinarka kljub temu ni pridobila izjav tistih, ki jih informacije zadevajo. Glede kršitve 4. člena kodeksa pritožnica novinarki očita, da je zamolčala ključne informacije, ko v prispevku v podpisih ni objavila imena in funkcije oz. politične pripadnost sogovornikov.

Pritožnica novinarki očita kršitev 1., 3., 4. in 15. člena kodeksa:
– ker je objavila, da »Urednik kot pravijo, objavlja predvsem vsebine, naklonjene občinski oblasti, prostora za mnenje opozicije pa je bore malo.« V glasilu NČ so objavljeni prispevki o dogajanju v občini in občinah soustanoviteljicah, o tem, ali so ali niso naklonjeni občinski oblasti, pa pritožnica ne more soditi,
– ker je novinarka trdila, da je »prostora za mnenje opozicije bore malo«. Pritožnica pravi, da gre za neosnovano podajanje vrednostnih sodb, komentiranje in namigovanje na nepravilnosti, ki jih ni.
Pritožnica pravi, da je novinarka kršila 1. člen kodeksa, ker ni preverila točnosti zbranih informacij, 3. člen, ker ni pridobila izjav tistih, ki jih hude obtožbe zadevajo, saj »ustreznosti svoje trditve ni preverila ne v naši ustanovi, ki izdaja časopis, ne pri občinski oblasti«, ki jo omenja v prispevku, 4. člen, ker je zamolčala ključne informacije, in tudi 15. člen kodeksa, ker ni ločila informacije od komentarja. Pritožnica se sprašuje, kdo in kako presoja, ali v NČ objavlja vsebine, ki so naklonjene občinski oblasti in katere ji niso naklonjene. Če novinarka lahko odgovori na to vprašanje, je kršila 4. člen, v kolikor ne more, pa je kršila 15. člen kodeksa.

Pritožnica novinarki očita kršitev 1., 3. in 4. člena kodeksa:
– ker je objavila da »Nekateri pisci besedil o dogajanju na Vrhniki pravijo, da imajo omejene možnosti objavljanja člankov.« Geohelli in Močnik sta pisca pisem bralcev in ne člankov. Po programski zasnovi NČ je možnost objavljanja vsakemu občanu omejena z dolžino prispevka in s tem, da lahko o isti temi »pisci mnenjskih prispevkov razpravljajo največ dvakrat«. Toda novinarka tega ni predstavila, prispevek pa je sestavila tako, kot da urednik samovoljno omejuje možnosti objavljanja. Vse to je urednik, kot pravi pritožnica, novinarki razložil, a prispevek tega ne odraža.

Pritožnica novinarki očita kršitev 4. člena kodeksa:
– ker je objavila samo del izjave urednika: »Mi se trudimo in pokrivamo dogodke, pišemo o njih z nekim občutkom do enakovrednosti vseh in to je to. Prav bi bilo, da razkrijete tudi, da so ti snovalci časopisa člani Levice. Eden je predsednik lokalnega odbora, drugi je pa najmanj simpatizer.« Pritožnica »ugotavlja«, da je novinarka iz pogovora z »našim zaposlenim« uporabila samo dva stavka. »Kolikor sem seznanjena,« dodaja, »je g. Tominc podal daljšo izjavo,« novinarka pa »njegovega vidika« v prispevku ni upoštevala.

Pritožnica novinarki očita kršitev 1. in 15. člena kodeksa:
– ker je objavila, da je »zanimivo, da so aprila objavili razpis za novega urednika, čeprav so Gašperja Tominca za 5 let imenovali šele pred letom in pol«. Pritožnica trdi, da razpisa nista objavila ZIC ali OV, kakor bi lahko bilo razumljeno, temveč Komisija za izdajanje NČ. Pritožnica se sprašuje, zakaj je novinarki zanimivo, da se je urednik odločil, da bo delo urednika opustil.

Pritožnica novinarki očita kršitev 1., 3., 6. in 15. člena kodeksa:
– ker je s trditvijo »Tako tudi ne bo več sedel na dveh stolih, kot urednik in hkrati tajnik Komisije, ki urednika imenuje« namigovala na nepravilnosti, ker je urednik NČ obenem tajnik Komisije, ki ga imenuje. Ne gre za funkcijo, temveč za tajniška opravila v skladu s poslovnikom Komisije, nima pa glasovalne pravice in ni član Komisije. Od tega nima koristi, na kar namiguje »sedenje na dveh stolih«. Pritožnica ji pritožnica očita kršitev 1. člena;
– ker gre za hudo obtožbo, bi morala novinarka v zvezi s tem Gašperju Tomincu zastaviti vprašanja, vendar, pravi, da »kot sem seznanjena«, tega ni storila«, zato ji očita kršitev 3. člena;
– ker novinarka ne navaja vira svojih informacij, ji očita tudi kršitev 6. člena;
– ker v prispevku ni ločila informacije od komentarja, ji očita kršitev 15. člena kodeksa.
V pritožbi je pritožnica priložila seznam objavljenih in neobjavljenih pisem, razloge za zavrnitev pisem (enak seznam, kot ga je v svoji pritožbi priložil Gašper Tominc) ter magnetogram spornega prispevka, priložila pa je tudi odlok o ustanovitvi glasila NČ in programsko zasnovo NČ.

Novinarka Erika Pečnik Ladika je odgovorila na pritožbo.

Novinarka pojasnjuje, da gre za že tretjo pritožbo na isti prispevek; prejšnji sta podala Občina Vrhnika in bivši urednik Našega časopisa Gašper Tominc. Poudarja, da po objavi prispevka uredništvo od nikogar izmed pritožnikov ni prejelo zahtevka za popravek.
V odgovoru povzema svoja odgovora na obe prejšnji pritožbi in pravi, da naslova ni napisala ona, prav tako ne napovedi voditelja in izrečenega v studiu, da je korektno navedla, kaj trdijo »nekateri pisci člankov« oziroma »nekateri pisci besedil« in kaj oni »pravijo«, torej to niso njene trditve. Glede očitkov o krajšanju izjave Gašperja Tominca novinarka pojasnjuje, da je prispevek časovno omejen in da vsega gradiva ne more objaviti, objavila pa je tisto, kar se ji je »zdelo ključno za prikaz cele zgodbe«. Kdo je objavil razpis, po njenem niti ni pomembno, »saj vemo, da gredo Zavod, Občina in Komisija z roko v roki«. Ker tega ni želela izpostavljati, je rekla »so objavili«. Odgovor na pritožbo zaključuje s trditvijo, »da stoji« za povedanim v prispevku, da po svojem odstopu urednik NČ s tem, ko je bil obenem tudi tajnik Komisije, ki ga imenuje, ne bo več »sedel na dveh stolih«.

Odgovoru na pritožbo je novinarka priložila izvirno besedilo, ki ga je pripravila za prispevek.

SKLEP:

Novinarka Erika Pečnik Ladika ni kršila 1., 3., 4., 5., 6. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: NČR je pri razsojanju o podobnih in ponekod povsem enakih očitkih pritožnice, kot sta jih v svojih pritožbah o isti zadevi vložila Občina Vrhnika in Gašper Tominc (v zvezi z njimi ni ugotovilo kršitev kodeksa), sledilo svojim odločitvam v obeh prejšnjih primerih, kjer je šlo za identične očitke. Gre za razsodbi Občina Vrhnika proti Eriki Pečnik Ladika (Spor okoli občinskega časopisa) in Gašper Tominc proti Eriki Pečnik Ladika. V teh primerih je NČR razsodilo, da novinarka ni kršila 1., 3., 4. in 5. člena kodeksa.

NČR je (ponovno) ugotovilo, da naslova prispevka ni sestavila novinarka. Zato ni kršila 1. člena. Prav tako ni kršila 5. člena, saj ni objavila nepotrjenih informacij, temveč izjave sogovornikov. Novinarka ni kršila 3. člena, saj je v prispevku, ki po mnenju pritožnice vsebuje hude obtožbe, pridobila odziv pritožnice in objavila izjavo urednika. Do tega, kar pritožnica novinarki očita kot potvarjanje izjave urednika, se NČR ni opredeljevalo, saj ni znano, od kod pritožnici vpogled v izjavo urednika. Pritožnica tudi na nekaj drugih mestih v pritožbi navaja svoje domneve, kaj je kdo drugi morda povedal novinarki, zato se NČR do tega ni opredeljevalo, saj teh izjav ne more preveriti. Ker novinarka poleg imen sogovornikov ni navedla njune domnevne politične pripadnosti, novinarka ni zamolčala ključnih informacij, saj je objavila izjavo urednika, v kateri ta navaja politično pripadnost sogovornikov. Razsodišče zato meni, da novinarka ni kršila 4. člena. Novinarka tudi ni kršila 3. člena, kerj je v napovedi prispevka objavila, da občina izrablja časopis za svoje medijsko orožje, saj je obtožbe soočila z izjavami urednika in pritožnice, poskušala pa je pridobiti tudi odgovor župana. Novinarka je objavila mnenji sogovornikov in iz njiju v napovedi prispevka povzela, da časopis objavlja predvsem vrhniški oblasti naklonjene vsebine. Tudi izjavo, da vrhniška oblast izrablja lokalni časopis za svoje medijsko orožje, je pripisala sogovornikom in je ni izrekla sama, zato po mnenju razsodišča ni prestopila meje med informacijo in komentarjem ter ni kršila 15. člena kodeksa.

Glede očitka pritožnice, da je novinarka kršila 6. člen kodeksa, ker ni navedla vira svojih informacij, razsodišče ugotavlja, da iz pritožbe ni razvidno, katere informacije ima pritožnica v mislih, saj je novinarka pridobila izjave in mnenja vpletenih, svoj odhod z uredniškega mesta pa ji je z izjavo potrdil urednik. Zato novinarka ni kršila 6. člena kodeksa.